Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 11/04/2019

Καταναλωτικές συμβάσεις και εγγυήσεις

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Όταν υπογράφετε συμβάσεις με καταναλωτές, οφείλετε να τηρείτε τις υποχρεώσεις δίκαιης μεταχείρισης και διαφάνειας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, καθώς και να εξασφαλίζετε ότι οι συμβάσεις σας δεν περιλαμβάνουν καταχρηστικές ρήτρες. Μάθετε πώς θα διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας τηρεί τη νομοθεσία για τους καταναλωτές.

Ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις σας μετά την πώληση στο πλαίσιο καταναλωτικών συμβάσεων και τις υποχρεώσεις στους πελάτες σας, όπως η προθεσμία υπαναχώρησης των 14 ημερών, όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως. Διαβάστε για τις νόμιμες και άλλες εγγυήσεις σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος για ελαττωματικά προϊόντα που πουλάτε. Εάν πιστεύετε ότι ένα προϊόν που πουλάτε μπορεί να είναι ελαττωματικό, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως να το δηλώσετε. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τα μη ασφαλή προϊόντα στη βάση δεδομένων RAPEX.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: