Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 14/12/2022

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών

Οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ισχύουν όταν ταξιδεύετε σιδηροδρομικά εντός της ΕΕ και κατά κανόνα ισχύουν σε όλα τα σιδηροδρομικά ταξίδια και τις υπηρεσίες.

Προειδοποίηση

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορούν να ισχύουν για αστικές, προαστιακές ή περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές καθώς και για εσωτερικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων ή διεθνείς γραμμές με αφετηρία ή προορισμό εκτός της ΕΕ. Ελέγξτε πριν κάνετε κράτηση του σιδηροδρομικού ταξιδιού σας.

Όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, η σιδηροδρομική εταιρεία ή ο πωλητής εισιτηρίων πρέπει να σας παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με:

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η σιδηροδρομική εταιρεία πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας, τις καθυστερήσεις, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας και τις υπηρεσίες σύνδεσης. Εάν το δρομολόγιό σας καθυστερήσει ή ακυρωθεί, η σιδηροδρομική εταιρεία πρέπει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Τι έφταιξε;

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά, θα πρέπει πρώτα να αποστείλετε την καταγγελία σας στη σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία οφείλει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός. Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη σιδηροδρομική εταιρεία εντός 1 μηνός ή εάν δεν σας ικανοποιήσει η απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή της χώρας σας en . Η εθνική αρχή οφείλει να σας παράσχει μη δεσμευτική νομική γνώμη σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δώσετε στην καταγγελία σας.

Μπορείτε επίσης να επιχειρήσετε την επίλυση της διαφοράς σας χρησιμοποιώντας εξωδικαστικές διαδικασίες ή μια οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Εάν αγοράσατε το εισιτήριό σας μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ). Η ΕΕΔ και η ΗΕΔ είναι διαθέσιμες μόνο για τους μόνιμους κατοίκους χωρών της ΕΕ.

Μπορεί να επιθυμείτε να ακολουθήσετε επίσημη νομική διαδικασία και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης βάσει των κανόνων της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Μπορείτε επίσης να προσφύγετε σε δικαστήριο της χώρας όπου είναι καταχωρισμένη η σιδηροδρομική εταιρεία. Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής κατά σιδηροδρομικής εταιρείας σε εθνικό δικαστήριο καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί παραγραφής σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σας για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το δρομολόγιό σας ακυρώθηκε

Εάν εξαιτίας της ακύρωσης ενός δρομολογίου, μπορεί να καθυστέρησε να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση πάνω από 60 λεπτά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Εάν αποφασίσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας όπως είχατε προγραμματίσει ή αποδέχεστε άλλο μέσο μεταφοράς για να μεταβείτε στον προορισμό σας, δικαιούστε αποζημίωση.

Αποζημίωση - ακύρωση

Δεν λαμβάνετε αποζημίωση εάν:

Το δρομολόγιό σας καθυστέρησε

Εάν ενημερωθήκατε ότι η αμαξοστοιχία σας θα φτάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση τουλάχιστον 1 ώρας, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Εάν αποφασίσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας όπως είχατε προγραμματίσει ή να αποδεχτείτε άλλο μέσο μεταφοράς για να μεταβείτε στον προορισμό σας, δικαιούστε αποζημίωση.

Αποζημίωση - καθυστέρηση

Δεν θα λάβετε αποζημίωση εάν:

Οι αποσκευές σας χάθηκαν, υπέστησαν φθορές ή καθυστέρησαν

Μπορείτε να πάρετε μαζί σας αποσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ζώων), των οποίων ο χειρισμός είναι εύκολος επί της αμαξοστοιχίας. Άλλα μεγάλα ή ογκώδη αντικείμενα, δηλαδή πράγματα ή ζώα που πιθανώς να ενοχλήσουν, να προκαλέσουν αναστάτωση ή ζημίες σε άλλους επιβάτες, θα πρέπει να αποστέλλονται ως παραδιδόμενες αποσκευές (σύμφωνα με τους γενικούς όρους μεταφοράς της σιδηροδρομικής εταιρείας). Τα αντικείμενα αυτά μεταφέρονται στη σκευοφόρο της αμαξοστοιχίας.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των παραδιδόμενων αποσκευών σας, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός από ορισμένες περιστάσεις, όπως όταν οι αποσκευές σας είναι ανεπαρκώς συσκευασμένες ή ακατάλληλες για μεταφορά. Εάν υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση των αποσκευών σας, δικαιούστε επίσης αποζημίωση, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα εκ μέρους σας ή σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου της σιδηροδρομικής εταιρείας.

Ποσά αποζημίωσης

Εάν έχετε τραυματιστεί σε σιδηροδρομικό ατύχημα, ή είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου σιδηροδρομικού ατυχήματος, δικαιούστε αποζημίωση μέχρι το ανώτατο ποσό ύψους 1 400 ευρώ για απώλεια ή φθορά χειραποσκευών (το ίδιο ισχύει και για τα ζώα που ενδεχομένως έχετε φέρει μαζί σας).

Τραυματιστήκατε σε σιδηροδρομικό ατύχημα

Εάν τραυματιστείτε σε σιδηροδρομικό ατύχημα, δικαιούστε αποζημίωση, με προκαταβολή που πρέπει να καταβάλλεται εντός 15 ημερών από το ατύχημα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας.

Είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου σιδηροδρομικού ατυχήματος

Εάν είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου σιδηροδρομικού ατυχήματος, δικαιούστε αποζημίωση, με προκαταβολή που πρέπει να καταβάλλεται εντός 15 ημερών από το ατύχημα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας. Αυτή η προκαταβολή είναι τουλάχιστον 21.000 ευρώ ανά θύμα.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: