Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Περιαγωγή στην ΕΕ

Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την « περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν ταξιδεύετε εκτός της χώρας σας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε πρόσθετα τέλη περιαγωγής. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν όταν τηλεφωνείτε (προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα), στέλνετε γραπτά μηνύματα (SMS) ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό. Ισχύουν επίσης όταν λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις ή γραπτά μηνύματα ενόσω βρίσκεστε σε περιαγωγή, ακόμη και αν το πρόσωπο που καλείτε χρησιμοποιεί διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών.

Όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, πληρώνετε για τις υπηρεσίες αυτές ακριβώς την ίδια τιμή που θα πληρώνατε αν ήσασταν στη χώρα σας. Στην πράξη, ο πάροχός σας απλώς χρεώνει την κατανάλωσή σας με περιαγωγή στους όγκους του εγχώριου προγράμματος/πακέτου κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.

Εάν είχατε σύμβαση με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής, αυτή μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση με «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας». Η αυτόματη προεπιλογή για όλες τις νέες συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας που θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιαγωγής θα είναι η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας».

Παράδειγμα

Δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις όταν τηλεφωνείτε ή λαμβάνετε κλήσεις με περιαγωγή

Ο Michael ζει στην Ιρλανδία και έχει σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η οποία περιλαμβάνει και περιαγωγή. Χάρη στους κανόνες για «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», ο Michael δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τυχόν υπερχρεώσεις, είτε τηλεφωνεί σε αριθμούς εντός της ΕΕ είτε δέχεται κλήσεις από τέτοιους αριθμούς, ενόσω βρίσκεται στην Ισπανία για επαγγελματικούς λόγους. Όσοι τηλεφωνούν στον Michael από την Ιρλανδία θα χρεώνονται με την εγχώρια τιμή. Όταν αυτός καλεί έναν τοπικό ισπανικό αριθμό, ή την οικογένειά του στην Ιρλανδία, ή αριθμό σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα χρεώνεται με την εγχώρια ιρλανδική τιμή για όλες αυτές τις κλήσεις.

Όροι

Η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» προορίζεται για άτομα τα οποία ταξιδεύουν περιστασιακά εκτός της χώρας όπου διαμένουν ή διατηρούν σταθερούς δεσμούς, π.χ., στην οποία εργάζονται ή σπουδάζουν. Δεν προορίζεται για χρήση σε καθεστώς μόνιμης περιαγωγής. Εφόσον παραμένετε περισσότερο χρόνο στη χώρα σας απ' ό,τι στο εξωτερικό ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο περισσότερο στη χώρα σας απ' ό,τι στο εξωτερικό, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό θεωρείται «εύλογη χρήση» των υπηρεσιών περιαγωγής.

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση, η εταιρεία σας μπορεί να σας χρεώσει για τη χρήση περιαγωγής. Για τα τέλη αυτά υπάρχουν ωστόσο ανώτατα όρια (βλ. πολιτική εύλογης χρήσης, παρακάτω).

Κάθε φορά που αλλάζετε χώρα εντός της ΕΕ, θα λαμβάνετε γραπτό μήνυμα από την εταιρεία σας που θα σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε υπό καθεστώς περιαγωγής και θα σας υπενθυμίζει την πολιτική εύλογης χρήσης.

Πολιτική εύλογης χρήσης

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εφαρμόζουν την «πολιτική εύλογης χρήσης» για να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες σε καθεστώς περιαγωγής έχουν πρόσβαση και επωφελούνται από τους κανόνες «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας» (δηλ. υπηρεσίες περιαγωγής σε εγχώριες τιμές) όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εφαρμόζουν δίκαιους, εύλογους και αναλογικούς μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των εν λόγω κανόνων.

Πολιτική εύλογης χρήσης και όρια στον όγκο δεδομένων

Στο καθεστώς «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας», δεν υπάρχουν περιορισμοί στον όγκο των κλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων, αλλά υπάρχουν κανόνες και όρια για τη χρήση δεδομένων σε εγχώριες τιμές, που καθορίζονται ανάλογα με το είδος της σύμβασής σας.

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (βλέπε παρακάτω), αν ξεπεράσετε έναν εύλογα μεγάλο όγκο περιαγωγής δεδομένων σε εγχώριες τιμές, μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε πρόσθετη χρέωση για την περιαγωγή δεδομένων, η οποία θα ισούται με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για δεδομένα (σε επίπεδο ΕΕ) (4,50 ευρώ/GB το 2019 συν ΦΠΑ). Αυτή η χονδρική τιμή περιαγωγής είναι η μέγιστη που καλείται να καταβάλει η εγχώρια εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας σε αλλοδαπό πάροχο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων περιαγωγής.

Όρια στον όγκο δεδομένων - Προπληρωμένες κάρτες

Αν έχετε προπληρωμένη κάρτα (δηλαδή, κάρτα κινητής τηλεφωνίας που έχετε πληρώσει προκαταβολικά) μπορείτε να χρησιμοποιείτε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας. Ωστόσο, ο πάροχός σας μπορεί να εφαρμόζει ένα όριο σε δεδομένα με περιαγωγή αν πληρώνετε με τη μονάδα και η τιμή μονάδας της χώρας σας για δεδομένα είναι χαμηλότερη από 4,50 ευρώ ανά GB.

Αν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εφαρμόζει όριο για τα δεδομένα με περιαγωγή σαν στο σπίτι σας, αυτό το όριο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον όγκο που προκύπτει αν διαιρέσετε την εναπομένουσα πίστωση στην προπληρωμένη κάρτα σας όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων διά 4,50 ευρώ. Θα λάβετε τον ίδιο όγκο περιαγωγής δεδομένων για τον οποίο έχετε πληρώσει εκ των προτέρων. Μπορείτε φυσικά να ανανεώνετε την πίστωσή σας κατά την περιαγωγή.

Παράδειγμα

Περιαγωγή με προπληρωμένη κάρτα: όρια στον όγκο δεδομένων

Η Jana ζει στη Σλοβακία και έχει προπληρωμένη κάρτα με πίστωση 20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το κινητό της, η οποία καλύπτει κλήσεις, γραπτά μηνύματα και υπηρεσίες δεδομένων. Όταν πήγε για διακοπές στην Ισπανία, είχε πίστωση 12 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην κάρτα της. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ισπανία η Jana μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν όγκο δεδομένων, αξίας ίσης με το πιστωτικό υπόλοιπο της προπληρωμένης κάρτας της. Θα μπορεί να λάβει τουλάχιστον 2,6 GB δεδομένων περιαγωγής (12/4,50 ευρώ = 2,6).

Όρια στον όγκο δεδομένων - Εθνικά πακέτα με περιορισμένα δεδομένα

Αν το εγχώριο πακέτο σας προβλέπει όριο στη μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες αυτό όριο και με «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ότι το εγχώριο όριο είναι το όριο που πρέπει να τηρείτε και με περιαγωγή.

Ωστόσο, εάν έχετε πολύ φθηνή τιμή μονάδας για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας (κάτω από 2,25 ευρώ/GB το 2019), η εταιρεία σας μπορεί να εφαρμόσει ένα όριο «εύλογης χρήσης» για τα δεδομένα κατά την περιαγωγή, το οποίο είναι χαμηλότερο από το όριο που έχετε στη χώρα σας. Το όριουπολογίζεται με βάση τη λιανική τιμή του εγχώριου πακέτου σας κινητής τηλεφωνίας, όπως και στην περίπτωση απεριόριστων δεδομένων (παρακάτω). Η εταιρεία σας οφείλει να σας ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με το εν λόγω όριο και να σας ειδοποιεί όταν το πλησιάζετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε την περιαγωγή δεδομένων, αλλά η εταιρεία σας θα εφαρμόσει πρόσθετη χρέωση, η οποία θα ισούται με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για δεδομένα = 4,50 ευρώ/GB συν ΦΠΑ το 2019. Το ανώτατο όριο δεδομένων θα μειωθεί περαιτέρω μετά το 2019.

Όρια στον όγκο δεδομένων - Εθνικά πακέτα με απεριόριστα δεδομένα

Εάν έχετε σύμβαση σύμφωνα με την οποία πληρώνετε ένα σταθερό ποσό τον μήνα το οποίο καλύπτει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα, ο πάροχός σας πρέπει να σας παρέχει έναν μεγάλο όγκο δεδομένων με καθεστώς «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας». Ο ακριβής όγκος εξαρτάται από το ποσό που καταβάλλετε για το πακέτο. Ο όγκος περιαγωγής δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του όγκου που προκύπτει αν διαιρέσετε την τιμή του πακέτου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας (χωρίς ΦΠΑ) διά του ανώτατου ορίου τελών περιαγωγής χονδρικής για δεδομένα (4,50 ευρώ το 2019).

Για παράδειγμα: πληρώνετε 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το πακέτο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας με απεριόριστες κλήσεις, γραπτά μηνύματα και δεδομένα. Όταν έχετε «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», εντός της ΕΕ, δικαιούστε απεριόριστες κλήσεις και γραπτά μηνύματα, και τουλάχιστον 17,7 GB δεδομένων (2Χ(40/4,50 ευρώ) = 17,7).

Ο πάροχός σας οφείλει να σας ενημερώνει για το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Αν υπερβείτε αυτό το όριο ενόσω βρίσκεστε σε περιαγωγή, η επιπλέον χρέωση θα ισούται με το ανώτατο όριο χονδρικής τιμής για δεδομένα = 4,50 ευρώ/GB συν ΦΠΑ το 2019. Το ανώτατο όριο δεδομένων θα μειωθεί περαιτέρω μετά το 2019.

Άλλες συμβάσεις

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν επίσης να προσφέρουν συμβάσεις χωρίς υπηρεσίες περιαγωγής ή ειδικά σχεδιασμένες εναλλακτικές συμβάσεις περιαγωγής με τιμές εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας» (για παράδειγμα αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής εκτός της ΕΕ), αλλά αυτές είναι ειδικές επιλογές που γίνονται από τον πελάτη. Καθώς οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι ελεύθερες να προσφέρουν φθηνότερες τιμές, θα πρέπει να κάνετε έρευνα αγοράς για να βρείτε την καλύτερη προσφερόμενη τιμή που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Πολιτική εύλογης χρήσης - Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της πολιτικής εύλογης χρήσης, η εταιρεία σας μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τη χρήση περιαγωγής ανά τετράμηνο. Αν, κατά το διάστημα αυτό, περάσατε περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό απ' ό,τι στη χώρα σας και κάνατε χρήση υπηρεσιών με περιαγωγή περισσότερο από τη χρήση υπηρεσιών στο εσωτερικό η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ζητήσει διευκρινίσεις. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις εντός 14 ημερών. Αν συνεχίσετε να περνάτε περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα σας και η χρήση περιαγωγής εξακολουθεί να υπερβαίνει την εγχώρια χρήση, ο πάροχός σας μπορεί να ξεκινήσει την επιβολή πρόσθετης χρέωσης για την κατανάλωση περιαγωγής. Η πρόσθετη χρέωση (χωρίς ΦΠΑ) έχει κατ' ανώτατο όριο ως εξής:

Το ανώτατο όριο χρέωσης για τα δεδομένα θα μειώνεται σταδιακά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ως εξής: 4,50 ευρώ, 3,50 ευρώ, 3 ευρώ και 2,50 ευρώ το 2022. Τα ανώτατα όρια μετά το 2019 ενδέχεται να αναθεωρηθούν αφού γίνει επανεξέταση των αγορών περιαγωγής χονδρικής το 2019.

Πολιτική εύλογης χρήσης - Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Εάν εργάζεστε σε μια χώρα της ΕΕ και ζείτε σε μια άλλη, μπορείτε να επιλέξετε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες και να έχετε «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» με κάρτα SIM της χώρας στην οποία ζείτε ή της χώρας στην οποία εργάζεστε. Η πολιτική εύλογης χρήσης για «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» εφαρμόζεται ως εξής: κάθε ημέρα που συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά με το δίκτυο του εγχώριου παρόχου σας μετράει ως ημέρα παρουσίας στη χώρα όπου έχετε συνάψει τη σύμβαση (ακόμη κι αν την ίδια ημέρα μεταβείτε στο εξωτερικό).

Κλήσεις προς άλλη χώρα από τη χώρα σας / περιαγωγή εκτός της ΕΕ

Οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή δεν ισχύουν όταν καλείτε ή στέλνετε SMS από τη χώρα σας προς άλλη χώρα της ΕΕ ή εκτός ΕΕ. Το ίδιο ισχύει όταν τηλεφωνείτε ή στέλνετε SMS σε χώρα εκτός ΕΕ ενόσω χρησιμοποιείτε περιαγωγή στην ΕΕ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές για τις κλήσεις αυτές και για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων δεν ρυθμίζονται νομοθετικά και μπορεί να είναι υψηλές.

Το κόστος περιαγωγής (ιδίως της περιαγωγής δεδομένων) εκτός ΕΕ μπορεί να είναι υψηλό. Για να αποφύγετε λοιπόν εξωφρενικούς λογαριασμούς ενημερωθείτε για το κόστος της περιαγωγής εκτός της ΕΕ από τον πάροχό σας προτού ταξιδέψετε.

Περιαγωγή όταν ταξιδεύετε με πλοίο ή αεροπλάνο

Όταν ταξιδεύετε με πλοίο ή αεροπλάνο εντός της ΕΕ, ο πάροχός σας εφαρμόζει την «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» ενόσω είστε συνδεδεμένοι με επίγειο δίκτυο κινητών επικοινωνιών. Εάν οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών παρέχονται μέσω δορυφορικών συστημάτων, δεν εφαρμόζεται η «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» και για τον λόγο αυτόν θα χρεωθείτε για μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής (δεν υπάρχουν ανώτατα όρια τιμών).

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας (που διαθέτει για σκοπούς χρέωσης) μόνο για να ελέγχει και να συγκρίνει τη χρήση της περιαγωγής με την εγχώρια κατανάλωσή σας.

Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος - Τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής

Αν πιστεύετε ότι ο πάροχός σας δεν τηρεί τους κανόνες για την «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» και σας έχει χρεώσει για υπηρεσίες περιαγωγής ενόσω ταξιδεύετε εντός της ΕΕ, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του και να κάνετε χρήση της σχετικής διαδικασίας καταγγελίας για να αμφισβητήσετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις.

Εάν δεν ικανοποιηθείτε με την αντίδραση της εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές της χώρας σας, συνήθως την οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών, η οποία θα διευθετήσει την υπόθεση.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: