Tarkistettu viimeksi: 02/07/2020

Roaming: matkapuhelimen käyttö EU:ssa

Brexitin vaikutukset

Kun matkustat ulkomaille toiseen EU-maahan, sinun ei tarvitse maksaa matkapuhelimen käytöstä ylimääräisiä verkkovierailu- eli roamingmaksuja. Puheluista (matka- ja lankapuhelimiin), tekstiviesteistä ja datapalveluista peritään sama hinta, jonka maksaisit kotimaassasi.

Sama koskee myös puheluiden ja tekstiviestien vastaanottoa ulkomailla, eikä asiaan vaikuta, vaikka toisella osapuolella olisi eri matkapuhelinoperaattori kuin sinulla.

Esimerkkitapaus

Ei ylimääräisiä kuluja puheluista ulkomailla

Irlannissa asuvalla Michaelilla on irlantilaisen operaattorin matkapuhelinliittymä, jonka hinnaston mukaisesti hän maksaa Irlannin sisäisistä puheluista 0,10 euroa minuutilta ja tekstiviesteistä 0,05 euroa kappaleelta. Kun Michael matkustaa työmatkalle Espanjaan, hänen ei tarvitse huolehtia ylimääräisistä kuluista soittaessaan muiden EU-maiden numeroihin tai vastatessaan niistä tuleviin puheluihin.

Jos Michaelille soitetaan Irlannista, soittaja maksaa puhelusta kotimaan hinnan. Jos Michael soittaa paikalliseen espanjalaiseen numeroon, perheelleen Irlantiin tai mihin tahansa muuhun EU-maahan, hän maksaa puheluista kotimaan operaattorinsa hinnan - 0,10 euroa minuutilta. Tekstiviestit Espanjan sisällä, Irlantiin tai mihin tahansa muuhun EU-maahan maksavat 0,05 euroa – saman kuin kotimaassa.

Mitä roaming eli verkkovierailu tarkoittaa?

Roaming-käsitteellä viitataan matkapuhelimen käyttöön kotimaan ulkopuolella satunnaisilla matkoilla. Kotimaalla tarkoitetaan maata, jossa henkilö asuu tai johon hänellä on pysyviä siteitä eli hän esimerkiksi työskentelee tai opiskelee siellä. Kunhan vietät enemmän aikaa kotimaassasi kuin ulkomailla tai käytät puhelintasi enemmän asuinmaassasi kuin ulkomailla, puhelimen käyttöä ulkomailla pidetään roamingina. Tällöin puhelut, tekstiviestit ja datan käyttö ovat kotimaanhintaisia, kun matkustat EU:n sisällä. Tätä pidetään roamingpalvelujen kohtuullisena käyttönä.

Kun ylität valtion rajan EU:n sisällä, sinun pitäisi saada matkapuhelinoperaattoriltasi tekstiviesti, jossa ilmoitetaan, että käytät roamingpalveluja, ja muistutetaan kohtuullisen käytön periaatteista.

Tärkeää

Jos käytät puhelintasi ulkomailla jatkuvasti, esimerkiksi jos muutat ulkomaille ja jatkat edelleen kotimaastasi hankkimasi liittymän käyttöä, operaattorisi saattaa veloittaa sinulta lisämaksua roamingista. Näille maksuille on kuitenkin asetettu hintakatto kohtuullisen käytön periaatteen mukaisesti.

Kohtuullisen käytön periaate – rajoitetaanko datan käyttöä?

Matkapuhelinoperaattorit voivat soveltaa nk. kohtuullisen käytön periaatetta, jolla varmistetaan, että kaikki roamingpalveluja käyttävät asiakkaat voivat hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista EU:ssa matkustaessaan. Operaattorit voivat väärinkäyttöä torjuakseen käyttää valvontamekanismeja, joiden on oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Roamingpuheluiden tai -tekstiviestien määrää ei ole rajoitettu. Jos soitat puheluita tai lähetät tekstiviestejä, jotka eivät sisälly liittymäpakettiisi, niistä veloitetaan sama hinta kuin minkä maksaisit kotimaassasi. Kotimaanhintaiseen datan käyttöön sen sijaan sovelletaan sääntöjä ja rajoituksia, jotka riippuvat sopimustyypistä.

Joissakin erityistapauksissa (ks. jäljempänä) voit joutua maksamaan dataroamingista lisämaksun, joka vastaa EU:n laajuista datapalvelujen enimmäistukkuhintaa (vuonna 2020: 3,50 euroa / gigatavu dataa + alv).

Prepaid-liittymät

Roamingsääntöjä sovelletaan myös prepaid-kortteihin eli ennalta maksettuihin sim-kortteihin. Voit siis käyttää prepaid-liittymääsi muissa EU-maissa ilman lisämaksua. Operaattorisi voi kuitenkin asettaa roamingille datakaton, jos laskutus perustuu käytettyihin yksiköihin ja datan yksikköhinta kotimaassa on alle 3,50 euroa gigatavua kohti.

Jos operaattori asettaa dataroamingin määrälle ylärajan, tämän ylärajan on oltava vähintään se määrä, joka saadaan jakamalla prepaid-kortillasi jäljellä oleva arvo 3,50 eurolla heti siinä vaiheessa, kun ryhdyt käyttämään datan roamingpalveluja. Saat roamingpalveluja käyttäessäsi täsmälleen saman määrän dataa, josta olet maksanut etukäteen. Voit tietenkin ostaa lisää arvoa prepaid-kortillesi matkasi aikana.

Esimerkkitapaus

Prepaid-korttien roaming-datarajat

Slovakiassa asuvan Janan matkapuhelimen prepaid-kortilla on saldoa 20 euroa (alv mukaan luettuna), mikä kattaa puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut. Kun Jana lähtee lomalle Espanjaan, hänellä on kortillaan jäljellä saldoa 12 euroa (ilman alv:tä). Espanjan-lomansa aikana hän voi käyttää dataa vastaavan määrän kuin hänen prepaid-kortillaan oli saldoa jäljellä. Hän saa vähintään 3,4 gigatavua verkkovierailudataa (12 euroa : 3,50 euroa = 3,4).

Rajatun datan liittymät

Jos mobiililiittymääsi sisältyvän datan määrä on rajoitettu, voit käyttää tätä dataa EU:ssa matkustaessasi ilman ylimääräisiä kuluja. Liittymäsi datakatto on siis sama kotimaassa ja muualla EU:ssa.

Jos liittymääsi sisältyvä mobiilidata on kuitenkin erittäin edullista ( vuonna 2020: alle 1,75 euroa / gigatavu), operaattorisi voi soveltaa dataroamingiin kohtuullisen käytön rajaa, joka voi olla alhaisempi kuin datarajasi kotimaassasi.

Raja lasketaan kotimaan liittymäsopimuksesi hinnan perusteella. Operaattorisi on kerrottava sinulle ennalta datarajasta ja ilmoitettava, jos saavutat sen. Rajan saavutettuasi voit jatkaa datan käyttöä ulkomailla, mutta operaattorisi laskuttaa siitä lisämaksun. Lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2020: 3,50 euroa / gigatavu dataa + alv).

Rajattoman datan liittymät

Jos sinulla on liittymäsopimus kiinteän kuukausimaksun palvelupaketista, johon kuuluu rajoittamaton data, operaattorisi on tarjottava sinulle myös runsaasti roamingdataa. Tarkka määrä riippuu siitä, kuinka paljon maksat mobiilipaketistasi. Roamingdatan määrän on oltava vähintään kaksi kertaa se määrä, joka saadaan, kun mobiililiittymän hinta (ilman alv:tä) jaetaan dataroamingin enimmäistukkuhinnalla ( vuonna 2020: 3,50 euroa).

Operaattorin olisi aina ilmoitettava sinulle, kuinka paljon roamingdataa sinulla on käytössäsi. Jos käytät dataa tätä enemmän, maksat lisää käytön mukaan. Lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2020: 3,50 euroa / gigatavu dataa + alv).

Esimerkkitapaus

Rajattoman datan liittymään sisältyvä roamingdata

Luxemburgissa asuva Paulina maksaa 40 euroa (ilman alv:tä) mobiilipaketista, johon kuuluu rajoittamaton määrä puheluita, tekstiviestejä ja dataa. Italian-lomallaan Paulina voi soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestejä rajattomasti, ja dataa hän saa vähintään 22,8 gigatavua (2 x (40 euroa : 3,50 euroa) = 22,8).

Muut sopimukset

Operaattorit voivat tarjota sopimuksia ilman roamingpalveluja tai erityisiä vaihtoehtoisia roamingsopimuksia, joiden hinnoitteluun ei sovelleta EU:n roamingsääntöjä, esimerkiksi silloin kun kyse on mobiililaitteen käytöstä EU:n ulkopuolella. Asiakkaan on kuitenkin aina erikseen ilmoitettava haluavansa tällaista poikkeavaa järjestelyä.

Roamingkulutuksen seuranta

Kohtuullisen käytön periaatteen mukaisesti operaattori voi seurata roamingkulutustasi ja tarkastaa sen 4 kuukauden ajalta. Jos tänä aikana olet oleskellut toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja olet käyttänyt roamingpalveluja enemmän toisessa EU-maassa kuin kotimaassasi, operaattorisi voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sinua selvittämään tilannettasi. Sinulla on 14 päivää aikaa vastata pyyntöön.

Jos edelleen oleskelet toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja käytät siellä enemmän roamingpalveluja kuin kotimaassasi, operaattorisi voi alkaa periä sinulta lisämaksua roamingkulutuksestasi. Lisämaksun (ilman alv:tä) enimmäismäärät ovat seuraavat:

Rajatyöntekijöihin eli asuinmaansa ulkopuolella työskenteleviin sovellettavat roamingsäännöt

Jos käyt töissä toisessa EU-maassa kuin missä asut, voit valita operaattorisi kummasta tahansa maasta ja käyttää roamingpalveluja kumman tahansa maan operaattorin sim-kortilla. Kohtuullista käyttöä koskevaa politiikkaa sovelletaan siten, että kaikki päivät, joina liityt vähintään kerran päivässä oman operaattorisi verkkoon, lasketaan päiviksi, jotka olet liittymäsi sopimusmaassa (vaikka kävisitkin ulkomailla tuona päivänä).

Roaming laivalla tai lentokoneella matkustettaessa

Kun matkustat laivalla tai lentokoneella EU:ssa, sinulta ei veloiteta lisämaksuja niin kauan kuin olet liittyneenä maanpäälliseen mobiiliverkkoon. Jos mobiilipalveluja tarjotaan satelliittijärjestelmän kautta, EU:n säännöt eivät päde. Roamingpalveluiden hintaa ei tällöin säännellä eikä niihin sovelleta hintakattoja.

Roaming EU:n ulkopuolella

Roaming (erityisesti dataroaming) voi EU:n ulkopuolella olla hyvin kallista, joten tarkista hinnat palveluntarjoajalta ennen matkustamista, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

Kuluttajan oikeudet

Jos katsot, että operaattorisi ei ole noudattanut roamingsääntöjä vaan on laskuttanut liikaa, ota siihen yhteyttä ja tee valitus.

Jos et tyydy operaattorisi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä oman maasi kansallisiin sääntelyviranomaisiinen. Yleensä asian käsittelee kansallinen televiestintäalan sääntelyviranomainen.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: