At leve og rejse
Senest tjekket: 15/02/2019

Arbejdstagere i transportsektoren

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Hvis du ansætter folk til at transportere passagerer eller varer ad veje, vandveje, jernbane eller i luften, skal du overholde bestemte regler om arbejdstid, registrering af arbejdstid, sikkerhed og sundhed. I visse EU-lande skal du overholde regler, som er mere gunstige for arbejdstagerne.

Del denne side: