L-aħħar verifika: 12/05/2022

Għarfien tal-kwalifiki akkademiċi

Ebda għarfien awtomatiku

Twissija

M'hemm ebda għarfien awtomatiku mal-UE kollha tad-diplomi akkademiċi. Għalhekk jista' jkun jeħtieġlek tgħaddi mill-proċedura nazzjonali biex takkwista l-għarfien tal-grad jew diploma akkademika tiegħek f'pajjiż ieħor tal-UE, jekk tkun qed tifittex ammissjoni għal kors ta' studju ieħor hemm. Jekk diġà taf li eventwalment se tixtieq li ssegwi studji oħrajn f'pajjiż differenti, iċċekkja qabel ma tibda jekk id-diploma tiegħek hix se tingħata għarfien hemmhekk.

Il-gvernijiet individwali tal- pajjiżi tal-UE jibqgħu responsabbli għas-sistemi tal-edukazzjoni tagħhom u huma ħielsa li japplikaw ir-regoli tagħhom, inkluż jekk jagħrfux jew le l-kwalifiki akkademiċi akkwistati xi mkien ieħor.

Storja bħala eżempju

Indaga jekk pajjiż hux se jagħti għarfien lid-diploma barranija tiegħek

Kathrin lestiet grad universitarju fil-Ġermanja. Minn dakinhar hi marret toqgħod Franza biex issegwi grad postuniversitarju, iżda sabet li l-awtoritajiet Franċiżi ma tawx għarfien lid-diploma tagħha, filwaqt li talbuha takkwista dokument li jiċċertifika l-kwalifiki tagħha minn università Franċiża. Wara diskussjoni ma' università Franċiża, irnexxielha tingħata l-għarfien għall-grad tagħha bħala wieħed ekwivalenti għal "licence" fis-sistema Franċiża – tip ta' diploma akkwistata hemm wara biss 3 snin ta' studju, u li hi ħasset li kienet f'livell bil-wisq aktar inferjuri mill-istudji li kienet diġà lestiet fil-Ġermanja. Madankollu, hi kellha ssegwi sentejn oħra ta' studju fl-ewwel grad fis-sistema Franċiża qabel ma setgħet tapplika għall-kors postuniversitarju li xtaqet li tagħmel hemm.

Ħu ħsieb li "tqabbel" il-grad tiegħek

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tista' takkwista "dikjarazzjoni ta' komparabilità" tal-grad universitarju tiegħek, li turi kif dan jitqabbel mad-diplomi mogħtijin mill-pajjiż tal-UE li sejjer fih. Biex tagħmel dan, ikkuntattja liċ- ċentru tal-ENIC/NARIC en fil-pajjiż fejn tixtieq li d-diplomi tiegħek jiġu vvalutati għall-"komparabilità". Dan jista' jkun f'pajjiżek jekk tmur lura fih wara l-istudji tiegħek, jew pajjiż ieħor tal-UE jekk tmur fih fuq xogħol jew studju ieħor.

Jiddependi mill-pajjiż fejn id-diplomi tiegħek huma vvalutati u l-għan tal-valutazzjoni, iċ-ċentru tal-ENIC/NARIC jew jevalwahom hu stess jew inkella jittrasferixxihom lill-awtorità kompetenti.

Qabel il-valutazzjoni, kun ċert li tiċċekkja:

Jekk tipprovdi dokumenti bil-format tal-Europass (bħas- Suppliment tad-Diploma), il-grad tiegħek ikun jista' jitqabbel u jingħata għarfien b'mod aktar faċli.

Kwalifiki professjonali

Twissija

Din it-taqsima tikkonċerna l-għarfien tal-kwalifiki akkademiċi. Sett differenti ta' regoli tal-UE jirregolaw l- għarfien bejn il-pajjiżi tal-UE tal-kwalifiki professjonali  – jiġifieri, il-gradi li jagħtu aċċess għal professjoni, bħal dawk fil-qasam tal-kura mogħtija mill-infermieri jew tal-liġi.

Mistoqsijiet frekwenti

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: