Ħajja u vjaġġar
L-aħħar verifika: 23/03/2020

It-trattament indaqs u l-kwalifiki

Il-Brexit affettwak?

Kun żgur li tittratta lil min qed ifittex xogħol minn pajjiżi oħra tal-UE l-istess bħall-applikanti minn pajjiżek. Trid tagħti l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol lill-persunal tiegħek, irrispettivament mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom, u ma tistax tiddiskrimina minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.

Biex jaħdem f'pajjiżek, il-persunal li kiseb il-kwalifiki tiegħu f'pajjiż ieħor tal-UE jrid ikun żgur li l-esperjenza u l-professjoni huma rikonoxxuti f'pajjiżek, pereżempju, billi jużaw il-Karta Professjonali Ewropea.

Ikkondividi din il-paġna: