Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Ķīmiskie produkti

Ja ražojat vai importējat ķīmiskos produktus Eiropas Ekonomikas zonā, jums tie, iespējams, jāreģistrē REACH datubāzē. Uzziniet, kā REACH attiecas uz jūsu uzņēmumu.

Bīstamiem ķīmiskiem produktiem ir jāatbilst stingrām ES prasībām. Jums, iespējams, būs jānodrošina savu produktu atbilstība noteikumiem, kas izklāstīti Klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas jeb CLP regulā.

Kopīgot šo lapu: