Pēdējā pārbaude: 05/08/2020

Energomarķējums

Vai jūs skar “Brexit”?

Energomarķējums raksturo ierīces energopatēriņu, izsakot to skalā no A līdz G. Vistaupīgāk elektrība tiek izmantota A klases (zaļā krāsa) ierīcēs, savukārt G klase (sarkanā krāsa) ar energoefektivitāti var lepoties vismazāk. Pašlaik, ja kādam ierīču veidam vairums ražojumu jau atbilst A klasei, šai skalai var pievienot vēl līdz 3 papildklasēm: A+, A++ un A+++.

Tā kā daudzu ražojumu energoefektivitāte ir uzlabota, arvien lielākam daudzumam ierīču tiek piešķirta A+, A++ un A+++ klase. Tas ir radījis neskaidrības patērētājiem, tāpēc, sākot ar 2021. gadu, šo klasifikāciju pārtrauks izmantot šādām preču grupām:

Jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G (bez A+, A++ un A+++).

Kādi ir ieguvumi?

Energomarķējums ļauj patērētājiem izvēlēties ražojumus, kas patērē mazāk elektrības un tādējādi dod iespēju ietaupīt naudu. Marķējums arī mudina uzņēmumus investēt energotaupīgākos ražojumos un šādus ražojumus izstrādātdefren.

Kādām precēm ir vajadzīgas energomarķējuma etiķetes?

Energomarķējuma etiķetes jums jāizvieto uz visām ierīcēm, kuras pārdodat Eiropas Savienībā un uz kurām attiecas prasība (vai regulējums) par marķējumu. Pārdošanas vietā tām jābūt skaidri redzamām uz katras ierīces.

Tātad, ja ražojat vai ievedat sadzīves tehniku, pārbaudiet, vai tā atbilst attiecīgajai direktīvai un ar to saistītajiem tiesību aktiem.

Energomarķējums vajadzīgs šādām precēm:

 • gaisa kondicionētājiem,
 • ēdiena gatavošanas aprīkojumam (mājsaimniecības),
 • trauku mazgāšanas mašīnām (mājsaimniecības),
 • telpu un ūdens sildītājiem,
 • lampām,
 • lokāliem telpu sildītājiem,
 • aukstumiekārtām (mājsaimniecības),
 • dzesēšanas iekārtām (profesionālām),
 • cietā kurināmā katliem,
 • televizoriem,
 • veļas žāvētājiem,
 • riepām,
 • ventilācijas iekārtām (dzīvojamo ēku),
 • veļas mazgāšanas mašīnām (mājsaimniecības).

ES noteikumi par energomarķējumu attiecas uz ierīcēm un citiem ražojumiem, kuru lietošana var tieši vai netieši var ietekmēt enerģijas un varbūt citu resursu patēriņu, t. i., uz visiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Tie neattiecas uz lietotām precēm un transportlīdzekļiem, kas paredzēti cilvēku vai preču transportam.

Kas jādara?

Ja esat

jums jāgādā par to, lai uz visām ierīcēm, ko tirgojat (un uz kurām jābūt energomarķējumam), būtu marķējums ar informāciju par energopatēriņu. Jums arī jāpublicē tehniskā dokumentācija . Jums bez maksas tirgotājiem jāpiegādā marķējuma etiķetes un informācija par precēm (jāgādā, lai etiķetes uz preces būtu piestiprinātas tā, ka ir skaidri redzamas un salasāmas).

Energomarķējuma etiķetes varat izveidot, izmantojot tiešsaistes energomarķējuma izveidesenprogrammu. Ir pieejamas arī energomarķējuma veidnes InDesign formātā.en

Preču reģistrācija EPREL datubāzē 

Kopš 2019. gada 1. janvāra ražotājiem, importētājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem visas preces, kurām vajadzīgs energomarķējums, ir vispirms jāreģistrē Eiropas Ražojumu energomarķējuma datubāzē (EPREL)en, un tikai pēc tam šādas preces drīkst pārdot ES tirgū.

Ja preci (kam vajadzīgs energomarķējums) esat laiduši ES tirgū

Lai varētu preces reģistrēt EPREL datubāzē, jums ir vajadzīgs "EU LOGIN" kontsen. Papildu informāciju par visu reģistrēšanas procedūru varat atrast EPREL vadlīnijāsen.

Preču tālpārdošana un pārdošana tiešsaistē

Jums jāsniedz klientiem informācija par preci arī tad, ja preci pārdodat tiešsaistē vai tālpārdošanā (piemēram, pa tālruni vai no kataloga).

Ja pārdodat preci internetā, jums:

Lai izveidotu ligzdotas bultas un etiķetes, var izmantot energomarķējuma izveides programmuen vai InDesign veidnesen.

Ko nosaka deleģētās regulas?

Deleģētās regulas par ierīču energomarķējumu paskaidro, kādiem kritērijiem ražojumiem ir jāatbilst, lai tiktu garantēta ES noteikumu ievērošana energomarķēšanas jomā. Šie kritēriji nosaka:

Par atsevišķām preču grupām attiecīgie uzņēmumi var noslēgt brīvprātīgas vienošanās. Jums jāpārbauda, vai šāda vienošanās pastāven.

Ir arī jāpārbauda, vai uz jūsu precēm attiecas Eiropas ekodizaina un energomarķējuma standarti. Arī tie jums palīdzēs izpildīt ES energomarķēšanas regulējuma prasības.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Saziņas veidlapa par energomarķējumu

Iesniedziet jautājumus, izmantojot saziņas veidlapu par energomarķējumu.

Kopīgot šo lapu: