Senest tjekket: 15/03/2019

Selskabsskat

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Som virksomhedsejer i EU skal du kende de nationale regler om selskabsskat, herunder hvordan du registrerer dig som betaler af selskabsskat, og hvordan du laver selvangivelse i de lande, hvor du driver virksomhed. Find ud af, hvornår du skal indsende selvangivelsen, og hvilket overskud du skal betale skat af.

Der gælder særlige EU-regler, hvis du har et moderselskab i ét EU-land og datterselskaber i et andet. Find ud af, hvordan du undgår mulige skatteproblemer som dobbeltbeskatning og dobbelt ikkebeskatning ved grænseoverskridende udbytteudlodning mellem moderselskaber og deres datterselskaber.

Del denne side: