Posledná kontrola : 06/07/2018

Informácie o cene a platby

Pri nákupe tovarov alebo služieb vás predajca musí jasne informovať o celkovej cene vrátane všetkých daní a dodatočných poplatkov.

V prípade nákupov online by ste mali výslovne potvrdiť (napríklad kliknutím na ikonku), že ste si vedomí toho, že objednávka vás zaväzuje k zaplateniu ceny.

Príplatky: poplatky za použitie kariet

Obchodníci v EÚ vám nesmú účtovať osobitný poplatok za používanie kreditnej a debetnej karty. Jedinými výnimkami z tohto pravidla sú karty American Express/Diners Club a podnikové alebo firemné kreditné karty, pri ktorých je fakturovaný váš zamestnávateľ, nie vy. Za používanie týchto kariet vám môže byť účtovaný poplatok, nesmie však byť vyšší ako skutočné náklady na spracovanie vašej platby.

Nezabúdajte, že ak platíte inými menami EÚ než eurom, váš poskytovateľ platobnej karty vám pri jej použití v inej krajine EÚ môže účtovať poplatok za výmenu meny.

Poplatky za dodatočné služby

Musí vám byť umožnené, aby ste vyjadrili svoj súhlas so všetkými dodatočnými platbami, ktoré obchodník požaduje, ako sú napríklad expresné dodanie, darčekové balenie a cestovné poistenie.

Obchodník vám nesmie naúčtovať poplatky za tieto služby, pokiaľ ste s tým výslovne nesúhlasili. Vopred zaškrtnutá možnosť na webovej stránke obchodníka nepredstavuje takýto súhlas a vy máte nárok na vrátenie celej platby, ktorá by sa uskutočnila týmto spôsobom.

Príklad

Obchodník vám musí oznámiť plnú cenu (vrátane daní a poplatkov) ešte pred zaplatením.

Poľka Ewa si od internetového obchodníka kúpila niekoľko kníh. Z jej kreditnej karty však bolo odpočítané viac než suma, ktorá bola uvedená na webovom sídle obchodníka. Ewa prišla na to, že spoločnosť jej nezarátala do konečnej sumy náklady za doručenie a urobila tak až po dokončení nákupu.

Keďže právo EÚ zaväzuje obchodníkov uvádzať správne a úplné informácie o cene pred tým, než spotrebiteľ uskutoční nákup cez internet, Ewa oznámila túto skutočnosť obchodníkovi aj poľským úradom. Keď úrady vo veci zasiahli, obchodník jej vrátil rozdiel v cene.

Cenová diskriminácia

Ako občan EÚ máte nárok zaplatiť za tovar alebo služby kdekoľvek v EÚ rovnakú cenu, akú by zaplatili domáci. Jedinú výnimku tvoria prípady, pri ktorých je cenový rozdiel odôvodnený (pozri ďalej v texte).

Príklad

V niektorých prípadoch môžu byť cenové rozdiely odôvodnené

Bart z Holandska si chcel ísť počas svojej návštevy u kamaráta v Nemecku zaplávať do miestnej plavárne. Pri vstupe však od neho žiadali vyššiu cenu ako od miestnych. Bart si myslel, že ide o prípad cenovej diskriminácie.

V tomto prípade však bol cenový rozdiel opodstatnený. Plaváreň spravuje miestny orgán, čiže je financovaná z miestnych daní. Domáci obyvatelia teda už na jej prevádzku prispeli a môžu ju využívať za nižšie vstupné.

Príklad

Nemôžu vám účtovať vyššiu cenu len preto, že máte trvalý pobyt v konkrétnej krajine

Hilda z Dánska si chcela počas letných prázdnin v Španielsku prenajať automobil. Na internetových stránkach španielskej autopožičovne si vybrala auto a chcela si ho zarezervovať. Keď však zadala svoju adresu a chcela rezerváciu dokončiť, zistila, že celková cena za prenájom vozidla sa zvýšila o 140 EUR.

Hilda sa obrátila na miestnu pobočku európskeho spotrebiteľského centra a podala sťažnosť na tento prípad cenovej diskriminácie. Pracovníci centra požiadali požičovňu, aby svoje internetové stránky zosúladila s pravidlami EÚ.

Pravidlá cenotvorby pre cestovné lístky

Pravidlá EÚ o stanovovaní cien sa uplatňujú aj na nákup cestovných lístkov, ako sú letenky alebo lístky na vlak, či už online alebo osobne. V praxi to znamená, že keď si kupujete cestovný lístok, jeho celková cena vrátane všetkých daní, platieb a poplatkov musí byť zobrazená od začiatku rezervačného procesu. Môžete si tak ľahšie porovnať ceny iných poskytovateľov cestovných služieb. 

Akékoľvek voliteľné doplnkové položky (napr. cestovné poistenie) musia byť jasne označené a zákazník si ich môže kúpiť, len ak ich sám označí.

Ak nájdete na internete nejasné informácie o cenách leteniek, môžete o tom informovať vnútroštátne orgány v krajine EÚ, v ktorej bývate.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Požiadajte o pomoc a poradenstvo európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajineen

Zdieľať túto stránku: