Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Rongireisijate õigused

Rongipileti ostmisel ei või teilt küsida kõrgemat piletihinda sõltuvalt teie kodakondsusest või kohast, kus te pileti ostate.

Teie õigused rongireisijana kehtivad üldiselt kõigi rongireiside ja -teenuste puhul ELis.

Euroopa riikide pädevuses on otsustada, kas asjaomased õigused kehtivad ka riigisiseste rongiliinide (linna-, linnalähi- ja piirkondlikud jne) ning selliste rongiliinide puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub väljaspool ELi.

Tühistamine või hilinemine

Kui teie rong on tühistatud või hilineb, on teil oodates alati õigus saada olukorra kohta piisavalt teavet.

Kui teile teatatakse, et saabute lõppsihtkohta vähemalt 1-tunnise hilinemisega, on teil õigus:

Kui otsustate jätkata oma reisi plaanipäraselt või võtta vastu alternatiivse transpordi pakkumise lõppsihtkohta, võib teil olla õigus hüvitisele järgmises ulatuses:

Te ei saa hüvitist, kui:

Kui teie arvates on teie õigusi rikutud, siis võite esitada kaebuse raudtee-ettevõtjale, kes peab teile vastama 1 kuu jooksul.

Kui te ei ole vastusega rahul, võite ühendust võtta oma koduriigi riikliku õiguskaitseasutusegapdfen [111 KB].

Kaotsiläinud või kahjustunud registreeritud pagas

Kui teie registreeritud pagas on teie reisi jooksul kaotsiläinud või kahjustunud, on teil õigus saada hüvitist, välja arvatud juhul, kui see ei olnud korralikult pakitud, kui tegemist oli transportimiseks sobimatu või erilist liiki pagasiga.

Hüvitissummad

Kui reisija saab rongiõnnetuses surma või vigastada, on temal (või tema ülalpidamisel olevatel isikutel) õigus saada kaotsiläinud või kahjustunud käsipagasi (nii registreeritud kui registreerimata) eest kuni 1500 eurot.

Vigastused ja surm

Kui reisija saab rongiõnnetuses surma või vigastada, on temal (või tema ülalpidamisel olevatel isikutel) õigus hüvitisele, saades 15 päeva jooksul pärast õnnetust ettemaksu, mis katab tema (või tema ülalpidamisel olevate isikute) esmased vajadused.

Surma korral on see ettemaks ühe inimese kohta vähemalt 21 000 eurot.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: