Posledná kontrola: 04/05/2020

Informácie o cene a platby

Týka sa vás brexit?

Pri nákupe tovarov alebo služieb vás predajca musí jasne informovať o celkovej cene vrátane všetkých daní a dodatočných poplatkov.

V prípade nákupov cez internet by ste mali výslovne potvrdiť (napríklad kliknutím na ikonku), že ste si vedomí toho, že vás objednávka zaväzuje k zaplateniu ceny.

Upozornenie

Ak chcete vykonať online platbu vo výške viac ako 30 EUR, musíte použiť kombináciu aspoň dvoch autentifikačných prvkov, napríklad:

  • niečo, čo máte (napríklad mobilný telefón alebo zariadenie na čítanie kariet), A ZÁROVEŇ niečo, čo viete (PIN alebo heslo),
  • niečo, čo máte (napríklad mobilný telefón alebo zariadenie na čítanie kariet), A ZÁROVEŇ niečo, čo je vašou fyzickou súčasťou (odtlačok vášho prsta),
  • niečo, čo viete (PIN alebo heslo), A ZÁROVEŇ niečo, čo je vašou fyzickou súčasťou.

Vďaka tomu budú vaše platby bezpečnejšie a lepšie zaistené.

Príplatky: poplatky za použitie kariet

Obchodníci v EÚ vám nesmú účtovať osobitný poplatok za používanie kreditnej a debetnej karty. Jedinými výnimkami z tohto pravidla sú karty American Express/Diners Club a podnikové alebo firemné kreditné karty, pri ktorých je fakturovaný váš zamestnávateľ, nie vy. Za používanie týchto kariet vám môže byť účtovaný poplatok, nesmie však byť vyšší ako skutočné náklady na spracovanie vašej platby.

Nezabúdajte, že ak platíte inými menami EÚ než eurom, váš poskytovateľ platobnej karty vám pri jej použití v inej krajine EÚ môže účtovať poplatok za výmenu meny.

Poplatky za dodatočné služby

Musí vám byť umožnené, aby ste vyjadrili svoj súhlas so všetkými dodatočnými platbami, ktoré obchodník požaduje, ako sú napríklad expresné dodanie, darčekové balenie a cestovné poistenie.

Obchodník vám nesmie naúčtovať poplatky za tieto služby, pokiaľ ste s tým výslovne nesúhlasili. Vopred zaškrtnutá možnosť na webovej stránke obchodníka nepredstavuje takýto súhlas a vy máte nárok na vrátenie akejkoľvek platby, ktorá by sa uskutočnila týmto spôsobom.

Príklad

Obchodník vám musí oznámiť plnú cenu (vrátane daní a poplatkov) ešte pred zaplatením.

Poľka Ewa si od internetového obchodníka kúpila niekoľko kníh. Z jej kreditnej karty však bolo odpočítané viac než suma, ktorá bola uvedená na webovom sídle obchodníka. Ewa prišla na to, že spoločnosť jej nezarátala do konečnej sumy náklady za doručenie a urobila tak až po dokončení nákupu.

Keďže právo EÚ zaväzuje obchodníkov uvádzať správne a úplné informácie o cene pred tým, než spotrebiteľ uskutoční nákup cez internet, Ewa oznámila túto skutočnosť obchodníkovi aj poľským úradom. Keď úrady vo veci zasiahli, obchodník jej vrátil rozdiel v cene.

Platba v inej mene – poplatky za menový prepočet

Pri nákupe tovarov alebo služieb v inej mene platíte viac, ako je kúpna cena. Rovnako pri výbere hotovosti z bankomatu v inej mene platíte viac, ako je suma výberu. Dodatočné poplatky môžu zahŕňať:

Pri kúpe na mieste alebo cez internet vám môže byť poskytnutá voľba platby v miestnej mene alebo vo vašej domácej mene. Ak platíte v miestnej mene, celkovú sumu transakcie vo vašej domácej mene zistíte podľa výpisu z bankového účtu alebo účtu kreditnej karty. Ide často o najlacnejšiu možnosť. Pri platbe vo svojej domácej mene okamžite presne viete, aká suma vám bude zaúčtovaná. Dodatočné poplatky často spôsobujú, že ide o drahšiu možnosť.

Ak vám obchodník ponúkne možnosť platiť vo vašej domácej mene, je povinný vás presne informovať o tom, aké poplatky navyše to bude zahŕňať. Poplatok by mali vyjadrovať ako percentuálne navýšenie nad aktuálny výmenný kurz Európskej centrálnej banky.

Príklad: Hotel vám ponúka možnosť výberu medzi platbou v miestnej alebo vo vašej domácej mene. V prípade voľby platby v domácej mene by vám hotel mal prepočítať sumu pri vyúčtovaní podľa kurzu ECB a informovať vás o percentuálnom navýšení sumy.

Webové sídlo vašej banky alebo poskytovateľa karty je rovnako povinné uvádzať informácie o týchto druhoch poplatkov. V každom prípade máte vždy právo odmietnuť a vykonať platbu v miestnej mene.

Cenová diskriminácia

Ako občanovi EÚ alebo osobe s pobytom v EÚ vám nesmú účtovať za tovar alebo služby kdekoľvek v EÚ vyššiu cenu, akú by zaplatili domáci, bez ohľadu na vašu národnosť alebo krajinu pobytu.

Ak kupuje tovar cez internet v rámci EÚ, ceny sa v rámci jednej internetovej stránky môžu od krajiny ku krajine líšiť, napríklad z dôvodu rozdielnych poplatkov za doručenie. Ale ak kupujete tovar cez internet bez toho, aby vám bol cezhranične doručený, napr. keď si niečo objednáte cez internet a plánujete si to u obchodníka alebo v predajni prevziať osobne, máte nárok na rovnaké ceny a špeciálne ponuky aké majú aj zákazníci žijúci v danej krajine EÚ. Nemôžu vám naúčtovať viac a ani vám nemôžu brániť v kúpe tovaru len preto, že žijete v inej krajine.

Rovnaké pravidlá platia, aj keď si kupujete služby poskytované v priestoroch obchodníka, napr. keď si kupujete vstupenky do zábavného parku, rezervujete hotel, prenajímate auto, alebo keď si kupujete elektronicky poskytované služby (napr. cloudové služby alebo webové hostiteľské služby), čiže máte nárok na rovnaké ceny ako miestni kupujúci.

Upozornenie

Na médiá chránené autorským právom, ako sú filmy, elektronické knihy či hudba, sa v rôznych krajinách často uplatňujú rôzne licenčné zmluvy. Preto nemusíte mať v každej krajine EÚ prístup k rovnakým produktom za rovnakú cenu.

Príklad

Nemôžu vám účtovať vyššiu cenu len preto, že máte trvalý pobyt v konkrétnej krajine

Hilda z Dánska si chcela počas letných prázdnin v Španielsku prenajať automobil. Na internetových stránkach španielskej autopožičovne si vybrala auto a chcela si ho zarezervovať. Keď však zadala svoju adresu a chcela rezerváciu dokončiť, zistila, že celková cena za prenájom vozidla sa zvýšila o 140 EUR.

Hilda sa obrátila na miestnu pobočku európskeho spotrebiteľského centra a podala sťažnosť na tento prípad cenovej diskriminácie. Pomohli jej vybaviť oficiálnu sťažnosť týkajúcu sa cenovej diskriminácie na internetovej stránke spoločnosti poskytujúcej prenájom áut. Keďže táto spoločnosť porušila predpisy EÚ, môže jej príslušný vnútroštátny orgán udeliť pokutu.

Pravidlá cenotvorby pre cestovné lístky

Pravidlá EÚ o stanovovaní cien sa uplatňujú aj na nákup cestovných lístkov, ako sú letenky alebo lístky na vlak, či už online alebo osobne. V praxi to znamená, že keď si kupujete cestovný lístok, jeho celková cena vrátane všetkých daní, platieb a poplatkov musí byť zobrazená od začiatku rezervačného procesu. Môžete si tak ľahšie porovnať ceny iných poskytovateľov cestovných služieb.

Akékoľvek voliteľné doplnkové položky (napr. cestovné poistenie) musia byť jasne označené a zákazník si ich môže kúpiť, len ak ich sám označí.

Ak nájdete na internete nejasné informácie o cenách leteniek, môžete o tom informovať vnútroštátne orgányDokument PDF v krajine EÚ, v ktorej bývate.

Automatické presmerovanie na webovú stránku

Ak existuje viacero verzií internetovej stránky obchodníka, nemôžete byť automaticky presmerovaný na inú verziu, pokiaľ na to neposkytnete súhlas. Napr. ak bývate vo Francúzsku a rozhodnete sa priamo navštíviť belgickú internetovú stránku (.be), môže vám obchodník navrhnúť navštíviť francúzsku verziu (.fr) danej internetovej stránky. Avšak ak nedáte váš výslovný súhlas na presmerovanie , mali by ste mať prístup k pôvodne zvolenej (.be) internetovej stránke.

Vždy by ste mali mať možnosť zmeny na inú verziu stránky , napr. výberom z kolónky „zvoliť krajinu". Takto máte možnosť vidieť ceny a špeciálne ponuky výrobkov a služieb, ktoré obchodník v iných krajinách poskytuje. Vždy by ste mali skontrolovať obchodné podmienky, aby ste lepšie porozumeli možnostiam a cenám doručenia tovaru do vašej krajiny.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: