Tarkistettu viimeksi: 16/12/2022

Roaming: matkapuhelimen käyttö EU:ssa

Kun matkustat ulkomaille toiseen EU-maahan, matkapuhelimen käytöstä ei tarvitse maksaa ylimääräisiä verkkovierailu- eli roamingmaksuja. Puheluista (matka- ja lankapuhelimiin), tekstiviesteistä ja datapalveluista (internet-selailu, musiikin ja videoiden suoratoisto) peritään sama hinta, jonka maksaisit kotimaassasi.

Sama koskee myös puheluiden ja tekstiviestien vastaanottoa ulkomailla, eikä asiaan vaikuta, vaikka toisella osapuolella olisi eri matkapuhelinoperaattori kuin sinulla.

Esimerkkitapaus

Ei ylimääräisiä kuluja puheluista ulkomailla

Irlannissa asuvalla Michaelilla on irlantilaisen operaattorin matkapuhelinliittymä, jonka hinnaston mukaisesti hän maksaa Irlannin sisäisistä puheluista 0,10 euroa/minuutti ja tekstiviesteistä 0,05 euroa/viesti. Kun Michael matkustaa työmatkalle Espanjaan, hänen ei tarvitse huolehtia ylimääräisistä kuluista soittaessaan muiden EU-maiden numeroihin tai vastatessaan niistä tuleviin puheluihin.

Jos Michaelille soitetaan Irlannista, soittaja maksaa puhelusta kotimaan hinnan. Jos Michael soittaa paikalliseen espanjalaiseen numeroon, perheelleen Irlantiin tai mihin tahansa muuhun EU-maahan, hän maksaa puheluista kotimaan operaattorinsa hinnan – 0,10 euroa/minuutti. Tekstiviestit espanjalaisiin numeroihin, Irlantiin tai mihin tahansa muuhun EU-maahan maksavat 0,05 euroa – saman kuin kotimaassa.

Mitä roaming eli verkkovierailu tarkoittaa?

Roaming-käsitteellä viitataan matkapuhelimen käyttöön kotimaan ulkopuolella satunnaisilla matkoilla. Kotimaalla tarkoitetaan maata, jossa henkilö asuu tai johon hänellä on pysyviä siteitä eli hän esimerkiksi työskentelee tai opiskelee siellä. Kunhan vietät enemmän aikaa kotimaassasi kuin ulkomailla tai käytät puhelintasi enemmän asuinmaassasi kuin ulkomailla, puhelimen käyttöä ulkomailla pidetään roamingina. Tällöin puhelut, tekstiviestit ja datan käyttö ovat kotimaanhintaisia, kun matkustat EU:n sisällä. Tätä pidetään roamingpalvelujen kohtuullisena käyttönä.

Kun ylität valtion rajan EU:n sisällä, sinun pitäisi saada matkapuhelinoperaattoriltasi tekstiviesti, jossa ilmoitetaan, että käytät roamingpalveluja, ja muistutetaan kohtuullisen käytön periaatteista.

Tärkeää

Jos käytät puhelintasi ulkomailla jatkuvasti, esimerkiksi jos muutat ulkomaille ja jatkat edelleen kotimaastasi hankkimasi liittymän käyttöä, operaattorisi saattaa veloittaa sinulta lisämaksua roamingista. Näille maksuille on kuitenkin asetettu hintakatto kohtuullisen käytön periaatteen mukaisesti.

Kohtuullisen käytön periaate – rajoitetaanko datan käyttöä?

Matkapuhelinoperaattorit voivat soveltaa nk. kohtuullisen käytön periaatetta, jolla varmistetaan, että kaikki roamingpalveluja käyttävät asiakkaat maksavat verkkovierailuista EU:ssa matkustaessaan saman hinnan kuin kotimaassaan. Operaattorit voivat torjua väärinkäytöksiä valvontamekanismeilla, joiden on oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Roamingpuheluiden tai -tekstiviestien määrää ei ole rajoitettu. Jos soitat puheluita tai lähetät tekstiviestejä, jotka eivät sisälly liittymäpakettiisi, niistä veloitetaan sama hinta kuin minkä maksaisit kotimaassasi. Kotimaanhintaiseen datan käyttöön sen sijaan sovelletaan sääntöjä ja rajoituksia, jotka riippuvat sopimustyypistä.

Joissakin erityistapauksissa (ks. jäljempänä) voit joutua maksamaan dataroamingista lisämaksun, joka vastaa EU:n laajuista datapalvelujen enimmäistukkuhintaa (vuonna 2022: 2 euroa / gigatavu dataa + alv). Vuodesta 2027 alkaen sen enimmäishinta on 1 euroa / gigatavu dataa + alv.

Prepaid-liittymät

Roamingsääntöjä sovelletaan myös prepaid-kortteihin eli ennalta maksettuihin sim-kortteihin. Voit siis käyttää prepaid-liittymääsi muissa EU-maissa ilman lisämaksua. Operaattorisi voi kuitenkin asettaa roamingille datakaton, jos laskutus perustuu käytettyihin yksiköihin ja datan yksikköhinta kotimaassa on alle 2 euroa gigatavua kohti.

Jos operaattori asettaa dataroamingin määrälle ylärajan, tämän ylärajan on oltava vähintään se määrä, joka saadaan jakamalla prepaid-kortillasi jäljellä oleva arvo 2 eurolla heti siinä vaiheessa, kun ryhdyt käyttämään datan roamingpalveluja. Saat roamingpalveluja käyttäessäsi täsmälleen saman määrän dataa, josta olet maksanut etukäteen. Voit tietenkin ostaa lisää arvoa prepaid-kortillesi matkasi aikana.

Esimerkkitapaus

Prepaid-korttien roaming-datarajat

Slovakiassa asuvan Janan matkapuhelimen prepaid-kortilla on saldoa 15 euroa (sis. arvonlisäveron), mikä kattaa puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut. Kun Jana lähtee lomalle Espanjaan, hänellä on kortillaan jäljellä saldoa 12 euroa (ilman alv:tä). Espanjan-lomansa aikana hän voi käyttää dataa vastaavan määrän kuin hänen prepaid-kortillaan oli saldoa jäljellä. Hän saa vähintään 6 gigatavua verkkovierailudataa (12 euroa : 2 euroa = 6).

Rajatun datan liittymät

Jos mobiililiittymääsi sisältyvän datan määrä on rajoitettu, voit käyttää tätä dataa EU:ssa matkustaessasi ilman ylimääräisiä kuluja. Liittymäsi datakatto on siis sama kotimaassa ja muualla EU:ssa.

Jos liittymääsi sisältyvä mobiilidata on kuitenkin erittäin edullista (vuonna 2022: alle 1 euroa / gigatavu), operaattori voi soveltaa dataroamingiin kohtuullisen käytön rajaa, joka voi olla alhaisempi kuin dataraja kotimaassasi.

Raja lasketaan kotimaan liittymäsopimuksesi hinnan perusteella. Operaattorisi on kerrottava sinulle ennalta datarajasta ja ilmoitettava, jos saavutat sen. Kun raja on saavutettu, voit jatkaa datan käyttöä ulkomailla, mutta operaattori laskuttaa siitä lisämaksun. Lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2022: 2 euroa / gigatavu dataa + alv).

Rajattoman datan liittymät

Jos sinulla on liittymäsopimus kiinteän kuukausimaksun palvelupaketista, johon kuuluu rajoittamaton data, operaattorin on tarjottava sinulle myös runsaasti roamingdataa. Tarkka määrä riippuu mobiilipakettisi hinnasta. Roamingdatan määrän on oltava vähintään kaksi kertaa se määrä, joka saadaan, kun mobiililiittymän hinta (ilman alv:tä) jaetaan dataroamingin enimmäistukkuhinnalla (vuonna 2022: 2 euroa).

Operaattorin on aina ilmoitettava sinulle, kuinka paljon roamingdataa voit käyttää. Jos käytät dataa tätä enemmän, maksat lisää käytön mukaan. Lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2022: 2 euroa / gigatavu dataa + alv).

Esimerkkitapaus

Rajattoman datan liittymään sisältyvä roamingdata

Luxemburgissa asuva Paulina maksaa 40 euroa (ilman alv:tä) mobiilipaketista, johon kuuluu rajoittamaton määrä puheluita, tekstiviestejä ja dataa. Italian-lomallaan Paulina voi soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestejä rajattomasti, ja dataa hän saa vähintään 40 gigatavua (2 x (40 euroa : 2 euroa) = 40).

Muut sopimukset

Operaattorit voivat tarjota sopimuksia ilman roamingpalveluja tai erityisiä vaihtoehtoisia roamingsopimuksia, joiden hinnoitteluun ei sovelleta EU:n roamingsääntöjä, esimerkiksi silloin kun kyse on mobiililaitteen käytöstä EU:n ulkopuolella. Asiakkaan on kuitenkin aina erikseen ilmoitettava haluavansa tällaista poikkeavaa järjestelyä.

Roamingkulutuksen seuranta

Kohtuullisen käytön periaatteen mukaisesti operaattori voi seurata roamingkulutustasi ja tarkastaa sen 4 kuukauden ajalta. Jos tänä aikana olet oleskellut toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja olet käyttänyt roamingpalveluja enemmän toisessa EU-maassa kuin kotimaassa, operaattorisi voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sinua selvittämään tilannetta. Sinulla on 14 päivää aikaa vastata pyyntöön.

Jos edelleen oleskelet toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja käytät siellä enemmän roamingpalveluja kuin kotimaassa, operaattori voi alkaa periä sinulta lisämaksua roamingkulutuksesta. Lisämaksun enimmäismäärät (ilman alv:tä) ovat seuraavat:

Rajatyöntekijöihin eli asuinmaansa ulkopuolella työskenteleviin sovellettavat roamingsäännöt

Jos käyt töissä toisessa EU-maassa kuin missä asut, voit valita operaattorin kummasta maasta tahansa ja käyttää roamingpalveluja kumman tahansa maan operaattorin sim-kortilla. Kohtuullisen käytön periaatetta sovelletaan siten, että kaikki päivät, joina liityt vähintään kerran päivässä oman operaattorisi verkkoon, lasketaan päiviksi, jotka olet liittymäsi sopimusmaassa (vaikka kävisitkin ulkomailla tuona päivänä).

Roaming laivalla tai lentokoneella matkustettaessa

Kun matkustat laivalla tai lentokoneella EU:ssa, sinulta ei veloiteta lisämaksuja niin kauan kuin olet liittyneenä maanpäälliseen mobiiliverkkoon esimerkiksi satamassa, jokimatkalla tai lentoasemalla. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Jos mobiilipalveluja tarjotaan satelliittijärjestelmän kautta, EU:n säännöt eivät päde. Roamingpalveluiden hintaa ei tällöin säännellä eikä niihin sovelleta hintakattoja. Voit välttää ylimääräiset kustannukset valitsemalla verkkovierailun eston laitteessasi tai asettamalla laitteen lentotilaan.

Roaming EU:n ulkopuolella

Kotimaanhintaiset verkkovierailut ovat käytettävissä myös Euroopan talousalueen (ETA) maissa eli Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. EU:n ja ETA:n ulkopuoliset maat eivät kuulu kotimaanhintaisten verkkovierailujen järjestelmän piiriin, mutta monet operaattorit laajentavat tarjouksensa koskemaan myös kolmansia maita. 

Roaming (erityisesti dataroaming) voi EU:n ja ETA:n ulkopuolella olla hyvin kallista, joten tarkista hinnat palveluntarjoajalta ennen matkustamista, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä.

Kuluttajan oikeudet

Jos katsot, että operaattorisi ei ole noudattanut roamingsääntöjä vaan on laskuttanut liikaa, ota siihen yhteyttä ja tee valitus.

Jos operaattorin vastaus ei ole tyydyttävä, voit ottaa yhteyttä maasi kansallisiin sääntelyviranomaisiin en Linkki johtaa toiselle sivustolle. Yleensä asian käsittelee kansallinen televiestintäalan sääntelyviranomainen.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: