Τελευταίος έλεγχος: 23/05/2022

Ίση μεταχείριση στην εργασία

Ως πολίτης της ΕΕ, δικαιούστε ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας, τις προαγωγές, τις αμοιβές, την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, τις συντάξεις εργασίας και την απόλυση. Οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας λόγω ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού απαγορεύονται σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ως υπήκοος της ΕΕ, πρέπει επίσης να έχετε την ίδια ακριβώς μεταχείριση με τους τοπικούς συναδέλφους σας που είναι πολίτες της χώρας όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τις κοινωνικές παροχές και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Ωστόσο, η χώρα υποδοχής σας μπορεί να αποφασίσει να μην σας καταβάλει εισοδηματική ενίσχυση, ή άλλες παροχές, για τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας (π.χ. αν εισήλθατε στη χώρα ως εποχικός εργαζόμενος, εργαστήκατε έναν μήνα και στη συνέχεια υποβάλατε αίτηση για εισοδηματική ενίσχυση), και για μεγαλύτερο ενδεχομένως διάστημα αν εισήλθατε στη χώρα ως άτομο που αναζητά εργασία.

Έναντι ποιων μορφών διακρίσεων προστατεύεστε;

Δείτε τις μορφές διακρίσεων

Εύλογες προσαρμογές

Εάν έχετε κάποια αναπηρία, μπορεί να χρειαστείτε προσαρμογές στη θέση εργασίας ή στον χώρο εργασίας σας προκειμένου να εκτελείτε τα καθήκοντά σας, να εξελιχθείτε επαγγελματικά ή να παρακολουθήσετε κατάρτιση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας να λάβει εύλογα μέτρα για την προσαρμογή στην κατάστασή σας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για θέση εργασίας έως τη λήξη της εργασιακής σχέσης, τις συνθήκες εργασίας και τις πρόσθετες παροχές.

Πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακρίσεις, μπορείτε να υποβάλετε την υπόθεσή σας σε έναν εθνικό φορέα ισότητας en . Ορισμένοι φορείς μπορούν απλώς να σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή σας, ενώ άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν να υποβάλετε καταγγελία. Μπορούν επίσης, με την έγκρισή σας, να παραπέμψουν την υπόθεσή σας στα αρμόδια δικαστήρια.

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση ή αποκατάσταση σε μια θέση εργασίας ή μπορεί ο εργοδότης σας να υποχρεωθεί να επανορθώσει τις διακρίσεις και να προβλέψει τις εύλογες προσαρμογές.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ και δικηγόρους για βοήθεια και συμβουλές.

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης:

Πώς να εφαρμόσετε εύλογα καταλύματα - οδηγός για πολλά υποσχόμενες πρακτικέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: