Pēdējā pārbaude: 01/03/2019

Darbs studiju laikā

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja plānojat pārcelties uz citu ES valsti, lai tur studētu, jums jābūt pietiekamiem ienākumiem, lai tur spētu iztikt bez ienākumu atbalsta. Ienākumus varat gūt no dažādiem avotiem, piemēram, no vecākiem, laulātā vai, protams, no darba.

Ja esat ES pilsonis, jums būs tādas pašas tiesības strādāt studiju laikā kā attiecīgās valsts pilsoņiem. Darba atļauja jums nebūs vajadzīga, pat ja strādāsiet pilnu darba laiku.

Izņēmums: joprojām pastāv pagaidu ierobežojumi Horvātijas pilsoņiem, kuri vēlas strādāt citā ES valstī.

Lasiet vēl par īslaicīgiem darba ierobežojumiem.

Vairākās valstīs var strādāt neierobežotu stundu skaitu nedēļā. Citās nedrīkst pārsniegt noteiktu stundu skaitu semestrī vai gadā.

Lasiet vēl par darbu citā ES valstī.

Nodokļi un sociālais nodrošinājums

Ja vairāk nekā 6 mēnešus gadā (183 dienas) dzīvojat citā ES valstī, jūs tur uzskatīs par nodokļu rezidentu. Līdz ar to, ja strādāsiet studiju laikā, jums būs jāmaksā nodokļi un sociālās nodrošināšanas iemaksas par ienākumiem, kas gūti valstī, kur studējat.

Valsts, kurā studējat, varētu piemērot nodokli arī ienākumiem, kas gūti citā valstī, piemēram, vasaras darbos, ja tādus veicat savā izcelsmes valstī. Jums šos ienākumus var nākties paziņot un dažos gadījumos par tiem samaksāt nodokli valstī, kurā studējat.

Ievērojiet, ka daudzām (bet ne visām) ES valstīm ir nolīgumi par divkāršu neaplikšanu ar nodokļiem. Šie nolīgumi dažos gadījumos var noteikt, kurā valstī jums jāmaksā nodokļi.

Lasiet vēl apr nodokļiem.

Piemērs no dzīves

Josts ir nīderlandiešu students, kurš pārcēlās uz Beļģiju, lai studētu. Viņš strādā nepilnu laiku restorānā, un uz viņa darba līgumu attiecas Beļģijas likums. Viņa darba devējs no viņa ikmēneša algas atskaita nodokļus un sociālās nodrošināšanas iemaksas un maksā iemaksas par viņu Beļģijas varasiestādēm.

Vasaras brīvdienu laikā Josts strādā pilna laika darbu savā dzimtajā pilsētā Nīderlandē. Tur viņa darba devējs maksā iemaksas par viņu Nīderlandes nodokļu inspekcijām. Josts ir Beļģijas nodokļu rezidents, tāpēc viņš var pieprasīt kompensāciju no Nīderlandes iestādem un tad maksāt piemērojamos ienākuma nodokļus Beļģijā vai deklarēt Nīderlandē gūtos ienākumus un tur jau samaksātos nodokļus, lai saņemtu nodokļu atlaides no Beļģijas iestādēm.

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: