Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 28/02/2017

Reģistrēšanās ārzemēs

Ja esat ES pilsonis un jūs uzņemošajā valstī esat pirmos trīs mēnešus, no jums nevar prasīt, lai sagādājat uzturēšanās dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs no jums var prasīt, lai paziņojat par savu klātbūtni, kolīdz ierodaties.

Pēc trijiem mēnešiem no jums var prasīt, lai jūs reģistrētu dzīvesvietu kompetentajā iestādē (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) un saņemtu reģistrācijas apliecību.

Būs jāuzrāda derīga personas apliecība vai pase un:

 • darba ņēmējiem un darbam ārzemēs uz laiku norīkotiem darbiniekiem
  • izziņa par nodarbinātību vai darba devēja apstiprinājums, ka esat pieņemts darbā
 • pašnodarbinātajiem
  • pierādījums, ka esat pašnodarbinātais
 • pensionāriem
  • visaptverošas veselības apdrošināšanas pierādījums
  • dokuments, kas apliecina, ka varat pašu spēkiem bez finansiālas palīdzības uzturēt sevi. Jūsu līdzekļi var nākt no jebkāda avota
 • studentiem
  • pierādījums, ka esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē
  • visaptverošas veselības apdrošināšanas pierādījums
  • paziņojums, kurā apliecināt, ka jums līdzekļu pietiek, lai uzturētu sevi, un jums nav nepieciešama finansiāla palīdzība. Jūsu līdzekļi var nākt no jebkāda avota.

Nekādi citi dokumenti jums nav vajadzīgi.

Tad saņemsiet reģistrācijas apliecību. Šis dokuments apliecina tiesības dzīvot attiecīgajā valstī.

Apliecība ir jāizsniedz tūlīt, un izmaksas nedrīkst būt augstākas par tām, kas šīs valsts pilsoņiem rodas, saņemot personas apliecību.

Apliecībai jābūt derīgai uz nenoteiktu laiku (t.i., tā nav jāatjauno), lai gan, iespējams, jums vietējām varas iestādēm būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Uzziniet, kur un kā reģistrēties jaunās dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja neievērosiet pienākumu reģistrēties, jūs var sodīt. Tomēr varat turpināt dzīvot jūs uzņemošajā valstī, un jūs nedrīkst izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Daudzās valstīs ir jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un valsts personas apliecība vai pase. Ja būsiet aizmirsis paņemt līdzi šos dokumentus, jūs var sodīt, bet šī iemesla dēļ vien jūs nedrīkst izraidīt.

Ja jums ir grūtības tikt pie reģistrācijas apliecības, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Skatiet arī iespējas:

Piemērs

Varat sākt strādāt arī tad, ja vēl neesat reģistrējies

Kurts ir Vācijas pilsonis. Viņš pārcēlās uz dzīvi Beļģijā, lai tur kopā ar partneri strādātu par neatkarīgu advokātu. Kad viņš gribēja reģistrēties pašvaldībā, viņam paziņoja, ka viņš nedrīkst sākt darbu, kamēr nav saņēmis reģistrācijas apliecību.

Tas tā nav. Būdams ES pilsonis, Kurts drīkst strādāt kā pašnodarbināta persona arī tad, ja vēl nav saņēmis reģistrācijas apliecību. Jebkurā gadījumā iestādēm ir pienākums nekavējoties izsniegt reģistrācijas apliecību, kad tā tiek pieprasīta.

 

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.