Posledná kontrola: 02/12/2019

Páry

Týka sa vás brexit?

Partnerstvo dvoch ľudí máva rôzne podoby: môže ísť o manželstvo, registrované partnerstvo či faktický zväzok.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ alebo v nej začnete pracovať, majte na pamäti rôzne práva a povinnosti, ktoré sa týkajú vášho typu vzťahu, a takisto aj pravidlá, ktoré sa týkajú spravovania vášho majetku.

Viac informácií:

Zdieľať túto stránku: