Wonen en reizen
Laatste controle: 02/01/2023

Gelijke behandeling en kwalificaties

U moet werkzoekenden uit andere EU-landen net zo behandelen als sollicitanten uit eigen land. U moet uw werknemers ook dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden, ongeacht uit welk EU-land ze afkomstig zijn. U mag daarbij ook niet discrimineren op grond van geslacht, ras of etniciteit, godsdienst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

U moet werknemers met een handicap redelijke aanpassingen bieden. Zo zorgt u ervoor dat ze kunnen solliciteren, hun werk kunnen uitvoeren en daarin kunnen groeien, en dat zij opleiding kunnen volgen. Volgens de EU-wetgeving hebben werknemers met een beperking namelijk recht op redelijke aanpassingen bij alle werkgerelateerde activiteiten.

Om in uw land te kunnen werken, moeten medewerkers uit andere EU-landen ervoor zorgen dat hun diploma en ervaring in uw land erkend worden. Dat kan bijvoorbeeld met de Europese beroepskaart (EPC).

Deze bladzijde delen: