Forretninger
Senest tjekket: 02/02/2023

Rejsedokumenter for familiemedlemmer fra lande uden for EU

Coronavirus: At rejse sikkert igen

Hvis du skal rejse i EU med dine familiemedlemmer fra lande uden for EU

Ifølge EU-reglerne har du ret til at rejse sammen med dine kernefamiliemedlemmer (ægtefælle, børn, forsørgelsesberettigede forældre eller forsørgelsesberettigede bedsteforældre fra lande uden for EU) til et andet EU-land end det, du er statsborger i. Hvis du er flyttet til et andet EU-land, kan disse familiemedlemmer også slutte sig til dig der. Disse regler gælder også for en registreret partner fra et ikke-EU-land, hvis det land, han/hun rejser til, anerkender registret partnerskab som sidestillet med ægteskab.

Andre familiemedlemmer fra lande uden for EU – f.eks. søskende, fætre, kusiner, tanter, onkler og registrerede partnere fra et land uden for EU (i lande, hvor registrerede partnerskaber ikke anses for at svare til ægteskab) – kan under visse betingelser have ret til lettere indrejse, hvis de rejser sammen med dig eller slutter sig til dig i et andet EU-land. EU-landene behøver ikke automatisk anerkende dem som familiemedlemmer, men de skal under alle omstændigheder behandle anmodningen.

Dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal til enhver tid medbringe et gyldigt pas, og, afhængigt af hvor de kommer fra, kan de også blive bedt om at vise indrejsevisum ved grænsen.

Statsborgere fra en række lande (se bilag II) behøver ikke visum for at besøge EU i op til tre måneder. Listen over lande, hvis statsborgere skal have visum for at rejse til Irland, afviger en smule fra de øvrige EU-landes.

Du bør kontakte konsulatet eller ambassaden i det land, du rejser til, i god tid for at finde ud af, hvilke dokumenter dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal kunne fremvise ved grænsen.

Læs mere om opholdsret for familiemedlemmer fra ikke-EU-lande, hvis de flytter med dig til et andet EU-land.

Skal dine familiemedlemmer have visum, hvis de kommer fra et ikke-EU-land?

Dine familiemedlemmer fra lande uden for EU kan tjekke, om de har brug for indrejsevisum fra det land, de rejser til, ved at klikke sig igennem dette værktøj:

Har du opholdstilladelse i et EU-land?

Du har ikke et opholdskort som familiemedlem til en EU-borger, der er udstedt af et EU-land, eller et opholdsdokument, der er udstedt af et EU-land

I hvilket EU-land er dit opholdskort udstedt?

I hvilket EU-land er din opholdstilladelse udstedt?

Hvilket EU-land rejser du til?

Hvilket EU-land rejser du til?

Hvilket EU-land rejser du til?

Hvilket EU-land rejser du til?

Dit opholdskort er udstedt af et Schengenland, og du rejser til et andet Schengenland

Dit opholdskort er udstedt af et Schengenland, og du rejser til et ikke-Schengenland

Advarsel

Hvis du har et opholdskort som familiemedlem til en EU-borger, og du ikke ledsager eller slutter dig til din ægtefælle/partner i ikke-Schengenlandet, skal du ansøge om visum for at rejse ind i det pågældende land.

Eksempel

Indehavere af et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger behøver ikke visum, hvis de rejser sammen med en EU-borger.

Kinesiske Ying, som er gift med en tysk statsborger, der bor i Finland, har fået udstedt et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger i Finland. Ying og hendes mand vil gerne tilbringe efterårsferien i Rumænien. Fordi Ying rejser sammen med sin mand, har et gyldigt pas og et opholdskort for familiemedlemmer til en EU-borger, behøver hun ikke visum for at rejse til Rumænien.

Dit opholdskort er udstedt af et ikke-Schengenland, og du rejser til et Schengenland

Advarsel

Hvis du har et opholdskort som familiemedlem til en EU-borger, og du ikke ledsager eller slutter dig til din ægtefælle/partner i Schengenlandet, skal du ansøge om visum for at rejse ind i det pågældende land.

Undtagelse for Schweiz

Du skal have visum, hvis du rejser til Schweiz med et opholdskort for familiemedlemmer fra lande uden for EU udstedt af et ikke-Schengenland – det gælder, hvis du rejser alene, sammen med din ægtefælle/partner, som er EU-borger, eller hvis du slutter dig til dem i Schweiz.

Dit opholdskort er udstedt af et ikke-Schengenland, og du rejser til et ikke-Schengenland

Advarsel

Hvis du har et opholdskort som familiemedlem til en EU-borger, og du ikke ledsager eller slutter dig til din ægtefælle/partner i ikke-Schengenlandet, skal du ansøge om visum for at rejse ind i det pågældende land.

Din opholdstilladelse er udstedt af et Schengenland i et standardformat, der er i overensstemmelse med EU's regler, og du rejser til et Schengenland. Eller dine opholdsdokumenter er udstedt i et ikke-standardformat, som er anmeldt til EU og offentliggjort online i det offentlige register over ægte rejselegitimation og identitetspapirer

Din opholdstilladelse er udstedt af et Schengenland i et standardformat, der er i overensstemmelse med EU's regler, og du rejser til et ikke-Schengenland. Eller dine opholdsdokumenter er udstedt i et ikke-standardformat, som er anmeldt til EU og offentliggjort online i det offentlige register over ægte rejselegitimation og identitetspapirer

Eksempel

Selv om du har en national opholdstilladelse, skal du have visum for at rejse til et land uden for Schengenområdet

Joyce, som er nigeriansk statsborger, bor i Holland med sin tyske ægtefælle Luuk. Som familiemedlem til en hollandsk statsborger har Joyce fået udstedt opholdstilladelse i Holland. Joyce vil gerne rejse med Luuk på hans næste forretningsrejse til Dublin. Da Irland ikke er med i Schengenområdet, skal Joyce have indrejsevisum for at rejse til Irland med Luuk.

Din opholdstilladelse er udstedt af et ikke-Schengenland, og du rejser til et Schengenland

Din opholdstilladelse er udstedt af et ikke-Schengenland, og du rejser til et ikke-Schengenland

Ansøgning om indrejsevisum til kortvarige ophold på op til 90 dage

Hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for indrejsevisum, skal de ansøge om det på forhånd på konsulatet eller ambassaden for det land, de ønsker at rejse til. Hvis de skal rejse sammen med dig eller slutte sig til dig i et andet EU-land, skal deres ansøgning behandles hurtigt og gratis:

Advarsel

Dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal klart angive i deres visumansøgning, at de ansøger om indrejsevisum som familiemedlem til en EU-borger, der er rejst til et andet land. Hvis dette ikke fremgår tydeligt, risikerer de at få den forkerte type visum, som de skal betale for.

Støttedokumenter ved visumansøgning

Dine familiemedlemmer fra ikke-EU-lande skal vedlægge deres visumansøgning følgende dokumenter:

Listen ovenfor er udtømmende, og dine familiemedlemmer fra lande uden for EU er derfor ikke forpligtet til at fremlægge andre dokumenter til støtte for deres ansøgning.

(Et visum udstedt af et land i det grænsefrie Schengenområde er gyldigt i alle lande i området.)

Advarsel

Hvis du bor uden for EU, og dine familiemedlemmer fra lande uden for EU ledsager dig eller rejser til det EU-land, du er statsborger i, er det ikke sikkert, at EU's grænseoverskridende regler gælder, og dine familiemedlemmer fra lande uden for EU skal muligvis betale visumafgift.

Ved grænsen uden indrejsevisum

Det er altid bedst, hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU informerer sig i god tid og har alle de nødvendige papirer i orden, inden de påbegynder deres rejse.

Men skulle de ankomme til grænsen med deres pas, men uden indrejsevisum, skal grænsemyndighederne give dem mulighed for med andre midler at bevise, at de er familiemedlemmer til en EU-borger, der er rejst til et andet land. De kan gøre dette ved at fremlægge bevis for deres identitet og familietilknytning til en EU-borger (f.eks. ægteskab eller fødselsattest) og bevis for, at de slutter sig til eller ledsager EU-borgeren (f.eks. bevis for, at EU-borgeren allerede bor i det land, de ønsker at rejse ind i). Hvis det lykkes dem at bevise dette, skal de have udstedt et indrejsevisum på stedet.

Hvis dine familiemedlemmer har problemer med at få visum, kan du kontakte vores hjælpetjenesterLinket fører til en anden website.

Hvis du eller din familie bliver nægtet indrejse

Under helt særlige omstændigheder kan et EU-land nægte dig eller din familie indrejse af hensyn til "den offentlige orden eller sikkerhed eller folkesundheden".

Hvis det sker, skal myndighederne bevise, at du eller dine familiemedlemmer udgør en "reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel".

Du har krav på at få deres afgørelse skriftligt med alle begrundelser og oplysninger om, hvordan du kan klage og hvornår.

Læs mere om procedurerne ved indrejse i EU en es fr

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: