L-aħħar verifika: 19/04/2022

Prodotti soġġetti għad-dazji tas-sisa

Il-prodotti li ġejjin huma magħrufa bħala oġġetti tas-sisa:

Id-dazji tas-sisa jridu jitħallsu fuqhom meta jiġu prodotti jew negozjati. L- UE tistabbilixxi l-ammont minimu ta' dazji tas-sisa pagabbligħal kull prodott u l- pajjiżi tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE) jistgħu jimponu taxxi oħrajn ukoll.

Aqra aktar dwar ir-regoli f'kull pajjiż tal-UE.

Agħżel il-pajjiż

Skopri aktar dwar kif id-dazji tas-sisa huma applikati għal prodotti speċifiċi billi tagħżel mill-opzjonijiet t'hawn taħt.

Irrid insir naf aktar dwar

Alkoħol/Xarbiet alkoħoliċi

It-tipi ta' alkoħol u xarbiet alkoħoliċi li ġejjin huma soġġetti għad-dazji tas-sisa:

Ara l-lista sħiħa tar-rati tat-taxxa tas-sisa applikabbli fl-UE fuq l- alkoħol/xarbiet alkoħoliċi de en fr .

Rati mnaqqsa u eżenzjonijiet

Ċerti pajjiżi tal-UE jistgħu jagħżlu li jnaqqsu l-ammont tad-dazju pagabbli jew jaċċettaw eżenzjonijiet mill-ħlas tad-dazji:

Rati mnaqqsin

Eżenzjonijiet

Id-dazju tas-sisa m'hemmx għalfejn jitħallas fuq il-biċċa l-kbira tal-prodotti li jsiru d-dar li mhumiex prodotti għal finijiet kummerċjali, ħlief għall-ispirti.

Alkoħol użat biex jiġu mmanifatturati prodotti oħrajn mhux intenzjonati għall-konsum tal-bniedemjew mhux tajbin għall-konsum tal-bniedem billi jiżdiedu kimika waħda jew aktar (denaturati) miegħu.

Prodotti tal-enerġija u l-elettriku

Il-prodotti tal-enerġija u l-elettriku huma soġġetti għad-dazji tas-sisa meta jintużaw bħala:

Prodotti tal-enerġija mhux koperti mir-regoli tad-dazju tas-sisa

Meta prodotti tal-enerġija huma użati bħala materja prima mhux maħduma, għal finijiet ta' tnaqqis kimiku jew fil-proċessi elettrolitiċi u metallurġiċi mhumiex koperti b'dawn ir-regoli.

F'dawn il-każijiet kull pajjiż tal-UE jista' jiddeċiedi jekk għandhiex titħallas taxxa jew le fuq l-użu tagħhom.

Il-prodotti ewlenin li l-pajjiżi tal-UE jistgħu jagħżlu li jintaxxaw huma:

Ara l-lista sħiħa tar-rati ta' taxxa tas-sisa applikabbli fl-UE fuq il- prodotti tal-enerġija de en fi .

Rati ogħla, rati mnaqqsa u eżenzjonijiet

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li jagħżlu rata tat-taxxa 'l fuq mill-minimu tal-livelli bażiċi tal-UE, inaqqsu l-ammont tad-dazju pagabbli jew jaċċettaw eżenzjonijiet mill-ħlas tad-dazji.

Rati ogħla

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jagħżlu rata tat-taxxa ogħla għal dawn l-użi li ġejjin:

Rati mnaqqsin

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jagħtu tnaqqis fit-taxxa jew eżenzjonijiet tat-taxxa għal dawn l-użi li ġejjin:

Eżenzjonijiet mit-taxxa

L-eżenzjonijiet tat-taxxa għandhom jingħataw għal dawn li ġejjin:

Prodotti tat-tabakk

It-tipi ta' prodotti tat-tabakk li ġejjin huma soġġetti għad-dazji tas-sisa:

Ara l-lista sħiħa tar-rati tat-taxxa tas-sisa applikabbli fl-UE fuq il- prodotti tat-tabakk de en fr .

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: