L-aħħar verifika: 23/04/2019

Il-ġenituri tiegħek

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Jekk int ċittadin tal-UE li se ġġor għal pajjiż ieħor tal-UE biex tgħix, taħdem jew tistudja, ir-regoli tal-UE jagħmluha eħfef għal familtek biex tingħaqad miegħek. F'din il-paġna tista' ssib kif jistgħu jingħaqdu miegħek il-ġenituri tiegħek.

Madankollu, jekk int ċittadin tal-UE u qatt ma għext f'pajjiż ieħor tal-UE se japplikaw biss ir-regoli nazzjonali.

Qed taħdem, int pensjonant, għandek ir-riżorsi proprji tiegħek?

Jekk qed taħdem, int pensjonant jew għandek biżżejjed riżorsi, il-ġenituri tiegħek se jiġu ttrattati bl-istess mod bħal martek/żewġek jew uliedek.

Iċċekkja r-regoli għal:

Qed tistudja?

Jekk int student, il-ġenituri tiegħek se jiġu ttrattati bħala qraba iktar imbiegħda.

Iċċekkja r-regoli għal:

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: