L-aħħar verifika: 13/07/2020

Trattament ugwali

Il-Brexit affettwak?

Ir-regoli u l-kundizzjonijiet ippreżentati f’din il-paġna japplikaw tal-anqas sal-31 ta’ Diċembru 2020:

  • Bħala ċittadin tal-UE, għad għandek aċċess sħiħ għas-suq tax-xogħol Ingliż u żżomm id-drittijiet tiegħek kollha tal-ħaddiema bbażati fuq il-liġi tal-UE;
  • Bħala ċittadin Brittaniku, għad għandek aċċess sħiħ għas-suq tax-xogħol tal-UE u żżomm id-drittijiet tiegħek kollha tal-ħaddiema bbażati fuq il-liġi tal-UE.

Jekk għandek problemi biex tinforza d-drittijiet tiegħek, ikkuntattja s-servizzi tal-għajnuna tagħna.

Bħala ċittadini tal-UE li taħdmu f'pajjiż ieħor tal-UE, int u familtek għandkom id-dritt li tiġu trattati bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Id-drittijiet u l-benefiċċji tiegħek fil-pajjiż ospitanti jistgħu jkunu differenti minn dawk li int imdorri għalihom f'pajjiżek.

Waqt li tkun qed tfittex impjieg: servizzi pubbliċi tal-impjiegi

Bħala ċittadin tal-UE li qed tfittex impjieg f'pajjiż ieħor tal-UE, int intitolat għall-istess assistenza mis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi bħaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Ikkuntattja s- servizzi pubbliċi tal-impjiegi.

Fil-post tax-xogħol

Bħala ċittadin tal-UE, għandek tkun ittrattat eżattament bl-istess mod bħall-kollegi tiegħek li huma ċittadini tal-pajjiż ospitanti.

Dan ikopri:

Benefiċċji

Bħala ċittadin tal-UE int intitolat għall-istess benefiċċji bħal ħaddiema nazzjonali mill-ġurnata li fiha tibda taħdem hemm (impjegat jew taħdem għal rasek).

Dawn jistgħu jinkludu wkoll vantaġġi li mhumiex konnessi direttament mal-impjieg, bħal tariffi tal-ferrovija mraħħsin, żieda fil-pensjonijiet, għotjiet edukattivi, jew benefiċċji tal-qgħad għal uliedek meta jkunu qed ifittxu l-ewwel impjieg tagħhom.

Tista' tkun eleġibbli wkoll għal benefiċċji mhux finanzjarji bħad-dritt għall-interpretazzjoni waqt proċeduri legali.

Bħala ċittadin tal-UE se tkun ukoll intitolat li tirċievi l-benefiċċji mogħtija lill-ħaddiema u lill-familji tagħhom għall- għajxien fil-pajjiż ospitanti.

Aqra aktar dwar id-drittijiet tas-sigurtà soċjali tiegħek - inklużi l-benefiċċji tal-qgħad, il-benefiċċji tal-familja u l-pensjonijiet.

Ħaddiema bejn il-fruntieri

Jekk tgħix f'pajjiż differenti minn dak li taħdem fih, se takkwista d-dritt li tgħix hemm anki jekk m'intix ċittadin.

Jekk taqsam fruntiera biex taħdem, se titqies li għandek mezzi suffiċjenti biex tmantni lilek innifsek.

Jekk issibha diffiċli li titlob benefiċċji abbażi tar-residenza fil-pajjiż li tgħix fih, ikkuntattja lis-servizzi ta' assistenza tagħna.

Storja bħala eżempju

Skopri liema benefiċċji int intitolat għalihom fil-pajjiż il-ġdid tiegħek

Rosita (Taljana) tgħix u taħdem fi Franza ma' żewġha u t-tliet uliedha. Hi applikat għal pass tal-ferrovija bi skont għal familji kbar, iżda t-talba tagħha ġiet rifjutata għax la hi u lanqas uliedha mhuma Franċiżi.

Rosita għandha tinsisti u, jekk ikun hemm bżonn titlob l-għajnuna mid-diversi servizzi ta' assistenza tal-UE. Il-ħaddiema kollha tal-UE li jkollhom familja kbira (f'ħafna pajjiżi dan ifisser, tlitt itfal jew aktar) huma intitolati għal roħs fuq l-ivvjaġġar bil-ferroviji fil-pajjiż fejn jaħdmu mill-ewwel jum li jibdew jaħdmu - jekk dan ir-roħs jeżisti u offrut liċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Residenza f'pajjiż barrani wara li tingħata s-sensja

Jekk tingħata s-sensja waqt li tkun tgħix f'pajjiż ieħor, xorta waħda jkun għad fadallek id-dritt li tgħix fih. Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet.

Għal aktar informazzjoni u assistenza, ikkuntattja l- awtoritajiet resposnabbli għal promozzjoni ta' trattament ugwalien f'pajjiżi differenti tal-UE.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Ikkondividi din il-paġna: