Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 15/03/2018

Ίση μεταχείριση

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ εργαζόμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας.

Τα δικαιώματα και οι παροχές σας στη χώρα υποδοχής μπορεί να διαφέρουν από αυτά που είχατε στη χώρα καταγωγής σας.

Ενόσω αναζητάτε εργασία: δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ που αναζητάτε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε να λάβετε την ίδια βοήθεια από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όπως και οι υπήκοοι αυτής της χώρας.

Επικοινωνήστε με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Στον χώρο εργασίας

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δικαιούστε να έχετε την ίδια ακριβώς μεταχείριση με τους συναδέλφους σας που είναι υπήκοοι της χώρας υποδοχής.

Αυτό αφορά:

 • τις αμοιβές και άλλους όρους απασχόλησης και εργασίας
 • την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • την πρόσβαση στην κατάρτιση, σε επαγγελματικές σχολές και σε κέντρα επανεκπαίδευσης - για εσάς και τα παιδιά σας
 • την πρόσβαση στη στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης, ή τη διευκόλυνση της αγοράς κατοικίας
 • το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε διοικητικές ή διευθυντικές θέσεις μιας τέτοιας οργάνωσης
 • τα κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα
 • την απόλυση, την επαγγελματική αποκατάσταση μετά την απόλυση και την επαναπρόσληψη

Παροχές

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ δικαιούστε τις ίδιες παροχές με τους ημεδαπούς εργαζομένους ήδη από την ημερομηνία που θα αρχίσετε να εργάζεστε σε αυτή τη χώρα (ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος).

Στις παροχές αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πλεονεκτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με την απασχόληση (π.χ. μειωμένα εισιτήρια τρένου, επικουρικές συντάξεις, υποτροφίες σπουδών ή παροχές ανεργίας για τα παιδιά σας όταν αναζητούν την πρώτη τους δουλειά).

Μπορεί επίσης να συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις για την παροχή μη οικονομικών οφελών, όπως π.χ. το δικαίωμα διερμηνείας σε δικαστικές διαδικασίες.

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ δικαιούστε επίσης τις παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, που ζουν στη χώρα υποδοχής σας.

Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιώματά σας στην κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ανεργίας, των οικογενειακών παροχών και των συντάξεων.

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Αν ζείτε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα όπου εργάζεστε, έχετε το δικαίωμα να ζείτε εκεί ακόμα κι αν δεν έχετε την υπηκοότητα της χώρας.

Αν διασχίζετε τα σύνορα για να εργαστείτε, θεωρείται ότι διαθέτετε επαρκή μέσα διαβίωσης.

Αν έχετε δυσκολία να ζητήσετε παροχές με βάση την κατοικία στη χώρα όπου ζείτε, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Μια αληθινή ιστορία

Μάθετε τι είδους παροχές δικαιούστε στη νέα σας χώρα

Η Ροζίτα κατάγεται από την Ιταλία, αλλά ζει και εργάζεται στη Γαλλία με τον σύζυγό της και τα 3 τους παιδιά. Έκανε αίτηση για την έκδοση κάρτας μειωμένου εισιτηρίου τρένου, την οποία δικαιούνται οι πολυμελείς οικογένειες, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε επειδή ούτε αυτή ούτε τα παιδιά της είναι Γάλλοι.

Η Ροζίτα έπρεπε να επιμείνει και, εν ανάγκη, να ζητήσει βοήθεια από τις διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ. Όλοι οι εργαζόμενοι με πολυμελείς οικογένειες (σε πολλές χώρες με 3 ή περισσότερα παιδιά) δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο τρένου στις χώρες όπου εργάζονται ήδη από την ημερομηνία που αρχίζουν να εργάζονται, εφόσον τέτοιες μειώσεις ισχύουν για τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Παραμονή στο εξωτερικό μετά την απόλυσή σας

Αν χάσατε τη δουλειά σας ενόσω ζούσατε σε άλλη χώρα, εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να ζείτε σ' αυτήν. Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για την προώθηση της ίσης μεταχείρισηςEnglish στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές