Wonen en reizen
Laatste controle: 07/07/2022

Btw op digitale diensten (mini-eenloketsysteem)

Het mini-éénloketsysteem (MOSS) is een facultatieve btw-regeling waardoor u btw die u normaliter verschuldigd bent in verschillende EU-landen, in slechts één EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) mag afdragen.

Als u internationale telecommunicatie, televisie- en radio-omroep- of digitale diensten levert aan niet-btw-plichtigen, dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen. Diensten die onder het mini-éénloketsysteem vallen zijn:

Het mini-éénloketsysteem houdt in dat u zich niet hoeft te registeren bij de belastingdienst in elk EU-land waar u levert, maar dat u in één land uw btw-aangifte kunt doen en btw kunt afdragen. U moet de regels van het mini-éénloketsysteem toepassen op al uw klanten in alle EU-landen waar u levert.

Het mini-éénloketsysteem bestaat eigenlijk uit twee regelingen:

Kies een optie voor meer informatie.

Let op: u kunt ook gebruikmaken van vereenvoudigde btw-regels wanneer u een lage jaaromzet heeft . U hoeft zich dan niet te registreren voor het mini-éénloketsysteem. Ga na of u hiervoor in aanmerking komt.

Uw bedrijf

Unieregeling

U kunt gebruikmaken van de Unieregeling voor de internationale telecommunicatie, televisie- en radio-omroep- of digitale diensten die u aan consumenten in alle EU-landen levert behalve:

De EU-landen waar u diensten levert worden lidstaten van verbruik genoemd.

Een lidstaat van identificatie kiezen

U moet een lidstaat van identificatie kiezen. Dit is het EU-land waar uw bedrijf zijn hoofdkantoor heeft

Registratie

U kunt zich online registreren via de portal van uw lidstaat van identificatie.

Kies een land

Zodra uw registratiegegevens ontvangen en gevalideerd zijn, worden ze opgeslagen in een databank en door uw lidstaat van identificatie doorgestuurd naar alle andere EU-landen.

Wanneer wordt uw registratie actief?

Tenzij u dit anders wenst, geldt de registratie in vanaf de eerste dag van het eerste kalenderkwartaal na de datum van registratie.

Als uw aanvraag bijvoorbeeld is goedgekeurd op 20 juli (tijdens het derde kwartaal), gaat uw registratie in op 1 oktober (begin van het vierde kwartaal).

Uw registratie eerder activeren

Op uw verzoek kan uw registratie eerder actief worden. In dit geval moet u uw lidstaat van identificatie voor de tiende dag van de maand na uw eerste levering van relevante diensten op de hoogte stellen.

Als u bijvoorbeeld al diensten levert op 5 maart, dan moet u uw lidstaat van identificatie voor 10 april laten weten dat u zich bij de regeling wilt aansluiten. In dat geval is de regeling al van toepassing op alle diensten die u vanaf 5 maart levert.

Uitschrijving

Wilt u de regeling niet meer toepassen, dan moet u uw lidstaat van identificatie daarvan op de hoogte brengen. Dit moet uiterlijk 15 dagen voor het einde van het lopende kwartaal gebeuren. de kwartalen zijn:

U krijgt elektronisch bericht als uw verzoek goedgekeurd is. U kunt zich dan gedurende zes maanden niet opnieuw registreren voor deze regeling.

Uitsluiting

U wordt van de regeling uitgesloten als u:

Tijdelijke uitsluiting (quarantaineperiode)

In sommige gevallen kunt u tijdelijk van een of beide regelingen van het mini-éénloketsysteem worden uitgesloten (een "quarantaineperiode"), bijvoorbeeld als u:

Btw-regels

U moet hetzelfde btw-nummer gebruiken als u momenteel gebruikt oor uw binnenlandse btw-aangiften, en het btw-tarief aanrekenen van de EU landen waar uw klanten wonen.

U moet de factureringsregels van de lidstaat van identificatie hanteren (in de meeste landen is een factuur niet verplicht bij de levering van diensten in het kader van het mini-éénloketsysteem). Dit geldt ook voor de levering van diensten vanuit uw lidstaat van vestiging.

Alle diensten die niet onder het mini-éénloketsysteem vallen, vallen onder de normale belastingregels voor binnenlandse levering.

Btw-aangiften

Uw gedetailleerde btw-kwartaalaangifte moet uiterlijk 20 dagen na het einde van het kalenderkwartaal worden ingediend. Na uw aangifte worden de gegevens op een beveiligde manier overgedragen van uw lidstaat van identificatie naar de lidstaat van verbruik.

Waarschuwing

Naast deze btw-aangifte moet u ook nog uw normale binnenlandse btw-aangifte indienen.

Btw-tarieven raadplegen

U kunt de btw-tarieven voor telecom-, omroep- en onlinediensten opzoeken in de Tax Information Communication database (TIC) en

Boekhouding

U moet de boekhouding na afloop van het jaar waarin de diensten werden geleverd, nog tien jaar bewaren en u moet desgevraagd onmiddellijk een digitale kopie daarvan kunnen afgeven.

Die boekhouding moet voor elke verleende dienst de volgende gegevens bevatten:

Meer informatie vindt u op de portal voor het mini-eenloketsysteem van de btw en . Ook de gidsen en bevatten gedetailleerde informatie.

Unieregeling

U kunt gebruikmaken van de Unieregeling voor de internationale telecommunicatie, televisie- en radio-omroep- of digitale diensten die u aan consumenten in alle EU-landen levert behalve:

De EU-landen waar u diensten levert worden lidstaten van verbruik genoemd.

Een lidstaat van identificatie kiezen

U moet een lidstaat van identificatie kiezen.

U kunt hiervoor elk EU-land kiezen waar uw bedrijf een vestiging heeft (lidstaten van vestiging).

U kunt uw lidstaat van identificatie voor het lopende jaar en de twee volgende jaren niet veranderen, tenzij u niet langer aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als u in dat land geen vestiging meer heeft. In dat geval mag u de lidstaat van identificatie veranderen in een EU-land naar keuze waar u nog wel een vestiging heeft.

De wijziging gaat onmiddellijk in, maar u moet zowel de oude als de nieuwe lidstaat van identificatie in kennis stellen van uw keuze. Die kennisgeving moet gebeuren vóór de tiende dag van de maand na de wijziging.

Registratie

U kunt zich online registreren via de portal van uw lidstaat van identificatie.

Kies een land

Zodra uw registratiegegevens ontvangen en gevalideerd zijn, worden ze opgeslagen in een databank en door uw lidstaat van identificatie doorgestuurd naar alle andere EU-landen.

Wanneer wordt uw registratie actief?

Tenzij u dit anders wenst, geldt de registratie in vanaf de eerste dag van het eerste kalenderkwartaal na de datum van registratie.

Als uw aanvraag bijvoorbeeld is goedgekeurd op 20 juli (tijdens het derde kwartaal), gaat uw registratie in op 1 oktober (begin van het vierde kwartaal).

Uw registratie eerder activeren

Op uw verzoek kan uw registratie eerder actief worden. In dit geval moet u uw lidstaat van identificatie voor de tiende dag van de maand na uw eerste levering van relevante diensten op de hoogte stellen.

Als u bijvoorbeeld al diensten levert op 5 maart, dan moet u uw lidstaat van identificatie voor 10 april laten weten dat u zich bij de regeling wilt aansluiten. In dat geval is de regeling al van toepassing op alle diensten die u vanaf 5 maart levert.

Uitschrijving

Wilt u de regeling niet meer toepassen, dan moet u uw lidstaat van identificatie daarvan op de hoogte brengen. Dit moet uiterlijk 15 dagen voor het einde van het lopende kwartaal gebeuren. de kwartalen zijn:

U krijgt elektronisch bericht als uw verzoek goedgekeurd is. U kunt zich dan gedurende zes maanden niet opnieuw registreren voor deze regeling.

Uitsluiting

U wordt van de regeling uitgesloten als u:

Tijdelijke uitsluiting (quarantaineperiode)

In sommige gevallen kunt u tijdelijk van een of beide regelingen van het mini-éénloketsysteem worden uitgesloten (een "quarantaineperiode"), bijvoorbeeld als u:

Btw-regels

U moet hetzelfde btw-nummer gebruiken als u momenteel gebruikt oor uw binnenlandse btw-aangiften, en het btw-tarief aanrekenen van de EU landen waar uw klanten wonen.

U moet de factureringsregels van de lidstaat van identificatie hanteren (in de meeste landen is een factuur niet verplicht bij de levering van diensten in het kader van het mini-éénloketsysteem). Dit geldt ook voor de levering van diensten vanuit uw lidstaat van vestiging.

Alle diensten die niet onder het mini-éénloketsysteem vallen, vallen onder de normale belastingregels voor binnenlandse levering.

Btw-aangiften

Uw gedetailleerde btw-kwartaalaangifte moet uiterlijk 20 dagen na het einde van het kalenderkwartaal worden ingediend. Na uw aangifte worden de gegevens op een beveiligde manier overgedragen van uw lidstaat van identificatie naar de lidstaat van verbruik.

Waarschuwing

Naast deze btw-aangifte moet u ook nog uw normale binnenlandse btw-aangifte indienen.

Btw-tarieven raadplegen

U kunt de btw-tarieven voor telecom-, omroep- en onlinediensten opzoeken in de Tax Information Communication database (TIC) en

Boekhouding

U moet de boekhouding na afloop van het jaar waarin de diensten werden geleverd, nog tien jaar bewaren en u moet desgevraagd onmiddellijk een digitale kopie daarvan kunnen afgeven.

Die boekhouding moet voor elke verleende dienst de volgende gegevens bevatten:

Meer informatie vindt u op de portal voor het mini-eenloketsysteem van de btw en . Ook de gidsen en bevatten gedetailleerde informatie.

Niet-Unieregeling

U kunt gebruikmaken van de niet-Unieregeling voor internationale telecommunicatie, televisie- en radio-omroep- of digitale diensten die u levert aan consumenten in alle EU-landen (inclusief het EU-land dat u heeft gekozen als uw lidstaat van identificatie).

De EU-landen waar u diensten levert worden lidstaten van verbruik genoemd.

Een lidstaat van identificatie kiezen

U moet een lidstaat van identificatie kiezen. U kunt hiervoor een willekeurig EU-land kiezen.

U kunt uw lidstaat van identificatie later nog veranderen als u dat wilt. U kunt hiervoor een willekeurig EU-land kiezen.

Om uw lidstaat van identificatie te veranderen, moet u zich uitschrijven in uw huidige lidstaat van identificatie en registreren in de nieuwe lidstaat van identificatie.

Registratie

U kunt zich online registreren via de portal van uw lidstaat van identificatie.

Kies een land

Zodra uw registratiegegevens ontvangen en gevalideerd zijn, worden ze opgeslagen in een databank en door uw lidstaat van identificatie doorgestuurd naar alle andere EU-landen.

Wanneer wordt uw registratie actief?

Tenzij u dit anders wenst, geldt de registratie in vanaf de eerste dag van het eerste kalenderkwartaal na de datum van registratie.

Als uw aanvraag bijvoorbeeld is goedgekeurd op 20 juli (tijdens het derde kwartaal), gaat uw registratie in op 1 oktober (begin van het vierde kwartaal).

Uw registratie eerder activeren

Op uw verzoek kan uw registratie eerder actief worden. In dit geval moet u uw lidstaat van identificatie voor de tiende dag van de maand na uw eerste levering van relevante diensten op de hoogte stellen.

Als u bijvoorbeeld al diensten levert op 5 maart, dan moet u uw lidstaat van identificatie voor 10 april laten weten dat u zich bij de regeling wilt aansluiten. In dat geval is de regeling al van toepassing op alle diensten die u vanaf 5 maart levert.

Uitschrijving

Wilt u de regeling niet meer toepassen, dan moet u uw lidstaat van identificatie daarvan op de hoogte brengen. Dit moet uiterlijk 15 dagen voor het einde van het lopende kwartaal gebeuren. de kwartalen zijn:

U krijgt elektronisch bericht als uw verzoek goedgekeurd is. U kunt zich dan gedurende zes maanden niet opnieuw registreren voor deze regeling.

Uitsluiting

U wordt van de regeling uitgesloten als u:

Tijdelijke uitsluiting (quarantaineperiode)

In sommige gevallen kunt u tijdelijk van een of beide regelingen van het mini-éénloketsysteem worden uitgesloten (een "quarantaineperiode"), bijvoorbeeld als u:

Btw-regels

U krijgt een btw-nummer toegewezen van het EU-land dat u heeft gekozen als lidstaat van identificatie en u moet btw aanrekenen tegen het tarief dat geldt in de landen waar uw klanten wonen.

U moet de factureringsregels van de lidstaat van identificatie hanteren (in de meeste landen is een factuur niet verplicht bij de levering van diensten in het kader van het mini-éénloketsysteem).

Btw-aangiften

Uw gedetailleerde btw-kwartaalaangifte moet uiterlijk 20 dagen na het einde van het kalenderkwartaal worden ingediend. Na uw aangifte worden de gegevens op een beveiligde manier overgedragen van uw lidstaat van identificatie naar de lidstaat van verbruik.

Waarschuwing

Naast deze btw-aangifte moet u ook nog uw normale binnenlandse btw-aangifte indienen.

Btw-tarieven raadplegen

U kunt de btw-tarieven voor telecom-, omroep- en onlinediensten opzoeken in de Tax Information Communication database (TIC) en

Boekhouding

U moet de boekhouding na afloop van het jaar waarin de diensten werden geleverd, nog tien jaar bewaren en u moet desgevraagd onmiddellijk een digitale kopie daarvan kunnen afgeven.

Die boekhouding moet voor elke verleende dienst de volgende gegevens bevatten:

Meer informatie vindt u op de portal voor het mini-eenloketsysteem van de btw en . Ook de gidsen en bevatten gedetailleerde informatie.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: