Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Senest tjekket : 18/04/2017

Rejsedokumenter for familiemedlemmer fra lande uden for EU

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

Skal de bruge visum?

Hvis du er EU-borger, men du har familiemedlemmer, som ikke er det, kan de ledsage dig eller slutte sig til dig i et andet EU-land.

Dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal altid have et gyldigt pas og - afhængigt af, hvilket land de kommer fra - skal de muligvis også vise indrejsevisum ved grænsen.

For at undgå problemer bør du kontakte konsulatet eller ambassaden for det land, du rejser til, i god tid for at finde ud af, hvilke dokumenter dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal kunne fremvise ved grænsen.

Hvis du har problemer, kan du altid kontakte vores hjælpetjenester.

Visumfritagelse

Ægtefælle, (børne)børn eller (bedste)forældre skal ikke have visum fra det land, de rejser til, hvis:

 • De har en opholdstilladelse eller visum fra et andet land i det grænsefrie Schengen-område (se listen nedenfor), og hvis det land, de rejser til, hører til området.

Det grænsefrie Schengen-område

Østrig

Ungarn

Norge

Belgien

Island

Polen

Tjekkiet

Italien

Portugal

Danmark

Letland

Slovakiet

Estland

Liechtenstein

Slovenien

Finland

Litauen

Spanien

Frankrig

Luxembourg

Sverige

Tyskland

Malta

Schweiz

Grækenland

Nederlandene

 

Opholdstilladelser fra lande uden for Schengen-området giver ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU ret til at rejse uden visum til et land inden for Schengen-området

Sagseksempel

Selv om du har en opholdstilladelse, skal du bruge indrejsevisum, hvis du vil rejse til et land uden for Schengen-området

Joyce er nigeriansk statsborger og bor i Hollland sammen med sin hollandske mand, Luuk. Som pårørende til en hollandsk statsborger har Joyce fået en opholdstilladelse i Holland. Joyce vil gerne rejse sammen med Luuk, næste gang han tager på forretningsrejse til London. Storbritannien er ikke med i Schengen-området, og derfor skal Joyce have en EØS-familietilladelse (indrejsevisum) for at kunne besøge landet sammen med Luuk.

 • De har et opholdskort for familiemedlemmer til EU-borgere, som udstedes efter EU's regler af alle EU-lande (bortset fra det land, du er statsborger i), og de rejser sammen med dig eller slutter sig til dig i et andet EU-land. Opholdskortet skal klart angive, at ejeren er pårørende til en EU-borger.

Sagseksempel

Hvis man har et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger, behøver man ikke visum, når man rejser sammen med en EU-borger   

Ying kommer fra Kina og er gift med en tysk statsborger, som bor i Finland. Hun har fået et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger i Finland. Ying og hendes mand vil gerne tilbringe efterårsferien i Rumænien. Da Ying har gyldigt pas og opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger, behøver hun ikke indrejsevisum for at rejse til Rumænien sammen med sin mand.

Sagseksempel

Ægtefælle skal have visum, når han rejser alene

Brian, som er sydafrikansk statsborger, bor i Frankrig sammen med sin slovakiske kone. Brian har et opholdskort for familiemedlemmer til EU-borgere, som er udstedt i Frankrig. Hans kone har travlt, så Brian har planer om at besøge sine venner i Cypern alene. Da han rejser alene, skal Brian søge om visum for at kunne rejse til Cypern.

Din registrerede partner og udvidede familie - søskende. fætre/kusiner, tanter, onkler osv. - kan ansøge myndighederne i et EU-land om at blive anerkendt som pårørende til en EU-borger. EU-landene har ikke pligt til at anerkende dem som dine familiemedlemmer, men de skal behandle ansøgningen.

Ansøg om visum

Hvis dine familiemedlemmer fra uden for EU skal have indrejsevisum, bør de på forhånd ansøge om ét hos konsulatet eller ambassaden for det land, de vil rejse til. Hvis de rejser sammen med dig eller slutter sig til dig i et andet EU-land, behandles ansøgningen normalt hurtigt og gratis:

 • Lande, som er medlem af det grænsefrie Schengen-område, kan normalt udstede visum inden for to uger, undtagen i særlige tilfælde, hvor myndighederne så forventes at kunne forklare deres beslutning.
 • Alle andre lande (Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumænien og Storbritannien) bør udstede visum så hurtigt som muligt.

De dokumenter, som dine familiemedlemmer, skal vedlægge deres visumansøgning, kan være forskellige fra land til land. Før du rejser, bør du forhøre dig konsulatet eller ambassaden for det land, du rejser til.

Et visum fra et land, der tilhører det grænsefrie Schengen-område, gælder for alle lande i området.

Hvis du har bopæl uden for EU, og dine familiemedlemmer fra lande uden for EU rejser sammen med dig eller slutter sig til dig dit hjemland i EU, gælder EU's grænseoverskridende regler muligvis ikke, og der kan opkræves visumgebyrer.

Sagseksempel

En vielsesattest er nok til at få visum

Thomas er fra Irland og bor i Belarus sammen med sin kone Delia, som er belarussisk statsborger. Da de ville besøge Thomas' mor, som nu bor i Spanien, søgte de om indrejsevisum til Delia.

Hun vedlagde deres vielsesattest til ansøgningen, men de spanske myndigheder bad også om bevis for hotelophold i Spanien og sygesikring, før de ville udstede visum.

Da Delia påpegede, at der ikke ifølge EU-retten kræves yderligere dokumenter, undskyldte de spanske myndigheder fejlen og gav hende omgående indrejsevisum.

Ved grænsen uden indrejsevisum

Det er altid bedst, hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har informeret sig på forhånd og har alle de nødvendige dokumenter, før de rejser.

Men hvis de ankommer til grænsen uden indrejsevisum, bør grænsemyndighederne give dem mulighed for at bevise på anden måde, at de er dine pårørende. Hvis de kan bevise det, bør de have udstedt et indrejsevisum på stedet.

Hvis dine familiemedlemmer har problemer med at få visum, kan du kontakte vores hjælpetjenester. services.

Afvisning ved grænsen

I meget sjældne tilfælde kan et EU-land afvise dig eller dine familiemedlemmer af hensyn til "lov og orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden".

Hvis dette sker, skal myndighederne kunne bevise, at du eller dine familiemedlemmer udgør en "reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel".

Du har krav på at modtage denne afgørelse på skrift med angivelse af hele baggrunden for afgørelsen og oplysninger om, hvordan og inden for hvilken frist du kan anke den.

Mere om procedurer for indrejse i EUEnglish

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning