L-aħħar verifika: 15/03/2022

Elezzjonijiet barra minn pajjiżek

Jekk int ċittadin tal-UE li tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek id-dritt li tivvota u li toħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet muniċipali u għall-elezzjonijiet Ewropej li jsiru f'dak il-pajjiż. Il-kundizzjonijiet huma l-istess kemm għalik kif ukoll għaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Ikkondividi din il-paġna: