Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 08/06/2022

Meta taċċessa l-kontenut online barra mill-pajjiż

Meta tkun qed tivvjaġġa għal pajjiż ieħor tal-UE, int għandek id-dritt li taċċessa s-servizzi tal-kontenut online mħallsa bl-istess mod li kieku tinsab f'pajjiżek. Dan ifisser, pereżempju, li jekk inti tħallas għal abbonament lill-fornitur tal-kontenut tat-televiżjoni, meta tivvjaġġa lejn pajjiż ieħor tal-UE inti tista' tara u tniżżel l-istess films u serje tat-TV bħallikieku qiegħed id-dar.

L-istess regoli japplikaw għall-abbonamenti mħallsin kollha tiegħek għall-kontenut online, bħalma huma l-kotba elettroniċi, il-logħob, il-mużika u l-avvenimenti sportivi.

Jekk għandek kuntratt ma' fornitur tal-kontenut online li jillimita l-aċċess tiegħek f'pajjiżi oħra tal-UE jew jekk kellek tħallas aktar biex taċċessa għall-kontenut waqt li tkun barra minn pajjiżek, dawn ir-restrizzjonijiet ma għadhomx japplikaw.

Meta taċċessa l-kontenut barra mill-pajjiż

Ir-regoli tal-UE jkopru wkoll l-abbonamenti b'xejn tal-kontenut online meta tivvjaġġa lejn pajjżi ieħor tal-UE, iżda fuq bażi mhux obbligatorja. Dan iffisser li l-aċċess għas-servizzi tal-kontenut online b'xejn meta tkun barra minn pajjiżek jiddependi fuq il-fornitur tas-servizz tiegħek.

Iċċekkjar tal-pajjiż ta' residenza tiegħek tal-UE

Il-fornitur tal-kontenut tiegħek jista' juża sa 2 mill-modi li ġejjin biex jiċċekkja l-pajjiż ta' residenza tiegħek tal-UE:

Jekk hemm bżonn, il-fornitur tal-kontenut jista' juża wieħed mill-modi li ġejjin biex jiċċekkja l-pajjiż ta' residenza tiegħek tal-UE, iżda flimkien ma' wieħed mill-metodi l-oħra elenakati hawn fuq:

Storja bħala eżempju

Jista' jkollok aċċess għall-kontenut online mħallas tiegħek meta tivvjaġġa fl-Ewropa

Sarah, studenta fil-Belġju, ħallset EUR 10 fix-xahar għal abbonament għal servizz ta' streaming ta' mużika online u għalhekk setgħet tisma' l-mużika fuq it-tablet tagħha. Meta marret fuq kollokament tal-Erasmus fi Spanja għal 3 xhur, il-fornitur tagħha waqqaf l-aċċess tagħha u ġab r-raġuni li hija ma kinitx għadha residenti fil-Belġju.

Sarah ilmentat lill-fornitur u huma kkontrollaw il-post tar-residenza tagħha. Dawn irrealizzaw li kienet għadha residenta Belġjana peress li r-residenza barra l-pajjiż kienet biss temporanja, u taha lura aċċess sħiħ għas-servizzi ta' streaming tal-mużika.

L-aċċess għall-istess kontenut kull fejn tkun

Il-fornitur tal-kontenut tiegħek ma jistax jitolbok ħlasijiet żejda biex jipprovdilek aċċess għal kontenut li int diġà għandek abbonament imħallas għalih waqt li tinsab f'pajjiż tal-UE ieħor. Int għandu jkollok ukoll aċċess skont l-istess kundizzjonijiet f'pajjiżek, jiġifieri aċċess għall-istess kontenut, fl-istess firxa u għadd ta' apparati, għall-istess għadd ta' utenti u bl-istess funzjonalitajiet.

Il-fornitur tal-kontenut tiegħek ma jistax ukoll li deliberatament inaqqas il-kwalità tal-kontenut li tirċievi meta tkun barra minn pajjiżek. Madankollu, għandek iżżomm f'moħħok li l-kwalità tal-kontenut online tiegħek se tiddependi wkoll fuq in-netwerk li tuża biex taċċessa l-kontenut tiegħek (bħalma hija l-konnessjonital-Wi-Fi jew in-netwerk 3G/4G).

L-aċċess tal-kontenut online li juża n-netwerk 3G/4G waqt li tinsab f'pajjiż ieħor tal-UE se jittieħed bħala parti mill-użu ta-data tiegħek fil-kuntratt tal-mobajl tiegħek. Aqra aktar dwar ir- regoli tal-UE dwar ir-Roaming

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: