Wonen en reizen
Laatste controle: 26/03/2021

Gelijke behandeling en kwalificaties

Getroffen door de brexit?

U moet werkzoekenden uit andere EU-landen net zo behandelen als sollicitanten uit eigen land. U moet uw werknemers ook dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden, ongeacht uit welk EU-land ze afkomstig zijn. U mag daarbij ook niet discrimineren op grond van geslacht, ras of etniciteit, godsdienst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Om in uw land te kunnen werken, moeten medewerkers uit andere EU-landen ervoor zorgen dat hun diploma en ervaring in uw land erkend worden. Dat kan bijvoorbeeld met de Europese beroepskaart (EPC).

Deze bladzijde delen: