L-aħħar verifika: 21/11/2022

Il-marka CE

Ħafna prodotti jeħtieġu l-marka CE qabel ma jkunu jistgħu jinbiegħu fl- UE. Il-marka CE tindika li l-prodott ġie vvalutat mill-manifattur u jitqies li jissodisfa r-rekwiżiti ta' sikurezza, saħħa u protezzjoni ambjentali tal-UE. Hija meħtieġa għall-prodotti manifatturati kullimkien fid-dinja li mbagħad jiġu kkummerċjalizzati fl-UE.

Meta l-marka CE hija obbligatorja?

Il-marka CE hija obbligatorja biss għal prodotti li għalihom hemm speċifikazzjonijiet tal-UE u jeħtieġu t-twaħħil tal-marka CE.

Xi prodotti huma suġġetti għal diversi rekwiżiti tal-UE fl-istess ħin. Int trid tiżgura li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti kollha qabel ma twaħħallu l-marka CE. Hu pprojbit li twaħħal il-marka CE fuq prodotti li għalihom m'hemmx speċifikazzjonijiet tal-UE jew ma jeħtiġux it-twaħħil tal-marka CE.

Kif tikseb marka CE?

Bħala l-manifattur tal-prodott, għandek ir- responsabbiltà sħiħa għad-dikjarazzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti kollha. M'għandekx bżonn liċenzja biex twaħħal il-marka CE fuq il-prodott tiegħek, madankollu, qabel ma tagħmel hekk, int għandek:

Ġaladarba l-prodott tiegħek ikollu l-marka CE — jekk l-awtorità nazzjonali kompetenti titlob hekk — int trid tipprovdilha l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni ta' appoġġ kollha li jikkonċernawil-marka CE.

Għandek bżonn ta' valutazzjoni indipendenti?

Għandek bżonn tiċċekkja jekk il-prodott tiegħek għandux jiġi ttestjat minn korp notifikat. Int tista' ssib din l-informazzjoni fil-leġiżlazzjoni applikabbli għall-prodott tiegħek: iċċekkja r-regoli skont il-kategorija tal-prodott en .

Dan il-pass mhux obbligatorju għall-prodotti kollha.

Jekk għandek bżonn tinvolvi korp notifikat, il-marka CE trid tkun akkumpanjata min-numru ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat. Il-marka CE u n-numru ta' identifikazzjoni jistgħu jitwaħħlu separatament, sakemm jidher biċ-ċar li hemm rabta bejniethom.

Tista' tuża l- bażi tad-data Nando en biex tfittex korp notifikat li jista' jiċċertifika l-prodott tiegħek.

Jekk il-prodott ma jeħtieġx li jkun verifikat minn korp indipendenti, mela f'idejk biex tivverifika li jkun konformi mar-rekwiżiti tekniċi. Dan jinkludi stima u dokumentazzjoni tar-riskji possibbli meta jintuża l-prodott tiegħek.

Trid tħallas xi miżati?

Jekk int bħala manifattur twettaq il-valutazzjoni ta' konformità int stess, m'għandekx għalfejn tħallas xi miżati. Madankollu, jekk tagħżel li tuża s-servizzi ta' korp notifikat, jew jekk l-ispeċifikazzjonijiet tal-UE applikabbli għall-prodott tiegħek jeħtieġu l-valutazzjoni indipendenti minn korp notifikat, allura int għandek tħallas lill-korp notifikat għas-servizz li jipprovdilek. L-ispiża tiddependi fuq liema proċedura ta' ċertifikazzjoni tapplika fuq il-prodott tiegħek u l-komplessità tal-prodott eċċ.

Kif twaħħal il-marka CE?

Il-marka għandha tkun viżibbli, tinqara u ma titħassarx.

Il-marka CE trid tkun magħmula mill-inizjali "CE", iż-żewġ ittri għandu jkollhom l-istess qies vertikali u ma jistgħux ikunu iżgħar minn 5 mm (sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fir-rekwiżiti rilevanti tal-prodott).

Jekk tixtieq iċċekken jew tkabbar il-marka CE fuq il-prodott tiegħek, int għandek tirrispetta l-proporzjonijiet taż-żewġ ittri. Sakemm l-inizjali jibqgħu viżibbli, il-marka CE tista' tieħu forom differenti (pereżempju, kulur, solida jew vojta).

Jekk il- marka CE ma tistax titwaħħal fuq il-prodott innifsu, int tista' twaħħalha fuq l-imballaġġ jekk ikun hemm, jew ma' kwalunkwe dokumenti li jakkumpanjaw. Jekk il-prodott ikun suġġett għal diversi direttivi/regolamenti tal-UE li jeħtieġu li titwaħħlilhom marka CE, id-dokumenti li jakkumpanjaw għandhom jindikaw li l-prodott jikkonforma mad-direttivi/regolamenti kollha tal-UE.

Int tista' tiddawnlowdja l-files tal-istampa tal-marka CE en mill-portal ta' DĠ GROW.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: