Podnikanie
Posledná kontrola: 30/06/2020

Nástup do školy v inej krajine EÚ

Týka sa vás brexit?

Ako občania EÚ majú vaše deti právo navštevovať školu v ktorejkoľvek krajine EÚ za rovnakých podmienok ako jej štátni príslušníci.

Majú právo byť zaradení do triedy vo svojej vekovej skupine na rovnakom stupni vzdelávania ako v krajine pôvodu, a to bez ohľadu na stupeň znalosti jazyka.

Ak sa ako občan EÚ sťahujete do iného členského štátu EÚ z pracovných dôvodov, vaše deti majú v novej krajine nárok na bezplatné úvodné doučovanie, ktoré im má pomôcť integrovať sa a prispôsobiť novému školskému systému. Súčasťou tohto úvodného doučovania je aj podpora zameraná na zvládnutie jazyka novej krajiny.

Majte na pamäti, že školský systém vo vašej novej krajine sa môže veľmi líšiť od toho, na ktorý ste boli zvyknutí. V niektorých krajinách sa napríklad triedy už veľmi skoro delia na akademické a odborné smery.

To je dôvod, prečo v EÚ neexistuje systém automatického uznávania vysvedčení a diplomov. V niektorých krajinách musíte požiadať vnútroštátne orgány, aby uznali vysvedčenia vašich detí pred tým, než ich prihlásite do miestnej školy.

Vyberte si krajinu z rozbaľovacieho menu, aby ste zistili všetko, čo potrebujete vedieť o jej školskom systéme.

Chcem získať viac informácií o školstve v:

Výber štátu:

 • Poľskoplen
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskororo
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosislen
 • Španielskoesen
 • Švédskosesven
 • Spojené kráľovstvo – Anglickogb-engen
 • Spojené kráľovstvo – Severné Írskogb-niren
 • Spojené kráľovstvo – Škótskogb-scten
 • Spojené kráľovstvo – Walesgb-wlsen

Upozorňujeme, že Európska komisia nie je zodpovedná za obsah externých webových lokalít.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: