Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Automašīnas reģistrācija citā ES valstī

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, līdzi ņemot automašīnu, uz automašīnas reģistrāciju attiecas īpaši noteikumi atkarībā no jūsu uzturēšanās ilguma attiecīgajā valstī un no valsts, uz kuru jūs pārceļaties.

Lielākā daļa automašīnām piemērojamo noteikumu attiecas arī uz piekabēm.

Pārcelšanās uz ārzemēm uz laiku, kas pārsniedz 6 mēnešus

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, līdzi ņemot automašīnu, jums tā jāreģistrē jaunajā valstī. Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir jaunajā valstī, jums tajā ir jāsamaksā arī ar automašīnu saistītie nodokļi.

Dažādās ES valstīs ir atšķirīgi vieglo automobiļu reģistrācijas termiņi. Lai izvairītos no naudas soda, konkrētu termiņu noskaidrojiet savas mītnes valsts kompetentajā iestādē.

Izvēlieties valsti
 • Apvienotā Karalistegben
 • Austrijaatdeen
 • Beļģijabedeenfrnl
 • Bulgārijabg
 • Dānijadkdaen
 • Francijafr
 • Grieķijagr
 • Horvātijahr
 • Igaunijaeeenet
 • Islandeis
 • Itālijait
 • Kipracyelen
 • Latvijalv
 • Lietuvaltenlt
 • Lihtenšteinali
 • Luksemburgaludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Norvēģijanoen
 • Nīderlandenl
 • Polijaplenpl
 • Portugāleptenpt
 • Rumānijaro

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Pēc pastāvīgās dzīvesvietas nomaiņas jums parasti ir 12 mēneši laika, lai ievestu jūsu automašīnu jaunajā mītnes valstī.

Piemērs no dzīves

Lai izvairītos no soda naudas, noskaidrojiet noteikumus

Kristīna no Spānijas atrada darbu Francijā un pārcēlās uz turieni. Pēc pāris mēnešiem viņa nolēma ievest savu Spānijā reģistrēto automašīnu Francijā, bet nereģistrēja tur savu auto. Viņa ar savu automašīnu regulāri brauca uz darbu, līdz kādu dienu viņu apturēja ceļu policija. Tā kā viņa vadīja auto ar Spānijas reģistrācijas numuru, Kristīnai nācās samaksāt lielu naudassodu, jo viņa nebija ievērojusi noteikumus par automašīnas pārreģistrāciju 6 mēnešu laikā pēc pastāvīgās dzīvesvietas reģistrēšanas Francijā.

Izņēmums ir Dānija, kur attiecībā uz automašīnas reģistrāciju netiek piemērots 6 mēnešu noteikums.

Pārceļoties uz citu ES valsti:

Dodoties prom no valsts:

Ja esat samaksājis automašīnas reģistrācijas nodevu jau iepriekšējā dzīvesvietas valstī, jūs minētajā valstī varētu pieprasīt nodokļu atmaksu. Tomēr atkarībā no valsts, uz kuru jūs pārceļaties, jums var nākties maksāt nodokļus divreiz.

Pārcelšanās uz ārzemēm uz laiku līdz 6 mēnešiem

Ja pārceļaties uz citu ES valsti un plānojat tur pavadīt mazāk kā 6 mēnešus, jums nav jāpārreģistrē sava automašīna un nav tur jāmaksā nekādi ar reģistrēšanu saistīti nodokļi. Jūs varat saglabāt savas automašīnas reģistrāciju jūsu dzīvesvietas valstī. Tomēr jums, iespējams, būs jāmaksā ceļu nodokļi. Par jūsu automašīnas izmantošanu valstī, uz kuru pārceļaties, ir jāmaksā ceļu nodokļi. Dodoties ceļā, ir vēlams vienmēr ņemt līdzi transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, īpašumtiesības apliecinošu dokumentu un izziņu par pastāvīgo dzīvesvietu, lai apturēšanas gadījumā jūs varētu policijai pierādīt, kurā valstī jūs maksājat nodokļus.

Ja neesat reģistrējis savu auto jaunajā valstī, jūs nevarat iznomāt vai aizdot savu automašīnu šīs valsts iedzīvotājiem; viņi drīkst vadīt jūsu auto tikai jūsu klātbūtnē. Tomēr drīkstat to aizdot radiem un draugiem, kas jūs apciemo, – ja viņi nav uzņēmējvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

Iepazīstieties ar noteikumiem jūsu valstī un valstī, uz kuru pārceļaties.

Izvēlieties valsti
 • Apvienotā Karalistegben
 • Austrijaatdeen
 • Beļģijabedeenfrnl
 • Bulgārijabg
 • Dānijadkdaen
 • Francijafr
 • Grieķijagr
 • Horvātijahr
 • Igaunijaeeenet
 • Islandeis
 • Itālijait
 • Kipracyelen
 • Latvijalv
 • Lietuvaltenlt
 • Lihtenšteinali
 • Luksemburgaludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Norvēģijanoen
 • Nīderlandenl
 • Polijaplenpl
 • Portugāleptenpt
 • Rumānijaro

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Izpētiet, kādi konkrēti noteikumi par automašīnu nodokļiem citās ES valstīs attiecas uz studentiem, pārrobežu darba ņēmējiem un iedzīvotājiem, kuriem attiecīgā valsts ir otrā dzīvesvieta.

Soda punkti un soda nauda

Jums var piemērot soda naudu šādos gadījumos:

Lai iepazītos ar noteikumiem, kas ir spēkā valstī, uz kuru pārceļaties, apmeklējiet valsts iestāžu tīmekļa vietnes:

Izvēlieties valsti
 • Apvienotā Karalistegben
 • Austrijaatdeen
 • Beļģijabedeenfrnl
 • Bulgārijabg
 • Dānijadkdaen
 • Francijafr
 • Grieķijagr
 • Horvātijahr
 • Igaunijaeeenet
 • Islandeis
 • Itālijait
 • Kipracyelen
 • Latvijalv
 • Lietuvaltenlt
 • Lihtenšteinali
 • Luksemburgaludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Norvēģijanoen
 • Nīderlandenl
 • Polijaplenpl
 • Portugāleptenpt
 • Rumānijaro

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: