Podnikanie
Posledná kontrola: 18/02/2020

Registrácia auta v inej krajine EÚ

Týka sa vás brexit?

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

Ak sa sťahujete na dlhšie ako 6 mesiacov

Ak sa do inej krajiny EÚ sťahujete aj so svojím autom, budete ho musieť zaregistrovať do 6 mesiacov odo dňa príchodu do novej krajiny. Ak máte v novej krajine obvyklý pobyt, budete v nej musieť zaplatiť aj dane súvisiace s vlastníctvom auta.

Lehoty na registráciu automobilov sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Na príslušných vnútroštátnych úradoch hostiteľskej krajiny si overte presný termín, aby ste sa vyhli pokute.

Vo väčšine prípadov budete mať 12 mesiacov na to, aby ste si po zmene miesta obvyklého pobytu priviezli do novej krajiny vozidlo.

Príklad

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Španielka Cristina si našla prácu vo Francúzsku a presťahovala sa tam. O niekoľko mesiacov neskôr sa rozhodla priviezť si vozidlo zaregistrované v Španielsku do Francúzska, kde ho však nezaregistrovala. Auto pravidelne používala na cestu do práce, kým ju dopravná polícia pri bežnej kontrole nezastavila. Cristina dostala za vedenie auta so španielskym evidenčným číslom vysokú pokutu, pretože nevedela, že auto musí do 6 mesiacov po zmene miesta pobytu vo Francúzsku zaregistrovať.

Výnimka – 6-mesačná lehota na registráciu auta sa neuplatňuje v Dánsku.

Ako postupovať, ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ:

Ako postupovať pri odchode:

Ak ste už zaplatili poplatok za registráciu auta v predchádzajúcej krajine svojho pobytu, je možné, že budete môcť požiadať o jeho vrátenie. V závislosti od krajiny, do ktorej sa sťahujete, budete možno musieť v niektorých prípadoch zaplatiť poplatky dvakrát.

Ak sa sťahujete na obdobie kratšie ako 6 mesiacov

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, auto si v nej zaregistrovať nemusíte resp. nemusíte platiť poplatky za registráciu. Môžete mať auto naďalej prihlásené v krajine svojho trvalého pobytu. Je však možné, že budete musieť zaplatiť cestnú daň. Cestná daň sa platí za používanie auta v novej krajine. Odporúčame, aby ste pri vedení auta vždy mali so sebou registračné osvedčenie, doklad o vlastníctve a doklad o trvalom pobyte pre prípad, že vás zastaví policajná hliadka a budete musieť preukázať, v ktorej krajine podliehate zdaneniu.

Ak ste v novej krajine svoje auto nezaregistrovali, nemôžete ho požičiavať ani prenajímať osobám s pobytom v tejto krajine, ak s nimi nie ste vo vozidle. Auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že vo vašej novej krajine nemajú trvalý pobyt.

Overte si presné pravidlá o daniach a poplatkoch súvisiacich s autami v iných krajinách EÚ, ktoré sa týkajú študentov, cezhraničných pracovníkov a osôb s druhým bydliskom.

Sankcie a pokuty

Môžete dostať pokutu:

Presné pravidlá týkajúce sa registrácie vozidiel platné v krajine, do ktorej sa sťahujete, nájdete na webových sídlach vnútroštátnych orgánov:

Výber štátu
 • Belgickobedeenfrnl
 • Bulharsko *bg
 • Chorvátsko *hr
 • Cypruscyelen
 • Dánskodkdaen
 • Estónskoeeenet
 • Francúzsko *fr
 • Fínskofienfisv
 • Grécko *gr
 • Holandskonlennl
 • Island *is
 • Rumunsko *ro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinsko *si
 • Spojené kráľovstvogben
 • Taliansko *it
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: