Posledná kontrola : 11/12/2018

Páry

Partnerstvo dvoch ľudí máva rôzne podoby: môže ísť o manželstvo, registrované partnerstvo či faktický zväzok.

Ak v rámci EÚ meníte pobyt, budú práva a povinnosti, ktoré sa na vás vzťahujú, závisieť od druhu tohto zväzku.

Viac informácií o:

Zdieľať túto stránku: