Podnikanie
Posledná kontrola: 02/09/2019

Internet a telekomunikácie

Týka sa vás brexit?

V celej EÚ máte osobitné práva, pokiaľ ide o prístup k telekomunikačným službám, internetu a online službám a o ich používanie. Takisto platia pravidlá EÚ na ochranu vášho súkromia a zabezpečenie správneho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi zo strany firiem a webových sídel.

Ak používate v iných krajinách EÚ mobilný telefón, váš mobilný operátor vám nemôže podľa pravidiel EÚ o roamingu účtovať poplatky nad určitú hranicu.

Viac informácií o:

Zdieľať túto stránku: