Posledná kontrola: 04/01/2021

Dávky v nezamestnanosti

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke stále platia pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve i pre občanov Spojeného kráľovstva v EÚ za predpokladu, že sa na nich vzťahuje ochrana podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ak ste pred 31. decembrom 2020 získali práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti, dôchodky), v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa stanovujú všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Viac o právach občanov EÚ v Spojenom kráľovstveen.

Ak si myslíte, že vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ sa nedodržiavajú a potrebujete poradiť, obráťte sa na našu asistenčnú službu.

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve, mali by ste o nápravu požiadať najprv príslušné orgány Spojeného kráľovstva. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť nezávislému monitorovaciemu orgánu Spojeného kráľovstvaen.

Ak ste občanom Spojeného kráľovstva zdržiavajúcim sa v niektorej z krajín EÚ a chcete podať sťažnosť, môžete to oznámiť Európskej komisii.

Systémy sociálneho zabezpečenia v Európe sa od seba značne odlišujú a každá krajina EÚ si môže nezávisle organizovať vlastný systém sociálneho zabezpečenia.

Pravidlá EÚ však určujú, v ktorom systéme by ste mali byť poistení, ak sa vo vašej situácii rozhoduje medzi dvoma alebo viacerými krajinami, napríklad, ak žijete alebo pracujete v inej krajine EÚ.

Viac na tému:

Pozri tiež:

Zdieľať túto stránku: