Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 16/11/2017

Elezzjonijiet barra minn pajjiżek

Jekk int ċittadin tal-UE li tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek id-dritt li tivvota u li toħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet muniċipali u tal-Parlament Ewropej li jsiru f'dak il-pajjiż. Il-kundizzjonijiet huma l-istess kemm għalik kif ukoll għaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Konsultazzjonijiet pubbliċi