Pēdējā pārbaude: 26/03/2019

Reģistrēšanās ārzemēs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja esat ES pilsonis un jūs uzņemošajā valstī esat pirmos trīs mēnešus, no jums nevar prasīt, lai sagādājat uzturēšanās dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs no jums var prasīt, lai paziņojat par savu klātbūtni, kolīdz ierodaties.

Pēc trijiem mēnešiem no jums var prasīt, lai jūs reģistrētu dzīvesvietu kompetentajā iestādē (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) un saņemtu reģistrācijas apliecību.

Būs jāuzrāda derīga personas apliecība vai pase un:

Nekādi citi dokumenti jums nav vajadzīgi.

Tad saņemsiet reģistrācijas apliecību. Šis dokuments apliecina tiesības dzīvot attiecīgajā valstī.

Apliecība ir jāizsniedz tūlīt, un izmaksas nedrīkst būt augstākas par tām, kas šīs valsts pilsoņiem rodas, saņemot personas apliecību.

Apliecībai jābūt derīgai uz nenoteiktu laiku (t.i., tā nav jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varas iestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Uzziniet, kur un kā reģistrēties jaunās dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja neievērosiet pienākumu reģistrēties, jūs var sodīt. Tomēr varat turpināt dzīvot jūs uzņemošajā valstī, un jūs nedrīkst izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Daudzās valstīs ir jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un valsts personas apliecība vai pase. Ja būsiet aizmirsis paņemt līdzi šos dokumentus, jūs var sodīt, bet šī iemesla dēļ vien jūs nedrīkst izraidīt.

Ja jums ir grūtības tikt pie reģistrācijas apliecības, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem .

Skatiet arī iespējas:

Piemērs

Varat sākt strādāt arī tad, ja vēl neesat reģistrējies

Kurts ir Vācijas pilsonis. Viņš pārcēlās uz dzīvi Beļģijā, lai tur kopā ar partneri strādātu par neatkarīgu advokātu. Kad viņš gribēja reģistrēties pašvaldībā, viņam paziņoja, ka viņš nedrīkst sākt darbu, kamēr nav saņēmis reģistrācijas apliecību.

Tas tā nav. Būdams ES pilsonis, Kurts drīkst strādāt kā pašnodarbināta persona arī tad, ja vēl nav saņēmis reģistrācijas apliecību. Jebkurā gadījumā iestādēm ir pienākums nekavējoties izsniegt reģistrācijas apliecību, kad tā tiek pieprasīta.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: