Pēdējā pārbaude: 27/03/2019

Kavēts maksājums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Ja jūsu uzņēmums ir piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus patērētājam (atbilstīgi komerclīguma noteikumiem) un neesat nolīgtajā termiņā saņēmis maksājumu, jums ir tiesības saņemt nokavējuma procentus un kompensāciju par šo parādu.

Šis noteikums attiecas uz visiem jūsu tirdzniecības darījumiem ar citiem uzņēmumiem (arī ar individuālajiem komersantiem, ja tie šajos darījumos ir iesaistījušies, veikdami neatkarīgu saimniecisko vai profesionālo darbību) un publiskām iestādēm.

Šie noteikumi un turpinājumā izklāstītie noteikumi netiek piemēroti šādos gadījumos:

 • maksātnespējas procedūras gadījumā (arī tādu procedūru gadījumā, kuru mērķis ir parāda pārstrukturēšana);
 • attiecībā uz kompensācijas maksājumiem par zaudējumiem (piemēram, no apdrošināšanas sabiedrībām).

 

Man ir palicis parādā naudu

 

Man ir parādā naudu cits uzņēmums

 

Man ir parādā naudu publiska iestāde

 

Man ir parādā naudu patērētājs

Jūs nevarat prasīt nokavējuma procentus darījumos ar patērētājiem. Ja jums radušās problēmas ar patērētāju, augstāk izklāstītie noteikumi netiek piemēroti. Plašāku informāciju par problēmām ar patērētājiem meklējiet te:

 

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī, un man ir parādā naudu uzņēmums, kas darbojas tajā pašā valstī, kur es.

Kādas ir jūsu tiesības?

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik nokavējuma procentu ir jāpievieno?

Varat pieprasīt nokavējuma procentu likmi, kas norādīta līgumā. Ja šī likme līgumā nav atrunāta, tad tiek piemērota likumos noteiktā.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. Jūnijs
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 9,09
Kipra 8,00
Čehija 9,75
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 8,90
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija 9,50
Portugāle 8,00
Rumānija 9,75
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 7,50
Apvienotā Karaliste 8,75

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

 

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

PVN

Jūs varat pieprasīt nokavējuma procentus par parāda bruto summu (ieskaitot PVN), taču jūs nemaksājat PVN par nokavējuma procentiem.

Kā atgūt parādu

 1. Nosūtiet klientam rēķinu, tajā iekļaujot arī nokavējuma procentus un kompensācijas.
 2. Sazinieties ar valsts iestādi, kas, iespējams, jums varētu palīdzēt atgūt parādu.
 3. Nolīgstiet parādu piedziņas aģentūru.
 4. Iegūstiet izpildu dokumentu no valsts tiesas.

 

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī, un man ir parādā naudu uzņēmums, kas darbojas citā ES valstī .

Līgumus reglamentē tās valsts akti, kuru izvēlas iesaistītās puses. Tāpēc pārbaudiet, kuri likumi regulē jūsu līgumu.

Ja, parakstot līgumu, nav norādīti kādas konkrētas valsts likumi, tad tiek piemēroti tās valsts noteikumi par kavētiem maksājumiem, kurā parasti dzīvo kreditors.

Šis noteikums attiecas gan uz preču pārdošanu, gan pakalpojumu sniegšanu.

Ja uz līgumu attiecas starptautisks regulējums, turpinājumā izklāstītie noteikumi, iespējams, nav piemērojami.

Kādas ir jūsu tiesības?

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik nokavējuma procentu ir jāpievieno?

Varat pieprasīt nokavējuma procentu likmi, kas norādīta līgumā. Ja šī likme līgumā nav atrunāta, tad tiek piemērota likumos noteiktā.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. Jūnijs
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 9,09
Kipra 8,00
Čehija 9,75
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 8,90
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija 9,50
Portugāle 8,00
Rumānija 9,75
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 7,50
Apvienotā Karaliste 8,75

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

 

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

Kā atgūt parādu

 1. Nosūtiet klientam rēķinu, tajā iekļaujot arī nokavējuma procentus un kompensācijas.
 2. Sazinieties ar vietējo Eiropas Biznesa atbalsta tīkla partneri.
 3. Iepazīstieties ar kredīta un prasību pārrobežu pārvaldības rokasgrāmatu.
 4. Pārbaudiet, vai jūsu gadījumā var tikt piemērota kāda no ES regulām par parādu pārrobežu piedziņu.
 5. Nolīgstiet parādu piedziņas aģentūru.

 

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī, un man ir parādā naudu publiska iestāde, kas darbojas tajā pašā valstī, kur es.

Kādas ir jūsu tiesības?

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik nokavējuma procentu ir jāpievieno?

Varat pieprasīt nokavējuma procentus, kuru likme noteikta likumos.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. Jūnijs
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 9,09
Kipra 8,00
Čehija 9,75
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 8,90
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija 9,50
Portugāle 8,00
Rumānija 9,75
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 7,50
Apvienotā Karaliste 8,75

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

 

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

Kā atgūt parādu

 1. Nosūtiet klientam rēķinu, tajā iekļaujot arī nokavējuma procentus un kompensācijas.
 2. Sazinieties ar valsts tiesībsargu vai valsts tiesnesi.

N.B. Ja regulāri naudu laikus nesamaksā publiska iestāde, varat arī iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai.

 

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī, un man ir parādā naudu publiska iestāde, kas darbojas citā ES valstī.

Līgumus reglamentē tās valsts akti, kuru izvēlas iesaistītās puses. Tāpēc pārbaudiet, kuri likumi regulē jūsu līgumu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik nokavējuma procentu ir jāpievieno?

Varat pieprasīt nokavējuma procentus, kuru likme noteikta likumos.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. Jūnijs
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 9,09
Kipra 8,00
Čehija 9,75
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 8,90
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija 9,50
Portugāle 8,00
Rumānija 9,75
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 7,50
Apvienotā Karaliste 8,75

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

 

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

Kā atgūt parādu

 1. Nosūtiet klientam rēķinu, tajā iekļaujot arī nokavējuma procentus un kompensācijas.
 2. Sazinieties ar dienestu SOLVIT.

N.B. Ja regulāri naudu laikus nesamaksā publiska iestāde, varat arī iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai.

 

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: