Viimati ajakohastatud: 02/02/2023

Aegunud või kadunud pass

Koroonaviirus: Reisimise ohutu taastamine

ELi eeskirjade kohaselt peab kõigil reisijatel (sh imikutel) olema reisimiseks kehtiv isikutunnistus või pass.

Kuid mida teha siis, kui te olete:

ELi liikmesriigid on kehtestanud süsteemid, mis aitavad selliseid juhtumeid lahendada.

Siiski on iga ELi liikmesriigi otsustada, kas ja/või millisel juhul ta lubab ELi kodanikel kehtiva reisidokumendita oma territooriumile siseneda või sealt väljuda.

Tutvuge eeskirjadega, mis kehtivad neis riikides, kuhu või kust te reisite.

Valige riik

Kuna ühtseid ELi eeskirju kehtiva reisidokumendita reisimise kohta ei ole kehtestatud, siis on asjaomased tingimused ja menetlused riigiti väga erinevad (ning võivad ette teatamata muutuda). Kui olete juba reisima asunud ning:

Tuleks meeles pidada, et isegi juhul, kui mõned riigid lubavad teil kehtiva reisidokumendita oma territooriumilt lahkuda või sinna siseneda, võidakse teilt siiski seda küsida mõnes transiitriigis.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: