Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 07/07/2020

Vadītāja apliecība un automašīnas apdrošināšana

Vai jūs skar “Brexit”?

Ja braucat ar automašīnu uz citu ES dalībvalsti, pārliecinieties, vai jūsu vadītāja apliecība un auto apdrošināšana būs spēkā valstīs, kuras gatavojaties apmeklēt.

Vadītāja apliecību atzīšana un derīgums

ES vadītāja apliecība

Ja jūsu vadītāja apliecību ir izdevusi ES valsts, varat to izmantot visā ES.

Pirms dodaties uz ārzemēm, pārbaudiet, vai jūsu vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš. Ja autovadītāja apliecībai derīguma termiņš beidzas, kamēr ceļojat ārzemēs, tā zaudē spēku, un citās valstīs to var neatzīt.

Atcerieties, ka citā valstī nevarat vadīt automašīnu, ja jums ir tikai pagaidu apliecība vai aizstājējdokuments.

Standartformāts

Kopš 2013. gada visas vadītāja apliecības , ko izdod ES dalībvalstis, atbilst standartformātam – kredītkartes lieluma plastikāta kartei ar fotogrāfiju un uzlabotiem drošības elementiem.

Varat arī turpmāk izmantot līdzšinējo apliecību, bet tā būs jāapmaina pret jauno formātu, kad būs pienācis laiks to atjaunot (ne vēlāk kā 2033. gadā).

Visā Eiropā atzīst šādas vadītāja apliecību kategorijas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE.

Attiecībā uz pusaudžiem ņemiet vērā, ka dažādās ES valstīs ir atšķirīgi tā vecuma ierobežojumi, no kura drīkst vadīt noteiktu kategoriju transportlīdzekļus.

Piemērs

Sofijai ir 14 gadi, un viņa ir ieguvusi mopēda vadītāja apliecību Itālijā. Viņa gribētu braukt ar mopēdu Beļģijā, bet tur minimālais vecums mopēda vadīšanai ir 16 gadi.

Sofijai nāksies vien pagaidīt līdz 16. dzimšanas dienai, līdz viņa drīkstēs likumīgi braukt ar savu mopēdu Beļģijā, šajā valstī atsevišķi nekārtojot braukšanas eksāmenu.

ES vadītāja apliecība (izdota apmaiņā pret ārpussavienības valsts vadītāja apliecību)

Ja esat apmainījis savu ārpussavienības valsts autovadītāja apliecību pret pašreizējās dzīvesvietas valsts izdotu ES vadītāja apliecību, varat braukt pa visu Eiropas Savienību.

Ārpussavienības valsts vadītāja apliecība

Ja vēlaties braukt uz ES, bet jums ir ārpussavienības valsts izdota vadītāja apliecība, sazinieties ar apmeklējamās valsts iestādēm vai jūsu valsts vēstniecību vai konsulātu šajā valstī.

Nozagta vai pazaudēta vadītāja apliecība

Ja jums ārzemju ceļojuma laikā ir pazudusi vai nozagta vadītāja apliecība, sazinieties ar vietējo policijas iecirkni un jūsu valsts konsulātu vai vēstniecību, lai paziņotu šo faktu.

Jūsu valsts konsulāts sazināsies ar valsts iestādi, kura ir izdevusi jūsu vadītāja apliecību (lai noskaidrotu, vai tajā nav noteikti ierobežojumi, tās derīgums nav apturēts, tā nav anulēta vai atsaukta).

Pamatojoties uz konsulāta sniegto informāciju, policija var izdot pagaidu dokumentu, ar kuru šajā valstī drīkstēsit ierobežotu laiku vadīt transportlīdzekli.

Vadītāja apliecību varat atjaunot tikai tajā valstī, kurā jums ir pastāvīgā dzīvesvieta.

Pagaidu apliecību un dokumentus, kas jums izdoti, lai uz laiku aizstātu nozagtu vai nozaudētu vadītāja apliecību, citās ES valstīs nebūt neatzīs automātiski.

Piemērs

Henriks dzīvo Dānijā un atvaļinājumā bija iecerējis apceļot Vāciju, Franciju un Itāliju. Diemžēl Vācijā pašā ceļojuma sākumā viņam pazuda naudas maks, kur atradās arī vadītāja apliecība. Bez tās viņam būtu jāmaksā sods, ja viņu apturētu policija.

Henriks sazinājās ar Dānijas vēstniecību Vācijā, kur viņam ieteica par vadītāja apliecības nozaudēšanu ziņot policijā. Dānijas vēstniecība viņam arī iedeva dokumentu, kurā bija teikts, ka viņš ir Dānijas autovadītāja apliecības likumīgs turētājs.

Tad Henrikam nācās sazināties ar Itālijas un Francijas iestādēm, lai noskaidrotu, vai tās atzīs Dānijas iestāžu izsniegto pagaidu dokumentu.

Pazaudējāt savu vadītāja apliecību ceļojuma laikā ārzemēs? Lasiet, kā rīkoties:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Citi jautājumi par vadītāja apliecībām, dzīvojot ārzemēs

Automašīnas apdrošināšanas derīgums

Vai automašīnas apdrošināšanas polise, ko esat iegādājies dzīvesvietas valstī, jums nodrošina segumu visā ES, ja kāds jūsu dēļ gūst traumas?

Noskaidrojiet, kādi ir katras valsts noteikumi par apdrošināšanas segumu, ja ceļojat ārzemēs:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

Jūsu automašīnas numura zīme ir pierādījums tam, ka jums ir noslēgta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tas nozīmē, ka ārzemēs jūs diez vai apturēs policija, lai pārbaudītu, vai esat apdrošināts. Ja braucat ar piekabi, arī tai jābūt apdrošinātai. Dažās ES valstīs piekabei jābūt atsevišķai polisei. Pavaicājiet to apdrošinātājam, pirms dodaties ceļā.

Vienmēr ņemiet līdzi apdrošināšanas dokumentus. Tas atvieglo dzīvi, ja notiek satiksmes negadījums vai jūs aptur policija.

Piemērs

Ronaldu par ātruma pārsniegšanu apturēja Francijas policija. Tā kā viņam nebija līdzi apdrošināšanas dokumentu, policija lika zvanīt Portugāles apdrošinātājam, lai pārliecinātos, ka Ronaldu ir apdrošinājies.

Lai gan jums nav juridiska pienākuma vest līdzi apdrošināšanas dokumentus, ieteicams to darīt, jo tā vislabāk varēsit pierādīt, ka esat apdrošinājies. Tā var ietaupīt laiku un naudu, ja ārzemēs gadās iekļūt nepatikšanās.

Citi jautājumi par automašīnas apdrošināšanu, dzīvojot ārzemēs

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: