Τελευταίος έλεγχος: 26/08/2022

Εμπορικό απόρρητο

Εάν κατέχετε πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τεχνολογικέςή άλλες πτυχές της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να τις προστατεύσετε ως εμπορικό απόρρητο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ποιες πληροφορίες καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο;

Το εμπορικό απόρρητο μπορεί να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πληροφοριών και τεχνογνωσίας που είτε δεν είναι δυνατό να προστατευτούν, ή δεν μπορούν να προστατευτούν κατάλληλα μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως:

Οι πληροφορίες που προστατεύονται από το εμπορικό απόρρητο μπορεί να έχουν στρατηγική σημασία μακροπρόθεσμα, όπως οι συνταγές ή οι χημικές ενώσεις, ή για συντομότερες περιόδους, όπως τα αποτελέσματα μελέτης αγοράς, μια εμπορική ονομασία, η τιμή και η ημερομηνία θέσης στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή η τιμή που έχει προταθεί στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού.

Πώς προστατεύεται το εμπορικό απόρρητο;

Το γεγονός ότι έχετε εμπορικό απόρρητο δεν σημαίνει ότι έχετε αποκλειστικά δικαιώματα (Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων ) επί των σχετικών πληροφοριών. Εάν κάποιο άλλο άτομο διαθέτει τις ίδιες πληροφορίες, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ελεύθερα.

Ωστόσο, προστατεύεστε κατά της ανέντιμης συμπεριφοράς: για παράδειγμα, εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις απόρρητες πληροφορίες σας χωρίς την άδειά σας, τις αντιγράψει για προσωπική του χρήση ή τις δώσει σε κάποιον άλλο. Προστατεύεστε επίσης εάν ένα άτομο παραβιάσει τη συμφωνία τήρησης του απορρήτου και γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σε άλλο άτομο.

Στις περιπτώσεις ανέντιμης συμπεριφοράς, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης ή προσφυγής σε άλλα μέσα έννομης προστασίας. Για παράδειγμα, μια απόφαση δικαστηρίου μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ή την περαιτέρω γνωστοποίηση του εμπορικού απορρήτου από το άτομο που το απέκτησε, χρησιμοποίησε ή γνωστοποίησε παράνομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα περί εμπορικού απορρήτου en του ευρωπαϊκού γραφείου υποστήριξης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας en .

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: