Laatste controle: 10/10/2022

Normen in Europa

Normen en andere standaardiseringspublicaties zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen, van industriële veiligheidshelmen en laders voor elektronische apparaten tot het dienstverleningsniveau van het openbaar vervoer. Normen worden door particuliere normalisatie-instellingen ontwikkeld, doorgaans op initiatief van marktdeelnemers die behoefte hebben aan een norm.

Hoewel de toepassing van normen als zodanig niet verplicht is, kunt u ermee aantonen dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet wat betreft kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Waarschuwing

Soms wordt in wetgeving naar normen verwezen als de aanbevolen of zelfs verplichte manier om aan de wettelijke eisen te voldoen (bijvoorbeeld t.a.v. veiligheid of interoperabiliteit).

Belangrijkste voordelen van het gebruik van normen

De gestandaardiseerde kwaliteit en veiligheid van producten verhogen het vertrouwen van de consument in uw bedrijf. Zo bieden instrumenten en apparaten die volgens bepaalde normen worden ontworpen en getest, onder meer brandweerlieden, ziekenhuispersoneel en politiemensen een betere bescherming.

Als een dienst, bijvoorbeeld een duikcursus, op basis van dienstverleningsnormen en wordt ontwikkeld, weet de consument dat het goed zit met de kwaliteit en veiligheid ervan.

Normen helpen ook het milieu en de gezondheid van de consument te beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de normen voor meetmethoden voor het controleren en beheersen van luchtverontreiniging. En voedselhygiënenormen leggen classificatie- en testmethoden vast voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

Betere markttoegang: normen ontsluiten markten door producten en diensten compatibel en uitwisselbaar te maken. 

Normen verbeteren de interoperabiliteit van producten en diensten, zoals de afmetingen van spoorrails om ervoor te zorgen dat treinen veilig kunnen rijden.

Europese normen

Europese normen worden vastgesteld door een van de drie Europese normalisatie-instellingen:

Op nationaal niveau zijn het de nationale normalisatie-instellingen die met het normalisatiebeheer en de vaststelling van nationale normen zijn belast. Zij zetten ook alle Europese normen om in identieke nationale normen en trekken eventuele conflicterende nationale normen in.

Via onderstaande links vindt u de nationale normalisatie-instellingen.

Kies een land

Europese normen worden in nauwe samenwerking met de industrie en andere relevante leden of partners van de Europese normalisatie-instellingen ontwikkeld.

Kleine en middelgrote ondernemingen worden bij het standaardisatieproces betrokken via de vereniging Small Business Standards en .

Geharmoniseerde normen

Geharmoniseerde normen en zijn een speciale categorie Europese normen die op verzoek ("mandaat") van de Europese Commissie door een Europese normalisatie-instelling worden ontwikkeld. Ongeveer 20% van alle Europese normen komt op die manier tot stand.

Via geharmoniseerde normen kunt u bewijzen dat uw producten of diensten aan de technische vereisten van de relevante EU-wetgeving voldoen.

Waarschuwing

Technische voorschriften in de EU-wetgeving zijn verplicht, terwijl het gebruik van geharmoniseerde normen meestal vrijwillig is. 

Geharmoniseerde normen definiëren technische specificaties die als geschikt of voldoende worden beschouwd om aan de technische voorschriften van de EU-wetgeving te voldoen.

In de meeste gevallen zijn geharmoniseerde normen niet verplicht. Als fabrikant of dienstverlener mag u ook een andere technische oplossing kiezen om aan de technische voorschriften te voldoen.

Waar kan ik die normen vinden?

Europese normen kunt u vinden via een van de zoekmachines op de webportals van de Europese normalisatie-instellingen:

Ze hebben alle drie een eigen zoekmachine. Kies een land in bovenstaande lijst als u meer wilt weten over de normen die daar van toepassing zijn.

Zie ook:

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: