Wonen en reizen
Laatste controle: 15/02/2019

Gelijke behandeling en kwalificaties

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

U moet werkzoekenden uit andere EU-landen net zo behandelen als sollicitanten uit eigen land. U moet uw werknemers ook dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden, ongeacht uit welk EU-land ze afkomstig zijn. U mag daarbij ook niet discrimineren op grond van geslacht, ras of etniciteit, godsdienst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Om in uw land te kunnen werken, moeten medewerkers uit andere EU-landen ervoor zorgen dat hun diploma en ervaring in uw land erkend worden. Dat kan bijvoorbeeld met de Europese beroepskaart (EPC).

Deze bladzijde delen: