Tarkistettu viimeksi: 10/10/2022

Standardointi Euroopassa

Standardit ja muut standardointijulkaisut ovat suosituksia, jotka sisältävät tuotteiden, palvelujen ja prosessien teknisiä eritelmiä. Standardit voivat koskea vaikkapa teollisuuskypäriä, elektronisten laitteiden latureita tai joukkoliikenteen palvelutasoa. Standardeja laativat yksityiset standardointijärjestöt tavallisesti sidosryhmiensä aloitteesta.

Vaikka standardit ovat vapaaehtoisia, voi yritys niiden käytöllä osoittaa, että sen tuote tai palvelu täyttää tietyt laatu-, turvallisuus- ja luotettavuuskriteerit.

Tärkeää

Joskus standardeihin viitataan lainsäädännössä, ja silloin niistä voi tulla ensisijainen tai jopa pakollinen toimintatapa, jotta voidaan täyttää lainsäädännön turvallisuus- ja yhteensopivuusvaatimukset.

Standardien käytöstä saatavat hyödyt

Kun yrityksen tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat standardinmukaisia, lisääntyy myös kuluttajien luottamus niihin. Kun esimerkiksi työkalut ja laitteet on suunniteltu ja testattu niitä koskevien standardien mukaisesti, varmistetaan myös niiden käyttäjien, kuten palomiesten ja sairaalan henkilökunnan, turvallisuus.

Kun palvelut on suunniteltu palvelustandardien en mukaisesti, lisääntyy kuluttajien luottamus niiden laatuun ja turvallisuuteen. Tämä on tärkeää vaikkapa sukelluskurssin järjestäjälle.

Standardien avulla myös edistetään ympäristönsuojelua ja kuluttajien terveyttä. Standardeissa vahvistetaan esimerkiksi mittausmenetelmiä, joilla voidaan seurata ja valvoa ilman pilaantumista. Elintarvikehygieniastandardit tarjoavat luokittelu- ja testausmenetelmiä materiaaleille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Yrityksen pääsy muiden maiden markkinoille helpottuu, kun sen tuotteet tai palvelut ovat standardinmukaisia ja näin ollen yhteensopivia ja vertailukelpoisia myös ulkomaisille asiakkaille. 

Standardeilla voidaan parantaa tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuutta. Esimerkiksi rautateillä taataan junaliikenteen turvallisuus, kun raideleveys on standardoitu.

Eurooppalaiset standardit

Eurooppalaiset standardit (EN) ovat standardeja, jotka jokin seuraavista eurooppalaisista standardointiorganisaatioista (ESO) on vahvistanut:

Eri maissa standardointia hallinnoivat kansalliset standardointielimet, jotka vahvistavat ja julkaisevat kansallisia standardeja. Kansallisten standardointielinten tehtävänä on myös saattaa eurooppalaiset standardit vastaaviksi kansallisiksi standardeiksi ja kumota sellaiset kansalliset standardit, jotka ovat ristiriidassa eurooppalaisen standardin kanssa.

Eri maiden kansalliset standardointielimet:

Valitse maa

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot laativat eurooppalaiset standardit yleensä läheisessä yhteistyössä asianomaisten tuotannonalojen ja muiden jäsentensä tai yhteistyökumppaniensa kanssa.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustaa standardointiprosessissa Small Business Standards -järjestö (SBS en ).

Yhdenmukaistetut standardit

Yhdenmukaistetut standardit en ovat eurooppalaisia standardeja, joita eurooppalaiset standardointiorganisaatiot laativat Euroopan komission toimeksiannosta.  Noin 20 prosenttia eurooppalaisista standardeista on saanut alkunsa komission standardointipyynnöstä.

Yritys voi käyttää yhdenmukaistettuja standardeja osoittamaan, että sen tuotteet tai palvelut täyttävät EU-lainsäädännön tekniset vaatimukset.

Tärkeää

EU:n lainsäädännössä määritetyt tekniset vaatimukset ovat sitovia, kun taas yhdenmukaistettujen standardien käyttö on yleensä vapaaehtoista. 

Yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistetaan soveltuvina tai riittävinä pidetyt tekniset eritelmät, joiden mukaiset tuotteet tai palvelut ovat EU-lainsäädännön teknisten vaatimusten mukaisia.

Koska yhdenmukaistettujen standardien käyttö on usein vapaaehtoista, tuotteiden valmistajat ja palvelujen tarjoajat voivat itse valita sopivan teknisen ratkaisun, jota käyttämällä ne täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Standardien haku

Eurooppalaisia standardeja voi hakea eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden verkkosivustoilla olevilla hakukoneilla:

Kansallisilla standardointielimillä on omat hakukoneensa. Lisätietoa kussakin maassa voimassa olevista standardeista saa edellä olevan maaluettelon linkeistä.

Lisätietoa:

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: