Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 30/04/2018

Rongireisijate õigused

Rongipileti ostmisel ei või teilt küsida kõrgemat piletihinda sõltuvalt teie kodakondsusest või kohast, kus te pileti ostate.

Teie õigused rongireisijana kehtivad üldiselt kõigi rongireiside ja -teenuste puhul ELis.

Euroopa riikide pädevuses on otsustada, kas asjaomased õigused kehtivad ka riigisiseste rongiliinide (linna-, linnalähi- ja piirkondlikud jne) ning selliste rongiliinide puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub väljaspool ELi.

Tühistamine või hilinemine

Kui teie rong on tühistatud või hilineb, on teil oodates alati õigus saada olukorra kohta piisavalt teavet.

Kui teile teatatakse, et saabute lõppsihtkohta vähemalt 1-tunnise hilinemisega, on teil õigus:

 • tühistada oma reisiplaanid ja nõuda pileti maksumuse (mõnikord täies ulatuses, mõnikord aga reisi veel kasutamata osa) kohest hüvitamist.

  Teil võib olla õigus ka tasuta reisile tagasi teie esialgsesse lähtepunkti, kui hilinemisest tingituna ei ole enam võimalik teie reisi eesmärki täita, või
 • transpordile teie lõppsihtkohta esimesel võimalusel (või teile sobival hilisemal kuupäeval). Sellega kaasneb alternatiivne transport, kui rong ei saa rongiliikluse peatamise tõttu edasi sõita;
 • söögile ja jookidele (vastavalt ooteaja pikkusele);
 • majutusele, kui peate sinna jääma ööseks.

Kui otsustate jätkata oma reisi plaanipäraselt või võtta vastu alternatiivse transpordi pakkumise lõppsihtkohta, võib teil olla õigus hüvitisele järgmises ulatuses:

 • 25% piletihinnast, kui rong hilineb 1–2 tundi;
 • 50% piletihinnast, kui rong hilineb üle 2 tunni.

Te ei saa hüvitist, kui:

 • teid teavitati hilinemisest enne, kui te pileti ostsite;

Kui teie arvates on teie õigusi rikutud, siis võite esitada kaebuse raudtee-ettevõtjale, kes peab teile vastama 1 kuu jooksul.

Kui te ei ole vastusega rahul, võite ühendust võtta oma koduriigi riikliku õiguskaitseasutusegapdfEnglish [111 KB].

Kaotsiläinud või kahjustunud registreeritud pagas

Kui teie registreeritud pagas on teie reisi jooksul kaotsiläinud või kahjustunud, on teil õigus saada hüvitist, välja arvatud juhul, kui see ei olnud korralikult pakitud, kui tegemist oli transportimiseks sobimatu või erilist liiki pagasiga.

Hüvitissummad

 • Kuni 1300 eurot ühe registreeritud pagasiühiku kohta, kui teil on võimalik selle sisu väärtust tõendada.
 • 330 eurot ühe registreeritud pagasiühiku kohta, kui teil ei ole võimalik selle sisu väärtust tõendada.

Kui reisija saab rongiõnnetuses surma või vigastada, on temal (või tema ülalpidamisel olevatel isikutel) õigus saada kaotsiläinud või kahjustunud käsipagasi (nii registreeritud kui registreerimata) eest kuni 1500 eurot.

Vigastused ja surm

Kui reisija saab rongiõnnetuses surma või vigastada, on temal (või tema ülalpidamisel olevatel isikutel) õigus hüvitisele, saades 15 päeva jooksul pärast õnnetust ettemaksu, mis katab tema (või tema ülalpidamisel olevate isikute) esmased vajadused.

Surma korral on see ettemaks ühe inimese kohta vähemalt 21 000 eurot.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid