Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 10/07/2017

Aegunud või kadunud pass

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

ELi eeskirjade kohaselt peab kõigil reisijatel (sh imikutel) olema reisimiseks kehtiv isikutunnistus või pass.

Kuid mida teha siis, kui te olete:

 • kaotanud oma passi või see on varastatud;
 • märganud, et teie pass on kehtivuse kaotanud?

ELi liikmesriigid on kehtestanud süsteemid, mis aitavad selliseid juhtumeid lahendada.

Siiski on iga ELi liikmesriigi otsustada, kas ja/või millisel juhul ta lubab ELi kodanikel kehtiva reisidokumendita oma territooriumile siseneda või sealt väljuda.

Vaadake kehtivaid eeskirju ning teavet (kui see on kättesaadav) ja/või külastage asjaomaste asutuste veebisaite neis riikides, kuhu või kust te reisite :

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Kuna ühtseid ELi eeskirju kehtiva reisidokumendita reisimise kohta ei ole kehtestatud, siis on asjaomased tingimused ja menetlused riigiti väga erinevad (ning võivad ette teatamata muutuda). Kui olete juba reisima asunud ning:

 • viibite ELis, peaksite kõigepealt pöörduma oma koduriigi konsulaadi või saatkonna poole;
 • viibite EList väljaspool asuvas riigis, kus teie koduriigil ei ole konsulaati ega saatkonda, on teil õigus mõne teise ELi liikmesriigi konsulaarkaitsele English .

Tuleks meeles pidada, et isegi juhul, kui mõned riigid lubavad teil kehtiva reisidokumendita oma territooriumilt lahkuda või sinna siseneda, võidakse teilt siiski seda küsida mõnes transiitriigis.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid