Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 05/01/2018

Nástup do školy v inej krajine EÚ

Ako občania EÚ majú vaše deti právo navštevovať školu v ktorejkoľvek krajine EÚ za rovnakých podmienok ako jej štátni príslušníci.

Majú právo byť zaradení do triedy vo svojej vekovej skupine na rovnakom stupni vzdelávania ako v krajine pôvodu, a to bez ohľadu na stupeň znalosti jazyka.

Ak sa ako občan EÚ sťahujete do iného členského štátu EÚ z pracovných dôvodov, vaše deti majú v novej krajine nárok na bezplatné úvodné doučovanie, ktoré im má pomôcť integrovať sa a prispôsobiť novému školskému systému. Súčasťou tohto úvodného doučovania je aj podpora zameraná na zvládnutie jazyka novej krajiny.

Majte na pamäti, že školský systém vo vašej novej krajine sa môže veľmi líšiť od toho, na ktorý ste boli zvyknutí. V niektorých krajinách sa napríklad triedy už veľmi skoro delia na akademické a odborné smery.

To je dôvod, prečo v EÚ neexistuje systém automatického uznávania vysvedčení a diplomov. V niektorých krajinách musíte požiadať vnútroštátne orgány, aby uznali vysvedčenia vašich detí pred tým, než ich prihlásite do miestnej školy.

Príklad

Zabezpečte pre svoje deti plynulý prechod do novej školy

Rodina Owensovcov sa presťahovala z Walesu do Francúzska so svojimi deťmi vo veku 9, 12 a 17 rokov. Ich najstaršia dcéra bola v prvom ročníku dvojročného štúdia tzv. A levels, ktoré v Spojenom kráľovstve umožňuje pokračovanie v štúdiu na univerzite a v ktorom si študenti zvyčajne vyberajú 3 predmety.

Owensovci zistili, že francúzska maturita, ktorá bežne zahŕňa skúšky z 12 predmetov, sa veľmi líši od britského systému. Preto sa rozhodli, že pre ich najstaršiu dcéru bude najlepšie pokračovať v štúdiu A levels na medzinárodnej škole neďaleko ich nového francúzskeho bydliska. Dve mladšie deti zapísali do miestnej francúzskej školy.

Vyberte si krajinu z rozbaľovacieho menu, aby ste zistili všetko, čo potrebujete vedieť o jej školskom systéme.

Chcem získať viac informácií o školstve v:

Vyberte si:

 • Belgicko - FlámskoEnglish
 • Belgicko - Valónsko English
 • Bulharsko English
 • Cyprus English
 • Česká republika English
 • Dánsko Dansk English
 • Estónsko English
 • Fínsko English
 • Francúzsko English
 • Grécko English
 • Holandsko English
 • Chorvátsko English
 • Írsko English
 • Island English
 • LichtenštajnskoEnglish
 • Litva English
 • Lotyšsko English
 • Luxembursko français Deutsch English
 • Maďarsko English
 • Malta English
 • Nemecko English
 • Nórsko English
 • Poľsko polski English
 • Portugalsko English
 • Rakúsko Deutsch English
 • Rumunsko English
 • Slovensko English
 • Slovinsko English
 • Spojené kráľovstvo English
 • Španielsko English
 • Švédsko English
 • Taliansko italiano English

Upozorňujeme, že Európska komisia nie je zodpovedná za obsah externých webových lokalít.

Právne predpisy EÚ
 • Smernica o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo