Τελευταίος έλεγχος: 21/10/2021

Εμπορικό απόρρητο

Εάν κατέχετε πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τεχνολογικέςή άλλες πτυχές της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να τις προστατεύσετε ως εμπορικό απόρρητο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ποιες πληροφορίες καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο;

Το εμπορικό απόρρητο μπορεί να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πληροφοριών και τεχνογνωσίας που είτε δεν είναι δυνατό να προστατευτούν, ή δεν μπορούν να προστατευτούν κατάλληλα μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως:

Οι πληροφορίες που προστατεύονται από το εμπορικό απόρρητο μπορεί να έχουν στρατηγική σημασία μακροπρόθεσμα, όπως οι συνταγές ή οι χημικές ενώσεις, ή για συντομότερες περιόδους, όπως τα αποτελέσματα μελέτης αγοράς, μια εμπορική ονομασία, η τιμή και η ημερομηνία θέσης στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή η τιμή που έχει προταθεί στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού.

Πώς προστατεύεται το εμπορικό απόρρητο;

Το γεγονός ότι έχετε εμπορικό απόρρητο δεν σημαίνει ότι έχετε αποκλειστικά δικαιώματα (Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων ) επί των σχετικών πληροφοριών. Εάν κάποιο άλλο άτομο διαθέτει τις ίδιες πληροφορίες, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ελεύθερα.

Ωστόσο, προστατεύεστε κατά της ανέντιμης συμπεριφοράς: για παράδειγμα, εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις απόρρητες πληροφορίες σας χωρίς την άδειά σας, τις αντιγράψει για προσωπική του χρήση ή τις δώσει σε κάποιον άλλο. Προστατεύεστε επίσης εάν ένα άτομο παραβιάσει τη συμφωνία τήρησης του απορρήτου και γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σε άλλο άτομο.

Στις περιπτώσεις ανέντιμης συμπεριφοράς, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης ή προσφυγής σε άλλα μέσα έννομης προστασίας. Για παράδειγμα, μια απόφαση δικαστηρίου μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ή την περαιτέρω γνωστοποίηση του εμπορικού απορρήτου από το άτομο που το απέκτησε, χρησιμοποίησε ή γνωστοποίησε παράνομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα περί εμπορικού απορρήτουen του ευρωπαϊκού γραφείου υποστήριξης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςen .

Σχετικά Θέματα

Σας επηρεάζει το Brexit;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: