Laatste controle: 18/07/2022

Betalingsachterstand

Heeft uw bedrijf goederen geleverd of diensten verleend aan een klant (in overeenstemming met de bepalingen van een handelscontract), en heeft u de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen, dan heeft u recht op rente en compensatie voor de verschuldigde betaling.

Dit geldt voor al uw handelstransacties met andere bedrijven (inclusief zelfstandigen, zolang het om transacties in verband met hun beroepsactiviteiten gaat) en overheidsinstanties.

Waarschuwing

Deze regels en die in de volgende stappen zijn niet van toepassing:

  • in het geval van insolventieprocedures (met inbegrip van schuldherschikkingsprocedures)
  • op schadevergoedingen (bijvoorbeeld door verzekeringsmaatschappijen)

Ga rechtstreeks naar de rentecalculator om na te gaan hoeveel geld u tegoed heeft of kies hieronder de situatie waarin u zich bevindt.

Ik heb geld tegoed van

Een ander bedrijf is mij geld verschuldigd

Een overheidsinstantie is mij geld verschuldigd

Een consument is mij geld verschuldigd

U heeft geen rente wegens betalingsachterstand in transacties met consumenten. Als u een probleem heeft met een consument, zijn de bovenstaande regels niet van toepassing. Meer informatie over problemen met consumenten vindt u onder:

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) en ik heb geld tegoed van een bedrijf dat actief is in hetzelfde land.

Bereken de verschuldigde rente

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden waar hij geen vat op heeft) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente voor te late betaling aanrekenen, zoals overeengekomen in het contract. Indien geen tarief is overeengekomen, is de wettelijke rentevoet van toepassing.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 juli 2022 - 31 december 2022
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 8,30
Cyprus 8,00
Tsjechië 15,00
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 9,20
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen (gezondheidssector) 14,00
Polen (andere sectoren) 16,00
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 8,00

Gebruik onze calculator om na te gaan hoeveel rente u mag vorderen.

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Btw

U berekent rente op het brutobedrag van de schuld (inclusief BTW), maar u betaalt geen btw op de rente.

Hoe uw schuld in te vorderen

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) en ik heb geld tegoed van een bedrijf dat actief is in een ander EU-land (In dit geval de 28 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) .

Contracten vallen onder het recht dat de betrokken partijen hebben gekozen. U moet dus nagaan onder welk recht uw contract valt.

Indien geen keuze is gemaakt toen u het contract ondertekende, gelden de rechtsregels over laattijdige betaling van het land waar de schuldeiser zijn gewone verblijfplaats heeft.

Deze regel is geldt voor de verkoop van goederen en voor het verlenen van diensten.

Waarschuwing

Als het contract onder het recht van landen buiten de EU valt, zijn de volgende regels mogelijk niet van toepassing .

Bereken de verschuldigde rente

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente voor te late betaling aanrekenen, zoals overeengekomen in het contract. Indien geen tarief is overeengekomen, is de wettelijke rentevoet van toepassing.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 juli 2022 - 31 december 2022
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 8,30
Cyprus 8,00
Tsjechië 15,00
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 9,20
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen (gezondheidssector) 14,00
Polen (andere sectoren) 16,00
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 8,00

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Hoe uw schuld in te vorderen

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) en ik heb geld tegoed van een overheidsinstantie in hetzelfde land.

Bereken de verschuldigde rente

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente vragen tegen de wettelijke rentevoet.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 juli 2022 - 31 december 2022
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 8,30
Cyprus 8,00
Tsjechië 15,00
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 9,20
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen (gezondheidssector) 14,00
Polen (andere sectoren) 16,00
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 8,00

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Hoe uw schuld in te vorderen

N.B. Als betalingen van een overheidsinstantie systematisch te laat worden uitgevoerd, kunt u ook een officiële klacht indienen bij de Europese Commissie.

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) en ik heb geld tegoed van een overheidsinstantie in een ander EU-land (In dit geval de 28 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) .

Contracten vallen onder het recht dat de betrokken partijen hebben gekozen. U moet dus nagaan onder welk recht uw contract valt.

Bereken de verschuldigde rente

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente vragen tegen de wettelijke rentevoet.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 juli 2022 - 31 december 2022
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 8,30
Cyprus 8,00
Tsjechië 15,00
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 9,20
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen (gezondheidssector) 14,00
Polen (andere sectoren) 16,00
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 8,00

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Hoe uw schuld in te vorderen

N.B. Als betalingen van een overheidsinstantie systematisch te laat worden uitgevoerd, kunt u ook een officiële klacht indienen bij de Europese Commissie.

Rentecalculator

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: