Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 07/03/2018

Επενδυτικά προϊόντα

Τα επενδυτικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις, γνωστά και ως «συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση» (PRIIP), προσφέρονται συνήθως από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες σε πελάτες που επιθυμούν να επενδύσουν τα χρήματά τους αντί να τα τοποθετήσουν σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Σε αντίθετη με τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα από τα επενδυτικά προϊόντα μπορούν κατά περίπτωση να αυξάνονται ή να μειώνονται.

Δεδομένου ότι ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούν τα επενδυτικά προϊόντα μπορεί να είναι περίπλοκος, δεν είναι πάντα προφανείς οι αποδόσεις ή οι ζημίες που μπορούν να προκύψουν. Οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι θα λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες προτού αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν, ώστε να γνωρίζετε τα πάντα γύρω από το επίπεδο ή τη φύση των κινδύνων που αναλαμβάνετε.

Αυτοί οι κανόνες της ΕΕ δεν καλύπτουν επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, άμεσες επενδύσεις (π.χ. μετοχές), επενδυτικά προϊόντα για επαγγελματίες επενδυτές και προϊόντα ασφάλειας ζωής χωρίς επενδυτικές επιλογές για ιδιώτες επενδυτές, στο πλαίσιο των οποίων οι παροχές καταβάλλονται μόνο με τον θάνατο ή την αναπηρία.

Βασικές πληροφορίες για την επένδυση

Πριν αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν, το πρόσωπο ή ο οργανισμός που το πωλεί πρέπει να σας δώσει ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών. Το τυποποιημένο αυτό έγγραφο είναι σχεδιασμένο έτσι που να απαντά με σαφήνεια στις απορίες σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος του επενδυτικού προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

Το έγγραφο πληροφοριών που θα σας δοθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες Α4 και πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

 • γενικές πληροφορίες για τον πάροχο και στοιχεία επικοινωνίας μαζί του
 • περιγραφή του επενδυτικού προϊόντος, των στόχων του και του τρόπου επίτευξής των
 • εξήγηση των κύριων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η απόδοση
 • πληροφορίες για τη διάρκεια του επενδυτικού προϊόντος, την ημερομηνία λήξης του και τους όρους απόσυρσης από την επένδυση
 • το επίπεδο κινδύνου του επενδυτικού προϊόντος (κλίμακα από 1 έως 7)
 • ένδειξη της πιθανής μέγιστης ζημίας από την επένδυσή σας, και επιπλέον 4 πιθανά σενάρια απόδοσης - σενάριο ακραίων καταστάσεων, δυσμενές σενάριο, μετριοπαθές σενάριο και ευνοϊκό σενάριο.
 • πίνακα που εξηγεί το κόστος της επένδυσής σας με την πάροδο του χρόνου, εκφραζόμενο ως χρήμα και ως εκατοστιαίο ποσοστό
 • πίνακα με το εφάπαξ κόστος (π.χ. κόστος εισόδου και αποχώρησης), το επαναλαμβανόμενο κόστος (π.χ. ετήσιο κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου) και τυχόν επιπρόσθετο κόστος, π.χ. αμοιβές επιδόσεων - όλα εκφραζόμενα ως εκατοστιαίο ποσοστό
 • τους τρόπους υποβολής καταγγελίας, μαζί με σύνδεσμο προς τον σχετικό ιστότοπο, καθώς και ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή καταγγελιών

Συγκρίνετε πριν επιλέξετε

Το έγγραφο βασικών πληροφοριών σάς δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε με ευκολία επενδυτικά προϊόντα από διάφορους παρόχους και να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ως εκ τούτου, πρέπει να λάβετε το έγγραφο πληροφοριών έγκαιρα ώστε να έχετε στη διάθεσή σας αρκετό χρόνο για να εξετάσετε όλες τις δυνατότητες προτού δεσμευτείτε με σύμβαση ή με προσφορά. Ακόμη κι αν προβλέπεται περίοδος υπαναχώρησης, το πρόσωπο που σας πωλεί το επενδυτικό προϊόν πρέπει να σας δώσει το έγγραφο πληροφοριών προτού υπογράψετε τη σύμβαση.

Παράδειγμα

Το έγγραφο πληροφοριών μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο επενδυτικό προϊόν

Ο Λεονάρ ήθελε να αποταμιεύσει ένα χρηματικό ποσό για τη σύνταξή του. Συζήτησε με την τράπεζά του για τα διάφορα είδη λογαριασμού που είχε να επιλέξει. Η τράπεζα τού πρότεινε να αποταμιεύει κάθε μήνα 150 ευρώ σε ένα ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, με το επιχείρημα ότι αυτού του είδους το επενδυτικό προϊόν θα του έδινε καλύτερη απόδοση απ΄ ό,τι αν τοποθετούσε το κεφάλαιό του σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου. Όταν ο Λεονάρ θέλησε να μάθει περισσότερα για το πρόγραμμα, του έδωσαν το έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αφού διάβασε τις λεπτομέρειες διαπίστωσε ότι, με βάση τα διάφορα σενάρια απόδοσης, θα μπορούσε να χάσει ένα μέρος των συνταξιοδοτικών του αποταμιεύσεων αν οι επενδύσεις που συνδέονταν με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα δεν πήγαιναν καλά. Μίλησε με την τράπεζά του και τελικά αποφάσισε να επιλέξει έναν απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου.

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές