Senest tjekket: 15/02/2019

Arbejdstid, ferie og orlov

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Som arbejdsgiver skal du kende EU's mindstestandarder for arbejdstid, hvileperioder, pauser, årlig ferie og natarbejde. Der er mulighed for fritagelse for visse bestemmelser om arbejdstid, hvis det er tilladt i det enkelte lands lovgivning.

Husk, at alle dine ansatte (både mænd og kvinder) kan søge om barselsorlov, når de får eller adopterer et barn, uanset hvilket ansættelsesforhold de har. Begge forældre har ret til mindst 4 måneders barselsorlov hver.

Del denne side: