Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 23/06/2022

Προσφυγή κατά της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης

Δημόσιοι διαγωνισμοί

Εάν έχετε συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό και θεωρείτε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση ή διαπιστώσατε παρατυπίες στη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της διαδικασίας ή να υποβάλετε καταγγελία.

Οι αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεων επανεξετάζονται από τα δικαστήρια ή από ανεξάρτητα όργανα προσφυγής που έχουν την έδρα τους στη χώρα της ΕΕ στην οποία δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός. Για να προσβάλετε μια διαδικασία διαγωνισμού, θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων στην προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

Προθεσμία για την άσκηση προσφυγής

Εάν δεν επιλεγεί η προσφορά σας, θα σας κοινοποιηθεί η απόφαση ανάθεσης και θα αρχίσει η ανασταλτική προθεσμία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανασταλτικής προθεσμίας, διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών, η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή.

Ακόμη κι αν έχει λήξει η ανασταλτική προθεσμία, η σύμβαση δεν μπορεί να ανατεθεί αν εξετάζεται σχετική προσφυγή.

Απόφαση επί της προσφυγής

Όταν το δικαστήριο ή το όργανο προσφυγής κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, μπορεί:

Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται χωρίς δημόσιο διαγωνισμό

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε προσφυγή κατά δημόσιας σύμβασης που ανατέθηκε χωρίς να δημοπρατηθεί, εάν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει δημοσιευτεί πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες (αλλά όχι πάνω από 6 μήνες) από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάθεσης της σύμβασης, ή από τη στιγμή που διαπιστώσατε την ανάθεση της σύμβασης, να ενημερώσετε το δικαστήριο ή το όργανο προσφυγής.

Απόφαση επί της προσφυγής

Το δικαστήριο ή το όργανο προσφυγής θα κηρύξει μια σύμβαση ανενεργή, θα μειώσει τη διάρκειά της ή θα επιβάλει πρόστιμο στον αγοραστή εάν:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: