Τελευταίος έλεγχος: 09/02/2021

Καταχώριση στο EMAS

Παρακολουθώντας και βελτιώνοντας συστηματικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησής σας, μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση της ενεργειακής της κατανάλωσης, να διασφαλίσετε ότι οι πόροι που χρησιμοποιεί δεν βλάπτουν το περιβάλλον και να βελτιώσετε τη φήμη της. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την καταχώρισή της στο ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχουen (EMAS).

Οφέλη για την επιχείρησή σας από την καταχώρισή της στο EMAS

Το EMAS μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας:

Η διαδικασία καταχώρισης στο EMAS είναι διαφανής, το δε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ελέγχεται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία του συστήματος. Μόνο οι καταχωρισμένες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον λογότυπο του EMAS.

Απαιτήσεις για την καταχώριση στο EMAS

Για να γίνει η καταχώριση στο EMAS, θα πρέπει να προβείτε σε ορισμένες ενέργειεςen, όπως:

Για τεχνική βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του EMAS, επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή στη χώρα σας:

Επιλέξτε χώρα:

 • Αυστρίαaten
 • Βέλγιοbeen
 • Βουλγαρίαbgen
 • Γαλλίαfren
 • Γερμανίαdeen
 • Δανίαdken
 • Ελλάδαgren
 • Εσθονίαeeen
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισπανίαesen
 • Ιταλίαiten
 • Κάτω Χώρεςnlen
 • Κροατίαcren
 • Κύπροςcyen
 • Λετονίαlven
 • Λιθουανίαlten
 • Λουξεμβούργοluen
 • Μάλταmten
 • Νορβηγίαnoen
 • Ουγγαρίαhuen
 • Πολωνίαplen
 • Πορτογαλίαpten
 • Ρουμανίαroen
 • Σλοβακίαsken
 • Σλοβενίαsien
 • Σουηδίαseen
 • Τσεχίαczen
 • Φινλανδίαfien

Έχετε ακόμη ερωτήσεις;

Το EMAS για τις ΜΜΕ

Εάν είστε μια ΜΜΕ, η καταχώρισή σας στο EMAS σάς προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα:

Ορισμένες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ παρέχουν χρηματοδοτική στήριξηΈγγραφο PDFen για την αίτηση καταχώρισης στο σύστημα EMAS. Για να μάθετε αν αυτό ισχύει στη χώρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχήen.

Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα εργαλεία και την παρεχόμενη βοήθεια

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για καταχώριση στο EMAS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EMAS Easy, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εφαρμογής του συστήματος EMAS. Το «EMAS Easy» βοηθά την επιχείρησή σας να εφαρμόζει το EMAS με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος, η χρηματοοικονομική ικανότητα και οι οργανωτικές συνήθειες των μικρών επιχειρήσεων. Ανατρέξτε στον οδηγό του «EMAS Easy» και ακολουθήστε τις οδηγίες καταχώρισης στο EMAS.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια για μια ΜΜΕ, ανατρέξτε στο EMAS - Η γωνιά των ΜΜΕen.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Γραφείο υποστήριξης (Helpdesk) του EMASΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Ζητήστε βοήθεια από το Helpdesk του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: