Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Nástup do školy v inej krajine EÚ

 • Moje deti dobre neovládajú jazyk krajiny, do ktorej sme sa práve presťahovali. Znamená to, že ich budeme musieť prihlásiť do drahej medzinárodnej školy?

  Ako občania EÚ majú vaše deti nárok chodiť do školy v ktorejkoľvek krajine EÚ za tých istých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny. Majú právo byť zaradené do triedy, ktorá zodpovedá ich vekovej skupine a úrovni vzdelania dosiahnutej v krajine ich pôvodu, a to bez ohľadu na ich znalosti miestneho jazyka.

  Ak ste občanom EÚ a sťahujete sa do inej krajiny EÚ z pracovných dôvodov, vaše deti majú podľa právnych predpisov EÚ nárok na bezplatnú jazykovú výučbu v novej krajine, ktorá im má pomôcť prispôsobiť sa novému školskému systému.

 • Musím pri presťahovaní do inej krajiny predložiť dôkaz o doterajšom vzdelaní svojich detí?

  Vzdelávacie systémy sú rôzne, ale vo všeobecnosti je vhodné mať záznamy o predchádzajúcom vzdelaní každého dieťaťa. Pomôže vám to pri ich zápise do školy a vypĺňaní žiadosti na strednú školu. Súčasťou záznamov môžu byť:
   
  • kópie všetkých vysvedčení (uistite sa, že máte aj originál s pečiatkou školy, keďže nová škola ho môže od vás vyžadovať),
  • odporúčacie listy od učiteľov a/alebo riaditeľa školy,
  • zoznam aktuálnych učebníc a osnovy, aby mohol nový učiteľ ľahšie zistiť, ktorý stupeň vzdelávania zodpovedá vášmu dieťaťu,
  • výsledky testov, najmä z rodného jazyku dieťaťa, matematiky a prírodných vied,
  • záznamy o očkovaní a najnovšie zdravotné záznamy vášho dieťaťa.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Nástup do školy v inej krajine EÚ
Právne predpisy EÚ
 • Smernica o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo