Laatste controle: 27/03/2019

Betalingsachterstand

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Heeft uw bedrijf goederen geleverd of diensten verleend aan een klant (in overeenstemming met de bepalingen van een handelscontract), en heeft u de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen, dan heeft u recht op rente en compensatie voor de verschuldigde betaling.

Dit geldt voor al uw handelstransacties met andere bedrijven (inclusief zelfstandigen, zolang het om transacties in verband met hun beroepsactiviteiten gaat) en overheidsinstanties.

Deze regels en die in de volgende stappen zijn niet van toepassing:

 • in het geval van insolventieprocedures (met inbegrip van schuldherschikkingsprocedures)
 • op schadevergoedingen (bijvoorbeeld door verzekeringsmaatschappijen)

 

Ik heb geld te vorderen van

 

Een ander bedrijf is mij geld verschuldigd

 

Een overheidsinstantie is mij geld verschuldigd

 

Een consument is mij geld verschuldigd

U heeft geen rente wegens betaalachterstand in transacties met consumenten. Als u een probleem heeft met een consument, zijn de bovenstaande regels niet van toepassing. Meer informatie over problemen met consumenten vindt u onder:

 

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land en ik heb geld te vorderen van een bedrijf dat actief is in hetzelfde land.

Wat zijn uw rechten?

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente voor te late betaling aanrekenen, zoals overeengekomen in het contract. Indien geen tarief is overeengekomen, is de wettelijke rentevoet van toepassing.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 januari 2019 - 30 juni 2019
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 9,09
Cyprus 8,00
Tsjechië 9,75
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 8,90
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 7,50
Verenigd Koninkrijk 8,75

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

 

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Btw

U berekent rente op het brutobedrag van de schuld (inclusief BTW), maar u betaalt geen btw op de rente.

Hoe uw schuld in te vorderen

 1. Stuur een factuur naar uw klant ter hoogte van het schuldbedrag plus rente en vergoedingen.
 2. Neem contact op met een nationale instantie die u kan helpen uw schuld terug te vorderen.
 3. Huur een incassobureau in.
 4. Probeer een executoriale titel van een nationale rechtbank te verkrijgen.

 

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land en ik heb geld te vorderen van een bedrijf dat actief is in een ander EU-land .

Contracten vallen onder het recht dat de betrokken partijen hebben gekozen. U moet dus nagaan onder welk recht uw contract valt.

Indien geen keuze is gemaakt toen u het contract ondertekende, gelden de rechtsregels over laattijdige betaling van het land waar de schuldeiser zijn gewone verblijfplaats heeft.

Deze regel is geldt voor de verkoop van goederen en voor het verlenen van diensten.

Als het contract onder het recht van landen buiten de EU valt, zijn de volgende regels niet van toepassing.

Wat zijn uw rechten?

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente voor te late betaling aanrekenen, zoals overeengekomen in het contract. Indien geen tarief is overeengekomen, is de wettelijke rentevoet van toepassing.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 januari 2019 - 30 juni 2019
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 9,09
Cyprus 8,00
Tsjechië 9,75
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 8,90
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 7,50
Verenigd Koninkrijk 8,75

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

 

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Hoe uw schuld in te vorderen

 1. Stuur een factuur naar uw klant ter hoogte van het schuldbedrag plus rente en vergoedingen.
 2. Neem contact op met een lokale partner van Enterprise Europe Network.
 3. Raadpleeg de Praktische richtlijnen voor grensoverschrijdend krediet- en vorderingenbeheer
 4. Ga na of een van de EU-verordeningen over grensoverschrijdende schuldvorderingen in uw geval van toepassing is.
 5. Huur een incassobureau in.

 

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land en ik heb geld te vorderen van een overheidsinstantie in hetzelfde land.

Wat zijn uw rechten?

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente vragen tegen de wettelijke rentevoet.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 januari 2019 - 30 juni 2019
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 9,09
Cyprus 8,00
Tsjechië 9,75
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 10,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 8,90
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 7,50
Verenigd Koninkrijk 8,75

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

 

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Hoe uw schuld in te vorderen

 1. Stuur een factuur naar uw klant ter hoogte van het schuldbedrag plus rente en vergoedingen.
 2. Neem contact op met een nationale ombudsman of een nationale rechter.

N.B. Als betalingen van een overheidsinstantie systematisch te laat worden uitgevoerd, kunt u ook een officiële klacht indienen bij de Europese Commissie.

 

Mijn bedrijf is gevestigd in een EU-land en ik heb geld te vorderen van een overheidsinstantie in een ander EU-land .

Contracten vallen onder het recht dat de betrokken partijen hebben gekozen. U moet dus nagaan onder welk recht uw contract valt.

Wat zijn uw rechten?

Indien u aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan en de klant verantwoordelijk is voor de vertraging (dat wil zeggen dat die niet te wijten is aan omstandigheden buiten zijn controle) hebt u recht op rente voor betalingsachterstand en vergoeding voor invorderingskosten.

Wanneer is rente verschuldigd?

De rente is verschuldigd vanaf de dag na afloop van de in het contract vastgestelde datum.

Heeft u geen betalingstermijn vastgesteld in het contract, dan heeft u recht op rente vanaf 30 kalenderdagen nadat de klant uw factuur of betalingsverzoek heeft ontvangen.

Als u niet weet wanneer de klant de factuur heeft ontvangen, kunt u uitgaan van 30 kalenderdagen na levering.

Verstuurt u de factuur naar uw klant voordat u de dienst of goederen geleverd heeft, dan begint de betalingstermijn pas bij de levering.

Hoeveel rente moet worden toegevoegd?

U kunt rente vragen tegen de wettelijke rentevoet.

Wettelijke rentevoet per land

EU-land 1 januari 2019 - 30 juni 2019
Oostenrijk 8,58
België 8,00
Bulgarije 10,00
Kroatië 8,82
Cyprus 8,00
Tsjechië 9,00
Denemarken 8,05
Estland 8,00
Finland 8,00
Frankrijk 8,00
Duitsland 8,12
Griekenland 8,00
Hongarije 8,90
Ierland 8,00
Italië 8,00
Letland 8,00
Litouwen 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Nederland 8,00
Polen 9,50
Portugal 8,00
Roemenië 10,50
Slowakije 8,00
Slovenië 8,00
Spanje 8,00
Zweden 7,50
Verenigd Koninkrijk 8,50

Gebruik onze calculator om na te gaan uit hoeveel rente u mag vorderen.

 

Vergoeding van invorderingskosten

Naast de rente heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro (of een gelijkwaardig bedrag) voor iedere te laat betaalde factuur (in sommige landen kan dit bedrag hoger zijn, berekend op basis van de waarde van de factuur).

Indien uw kosten voor het invorderen van de schuld hoger dan dit bedrag zijn, kunt u aanspraak maken op een redelijke extra vergoeding (bijv. administratiekosten, incassotarieven, advocatenkosten).

Hoe uw schuld in te vorderen

 1. Stuur een factuur naar uw klant met inbegrip van rente en vergoedingen.
 2. Neem contact op met Solvit

N.B. Als betalingen van een overheidsinstantie systematisch te laat worden uitgevoerd, kunt u ook een officiële klacht indienen bij de Europese Commissie.

 

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: