Posledná kontrola: 17/03/2022

Účtovníctvo

Prečítajte, či váš podnik podlieha účtovným pravidlám EÚ alebo vnútroštátnym účtovným pravidlám. Malé spoločnosti, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov, môžu používať zjednodušené účtovné pravidlá. Postupy pre mikropodniky sú dokonca ešte jednoduchšie, a to v závislosti od toho, kde má spoločnosť sídlo.

Zdieľať túto stránku: