Τελευταίος έλεγχος: 04/05/2020

Ίση μεταχείριση

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι κανόνες και οι όροι που παρουσιάζονται στην παρούσα σελίδα ισχύουν τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020:

  • Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε ακόμη πλήρη πρόσβαση στη βρετανική αγορά εργασίας και διατηρείτε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.
  • Ως Βρετανός υπήκοος, έχετε ακόμη πλήρη πρόσβαση στη αγορά εργασίας της ΕΕ και διατηρείτε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες μας παροχής υποστήριξης.

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ εργαζόμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας.

Τα δικαιώματα και οι παροχές σας στη χώρα υποδοχής μπορεί να διαφέρουν από αυτά που είχατε στη χώρα καταγωγής σας.

Ενόσω αναζητάτε εργασία: δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ που αναζητάτε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε να λάβετε την ίδια βοήθεια από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όπως και οι υπήκοοι αυτής της χώρας.

Επικοινωνήστε με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Στον χώρο εργασίας

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δικαιούστε να έχετε την ίδια ακριβώς μεταχείριση με τους συναδέλφους σας που είναι υπήκοοι της χώρας υποδοχής.

Αυτό αφορά:

Παροχές

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ δικαιούστε τις ίδιες παροχές με τους ημεδαπούς εργαζομένους ήδη από την ημερομηνία που θα αρχίσετε να εργάζεστε σε αυτή τη χώρα (ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος).

Στις παροχές αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πλεονεκτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με την απασχόληση (π.χ. μειωμένα εισιτήρια τρένου, επικουρικές συντάξεις, υποτροφίες σπουδών ή παροχές ανεργίας για τα παιδιά σας όταν αναζητούν την πρώτη τους δουλειά).

Μπορεί επίσης να συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις για την παροχή μη οικονομικών οφελών, όπως π.χ. το δικαίωμα διερμηνείας σε δικαστικές διαδικασίες.

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ δικαιούστε επίσης τις παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, που ζουν στη χώρα υποδοχής σας.

Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιώματά σας στην κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ανεργίας, των οικογενειακών παροχών και των συντάξεων.

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Αν ζείτε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα όπου εργάζεστε, έχετε το δικαίωμα να ζείτε εκεί ακόμα κι αν δεν έχετε την υπηκοότητα της χώρας.

Αν διασχίζετε τα σύνορα για να εργαστείτε, θεωρείται ότι διαθέτετε επαρκή μέσα διαβίωσης.

Αν έχετε δυσκολία να ζητήσετε παροχές με βάση την κατοικία στη χώρα όπου ζείτε, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Μια αληθινή ιστορία

Μάθετε τι είδους παροχές δικαιούστε στη νέα σας χώρα

Η Ροζίτα κατάγεται από την Ιταλία, αλλά ζει και εργάζεται στη Γαλλία με τον σύζυγό της και τα 3 τους παιδιά. Έκανε αίτηση για την έκδοση κάρτας μειωμένου εισιτηρίου τρένου, την οποία δικαιούνται οι πολυμελείς οικογένειες, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε επειδή ούτε αυτή ούτε τα παιδιά της είναι Γάλλοι.

Η Ροζίτα έπρεπε να επιμείνει και, εν ανάγκη, να ζητήσει βοήθεια από τις διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ. Όλοι οι εργαζόμενοι με πολυμελείς οικογένειες (σε πολλές χώρες με 3 ή περισσότερα παιδιά) δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο τρένου στις χώρες όπου εργάζονται ήδη από την ημερομηνία που αρχίζουν να εργάζονται, εφόσον τέτοιες μειώσεις ισχύουν για τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Παραμονή στο εξωτερικό μετά την απόλυσή σας

Αν χάσατε τη δουλειά σας ενόσω ζούσατε σε άλλη χώρα, εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να ζείτε σ' αυτήν. Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για την προώθηση της ίσης μεταχείρισηςen στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: