Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 18/07/2018

Registrácia auta v inej krajine EÚ

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

Ak sa sťahujete na dlhšie ako 6 mesiacov

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ aj so svojím autom, budete ho musieť zaregistrovať do 6 mesiacov odo dňa príchodu do novej krajiny. Ak máte v novej krajine obvyklý pobyt, budete v nej musieť zaplatiť aj dane týkajúce sa auta.

Výber štátu
 • Lichtenštajnsko *
 • Litvaenlt
 • Lotyšsko *
 • Luxembursko *
 • Maltaenmt
 • Maďarsko *
 • Nemeckodeen
 • Nórskoen
 • Portugalskoenpt
 • Poľskoenpl
 • Rakúskodeen
 • Rumunsko *
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené kráľovstvoen
 • Taliansko *
 • Írskoen
 • Česká republikacsen
 • Španielsko *
 • Švédskoensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vo väčšine prípadov budete mať 12 mesiacov na to, aby ste po zmene miesta obvyklého pobytu priviezli svoje vozidlo do novej krajiny.

Príklad

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Slovenka Jana si našla prácu vo Francúzsku a presťahovala sa tam. O niekoľko mesiacov neskôr sa rozhodla priviezť si svoje vozidlo zaregistrované na Slovensku do Francúzska, kde ho však nezaregistrovala. Svoje auto pravidelne používala na cestu do práce, kým ju dopravná polícia pri bežnej kontrole nezastavila. Jana dostala za vedenie auta so slovenským evidenčným číslom vysokú pokutu, pretože nevedela, že auto musí do 6 mesiacov po zmene miesta pobytu vo Francúzsku zaregistrovať.

Výnimka – 6-mesačná lehota na registráciu auta sa neuplatňuje v Dánsku.

Ako postupovať, ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ:

 • zaregistrujte svoje auto
 • vymeňte si tabuľku s evidenčným číslom
 • predložte doklad o vlastníctve auta, ako aj doklad, že auto absolvovalo kontrolu technického stavu
 • zaplaťte poplatky za registráciu auta a cestnú daň v novej krajine

Ako postupovať pri odchode:

 • odhláste svoje auto
 • odovzdajte tabuľku s evidenčným číslom
 • predložte doklad o vlastníctve auta, ako aj doklad, že auto absolvovalo kontrolu technického stavu
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku za registráciu auta

Ak ste už zaplatili poplatok za registráciu auta v predchádzajúcej krajine svojho pobytu, je možné, že budete môcť požiadať o jeho vrátenie. V závislosti od krajiny, do ktorej sa sťahujete, budete musieť v niektorých prípadoch zaplatiť poplatky dvakrát.

Ak sa sťahujete na obdobie kratšie ako 6 mesiacov

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, svoje auto v nej nemusíte zaregistrovať ani platiť poplatky za registráciu. Môžete mať auto naďalej prihlásené v krajine svojho trvalého pobytu. Je však možné, že budete musieť zaplatiť cestnú daň. Cestná daň sa platí za používanie vášho auta v novej krajine. Odporúčame, aby ste pri vedení auta vždy mali so sebou registračné osvedčenie, doklad o vlastníctve a doklad o trvalom pobyte pre prípad, že vás zastaví policajná hliadka a budete musieť preukázať, v ktorej krajine podliehate zdaneniu.

Ak ste v novej krajine svoje auto nezaregistrovali, nemôžete ho požičiavať ani prenajímať osobám s pobytom v tejto krajine, ak nie ste s nimi vo vozidle. Svoje auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že nemajú trvalý pobyt vo vašej novej krajine.

Overte si, aké pravidlá platia vo vašej krajine, ako aj v krajine, do ktorej sa sťahujete.

Výber štátu
 • Lichtenštajnsko *
 • Litvaenlt
 • Lotyšsko *
 • Luxembursko *
 • Maltaenmt
 • Maďarsko *
 • Nemeckodeen
 • Nórskoen
 • Portugalskoenpt
 • Poľskoenpl
 • Rakúskodeen
 • Rumunsko *
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené kráľovstvoen
 • Taliansko *
 • Írskoen
 • Česká republikacsen
 • Španielsko *
 • Švédskoensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Overte si presné pravidlá o daniach a poplatkoch súvisiacich s autami v iných krajinách EÚ, ktoré sa týkajú študentov, cezhraničných pracovníkov a osôb s druhým bydliskom.

Sankcie a pokuty

Môžete dostať pokutu:

 • ak ste povinní svoje auto zaregistrovať, ale neurobíte tak včas
 • ak nezaplatíte príslušné dane a poplatky
 • ak jazdíte s evidenčným číslom z inej krajiny EÚ bez dokladu o pobyte a platnej kontroly technického stavu.

Presné pravidlá platné v krajine, do ktorej sa sťahujete, nájdete na webových sídlach vnútroštátnych orgánov:

Výber štátu
 • Lichtenštajnsko *
 • Litvaenlt
 • Lotyšsko *
 • Luxembursko *
 • Maltaenmt
 • Maďarsko *
 • Nemeckodeen
 • Nórskoen
 • Portugalskoenpt
 • Poľskoenpl
 • Rakúskodeen
 • Rumunsko *
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené kráľovstvoen
 • Taliansko *
 • Írskoen
 • Česká republikacsen
 • Španielsko *
 • Švédskoensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo