Forretninger
Senest tjekket: 02/04/2022

Skolestart i et andet EU-land

Som EU-borgere har dine børn ret til at gå i skole i ethvert EU-land på samme vilkår som landets egne borgere.

De har ret til at komme i en klasse med børn på deres egen alderet fagligt niveau, der svarer til deres klasse i hjemlandet - uanset deres sprogkundskaber.

Advarsel

Hvis du som EU-borger flytter til et andet EU-land for at arbejde, har dine børn ret til gratis indledende undervisning i jeres nye land, så de lettere kan blive integreret i skolesystemet. Denne indledende undervisning omfatter støtte til at lære sproget i jeres nye land.

Vær opmærksom på, at skolesystemet i dit nye land kan være meget anderledes end, hvad du er vant til. I nogle lande deles eleverne f.eks. meget tidligt op og kommer i enten en boglig eller en erhvervsrettet gren.

Det er derfor, at eksamensbeviser ikke automatisk anerkendes inden for EU. I visse lande skal du anmode de nationale myndigheder om at anerkende dine børns skoledokumentation, inden du kan indskrive dem i en lokal skole.

Vælg land

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: