Τελευταίος έλεγχος: 09/03/2020

Εμπορικό απόρρητο

Σας επηρεάζει το Brexit;

Εάν κατέχετε πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τεχνολογικέςή άλλες πτυχές της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να τις προστατεύσετε ως εμπορικό απόρρητο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ποιες πληροφορίες καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο;

Το εμπορικό απόρρητο μπορεί να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πληροφοριών και τεχνογνωσίας που δεν είναι δυνατό να προστατευτούν ή που δεν μπορούν να προστατευτούν καταλλήλως μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως:

Οι πληροφορίες που προστατεύονται από το εμπορικό απόρρητο μπορεί να έχουν στρατηγική σημασία μακροπρόθεσμα, όπως οι συνταγές ή οι χημικές ενώσεις, ή για συντομότερες περιόδους, όπως τα αποτελέσματα μελέτης αγοράς, μια εμπορική ονομασία, η τιμή και η ημερομηνία θέσης στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή η τιμή που έχει προταθεί στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού.

Πως προστατεύεται το εμπορικό απόρρητο;

Το γεγονός ότι έχετε εμπορικό απόρρητο δεν σημαίνει ότι έχετε αποκλειστικά δικαιώματα (Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων ) επί των σχετικών πληροφοριών. Εάν κάποιο άλλο άτομο διαθέτει τις ίδιες πληροφορίες, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ελεύθερα.

Ωστόσο, προστατεύεστε κατά της ανέντιμης συμπεριφοράς: για παράδειγμα, εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις απόρρητες πληροφορίες σας χωρίς την άδειά σας, τις αντιγράψει για προσωπική του χρήση ή ττις δώσει σε κάποιον άλλο. Προστατεύεστε επίσης εάν ένα άτομο παραβιάσει τη συμφωνία τήρησης του απορρήτου και γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σε άλλο άτομο.

Στις περιπτώσεις ανέντιμης συμπεριφοράς, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης ή προσφυγής σε άλλα ένδικα μέσα. Για παράδειγμα, μια απόφαση δικαστηρίου μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ή την περαιτέρω γνωστοποίηση του εμπορικού απορρήτου από το άτομο που το απέκτησε, χρησιμοποίησε ή γνωστοποίησε παράνομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για το εμπορικό απόρρητοpdfen που εκδίδει το Ευρωπαϊκό γραφείο υποστήριξης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςen (EHD).

Σχετικά Θέματα

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: