Forretninger
Senest tjekket: 12/05/2022

Anerkendelse af eksamensbeviser

Ingen automatisk anerkendelse

Advarsel

Eksamensbeviser bliver ikke automatisk anerkendt i hele EU. Derfor skal du måske gennem en national procedure for at få din akademiske grad eller dit eksamensbevis anerkendt i et andet EU-land, hvis du vil læse videre i landet. Hvis du allerede ved, at du på et tidspunkt vil læse videre i et andet land, kan du tjekke, om dit eksamensbevis vil blive anerkendt der, inden du begynder.

De enkelte EU-landes myndigheder er fortsat ansvarlige for deres uddannelsessystemer og kan frit anvende deres egne regler, herunder om de skal anerkende akademiske kvalifikationer fra andre lande.

Sagseksempel

Find ud af, om et bestemt land vil anerkende dit udenlandske eksamensbevis

Kathrin tog en universitetsgrad i Tyskland. Så flyttede hun til Frankrig for at læse videre, men de franske myndigheder anerkendte ikke hendes eksamensbevis og krævede, at hun skulle have et dokument fra et fransk universitetet, der bekræftede hendes kvalifikationer. Efter at have drøftet sagen med et fransk universitet kunne hun få sin eksamen anerkendt som svarende til en "licence" i det franske system – dvs. en grad, man får efter kun tre års studier, og som hun mente, var langt mindre omfattende end de studier, hun allerede havde gennemført i Tyskland. Ikke desto mindre måtte hun gennemføre yderligere to års grundstudier i det franske system, inden hun kunne søge ind på det postgraduate-kursus hun var interesseret i.

Få din eksamen "sammenlignet"

Du kan normalt få en "sammenlignelighedserklæring" for din universitetsgrad, der viser, hvordan den kan sammenlignes med universitetsgrader i det EU-land, du flytter til. For at få det skal du kontakte ENIC/NARIC-centeret en i det land, hvor du gerne vil have dine eksamensbevisers "sammenlignelighed" vurderet. Det kan være dit hjemland, hvis du vender hjem efter dine studer, eller et andet EU-land, hvis du flytter dertil for at arbejde eller læse videre.

Afhængigt af hvilket land dine eksamensbeviser bliver vurderet i og formålet med vurderingen, vil ENIC/NARIC-centeret enten evaluere dem selv eller sende dem videre til den kompetente myndighed.

Inden vurderingen bør du undersøge:

Hvis du indsender dokumenter i Europass-format (f.eks. diplomsupplementet), er det lettere at sammenligne og anerkende din uddannelse.

Faglige kvalifikationer

Advarsel

Dette afsnit handler om anerkendelse af akademiske kvalifikationer. Der gælder et andet sæt EU-regler for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EU-lande – dvs. eksamener, der giver adgang til et erhverv, som f.eks. sygeplejerske eller advokat.

Spørgsmål og svar

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: