Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Paziņošana par ierašanos uz īsu laiku (mazāk par 3 mēnešiem)

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Dažās dalībvalstīs jums ir pienākums saprātīgā laikposmā pēc jūsu ierašanās paziņot kompetentajām iestādēm (parasti pašvaldībai vai vietējam policijas iecirknim), ka esat ieradies. Ja jūs to neizdarāt, jūs var sodīt, piemēram, ar naudassodu.

Ja esat ES pilsonis, šai paziņošanas formalitātei ir vajadzīga tikai identifikācijas karte vai pase. Tad, ja jums līdzi atbraukuši ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, viņiem vajadzīga pase. Jums nekas nav jāmaksā. Ja uzturaties viesnīcā, parasti pietiek ar to, ka aizpildāt īpašu veidlapu, viesnīca parūpēsies par visu pārējo.

Uzziniet, kur un kā ziņot par ierašanos jaunās dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Lai iegūtu sīkāku informāciju, varat arī sazināties ar kompetentajām valsts iestādēm.

Jūs nevar izraidīt tikai par to, ka neesat paziņojis par savu ierašanos, bet dažās ES dalībvalstīs jūs par to, iespējams, sodīs.

Piemērs no dzīves

Ja esat atvaļinājumā, jums jāreģistrējas tikai tad, ja uzturaties ilgāk par trim mēnešiem.

Hanss ir Austrijas pilsonis. Katru gadu vasaras atvaļinājumu viņš pavada Itālijas pludmalēs. Pērnvasar Itālijā paša dzīvoklī viņš pavadīja divus mēnešus. Viņš paziņoja par savu ierašanos, bet Itālijas iestādes pieprasīja, lai viņš reģistrējas arī pašvaldībā un pierāda, ka viņam pietiek līdzekļu, lai sevi uzturētu Itālijā.

Hansam ir tiesības uzturēties Itālijā līdz pat trim mēnešiem, neuzrādot citus dokumentus, vien savu identifikācijas karti. Ja viņš paliek tikai īsu laiku, Itālijas iestādes drīkst prasīt, lai viņš paziņo par savu ierašanos, bet nevar prasīt, lai viņš reģistrētos.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: