Senest tjekket: 15/04/2019

Rejsedokumenter for familiemedlemmer fra lande uden for EU

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Skal dine familiemedlemmer have visum?

Hvis du er EU-borger, men har familiemedlemmer, der ikke er, kan de ledsage eller slutte sig til dig i et andet EU-land.

Dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal til enhver tid medbringe et gyldigt pas, og, afhængigt af hvor de kommer fra, kan de også blive bedt om at vise indrejsevisum ved grænsen.

Hvis du vil undgå problemer, bør du kontakte konsulatet eller ambassaden i det land, du rejser til, i god tid for at finde ud af, hvilke dokumenter dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal kunne fremvise ved grænsen.

Visumfritagelse

Din ægtefælle og dine forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn, der ikke er fra EU, behøver ikke visum fra det land, de rejser til, hvis:

eller

Det grænsefrie Schengenområde omfatter:

Landene uden for Schengenområdet omfatter:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumænien, Storbritannien.

Opholdstilladelser udstedt af lande uden for Schengenområdet giver ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU ret til at rejse visumfrit til et Schengenland.

Eksempel

Selvom du har en national opholdstilladelse, skal du have visum for at rejse til et land uden for Schengenområdet

Joyce, som er nigeriansk statsborger, bor i Holland med sin tyske ægtefælde Luuk. Som familiemedlem til en hollandsk statsborger har Joyce fået udstedt opholdstilladelse i Holland. Joyce vil gerne rejse med Luuk på hans næste forretningsrejse til Dublin. Da Irland ikke er med i Schengenområdet, skal Joyce have indrejsevisum for at rejse til Irland med Luuk.

Eksempel

Indehavere af et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger behøver ikke visum for at rejse med en EU-borger.

Kinesiske Ying, som er gift med en tysk statsborger, som bor i Finland, har fået udstedt et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger i Finland. Ying og hendes mand vil gerne tilbringe efterårsferien i Rumænien. Fordi Ying har et gyldigt pas og et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger, behøver hun ikke visum for at rejse til Rumænien med sin mand.

Hvis du har et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger og rejser til et andet EU/EØS-land uden din ægtefælde, som er EU-borger, skal du ansøge visum for at rejse ind i landet.

Du kan bede myndighederne i et EU-land om officielt at anerkende din registrerede partner og udvidede familie – søskende, fætre, kusiner, tanter, onkler osv. – som familiemedlemmer til en EU-borger. EU-landene har ikke pligt til at anerkende dem som familiemedlemmer, men de skal under alle omstændigheder behandle anmodningen.

Visumansøgning

Hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for indrejsevisum, skal de ansøge om det på forhånd på konsulatet eller ambassaden for det land, de ønsker at rejse til. Hvis de skal rejse sammen med dig eller tilslutte sig dig i et andet EU-land, skal deres ansøgning behandles hurtigt og gratis:

Hvilke dokumenter dine familiemedlemmer skal vedlægge deres visumansøgning, kan variere fra land til land. Inden afrejsen skal du tjekke, hvilke dokumenter det drejer sig om, på bestemmelseslandets konsulat eller ambassade.

Et visum udstedt af et land i det grænsefrie Schengenområde er gyldigt i alle lande i området.

Hvis du bor uden for EU, og dine familiemedlemmer fra lande uden for EU ledsager dig eller rejser til det EU-land, du er statsborger i, er det ikke sikkert, at EU's grænseoverskridende regler gælder, og dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal muligvis betale visumafgift.

Eksempel

En vielsesattest er nok til at få visum

Thomas er fra Irland, men bor i Hviderusland med sin kone Delia, som er hviderussisk statsborger. Da de ville besøge Thomas' mor, der nu bor i Spanien, søgte de om indrejsevisum til Delia.

Hun indsendte deres vielsesattest sammen med visumansøgningen, men de spanske myndigheder bad desuden om bevis for hotelreservation i Spanien og sygeforsikring, inden de ville udstede visum.

Men da Delia gjorde opmærksom på, at der efter EU's regler ikke var noget krav om sådanne dokumenter, undskyldte de spanske myndigheder fejlen og udstedte straks hendes indrejsevisum.

Ved grænsen uden indrejsevisum

Det er altid bedst, hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU er informerede i god tid og har alle de nødvendige papirer i orden, inden de begynder deres rejse.

Men skulle de ankomme til grænsen uden indrejsevisum, skal grænsemyndighederne give dem mulighed for med andre midler at bevise, at de er dine familiemedlemmer. Hvis det lykkes dem at bevise dette, skal de have udstedt et indrejsevisum på stedet.

Hvis dine familiemedlemmer har problemer med at få visum, kan du kontakte vores hjælpetjenester .

Indrejse nægtet

Under helt særlige omstændigheder kan et EU-land nægte dig eller din familie adgang af hensyn til "den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed".

Hvis det sker, skal myndighederne bevise, at du eller dine familiemedlemmer udgør en "reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel".

Du har krav på at få deres afgørelse skriftligt med alle begrundelser og oplysninger om, hvordan du kan klage og hvornår.

Læs mere om procedurerne ved indrejse i EUen

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: