Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 20/07/2022

Καταναλωτικές συμβάσεις και εγγυήσεις

Όταν υπογράφετε συμβάσεις με καταναλωτές, οφείλετε να τηρείτε τις υποχρεώσεις δίκαιης μεταχείρισης και διαφάνειας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, καθώς και να εξασφαλίζετε ότι οι συμβάσεις σας δεν περιλαμβάνουν καταχρηστικές ρήτρες. Μάθετε πώς θα διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας τηρεί τη νομοθεσία για τους καταναλωτές.

Ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις σας μετά την πώληση στο πλαίσιο καταναλωτικών συμβάσεων και τις υποχρεώσεις στους πελάτες σας, όπως η προθεσμία υπαναχώρησης των 14 ημερών, όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως. Διαβάστε για τις νόμιμες και άλλες εγγυήσεις σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος για ελαττωματικά προϊόντα που πουλάτε. Εάν πιστεύετε ότι ένα προϊόν που πουλάτε μπορεί να είναι ελαττωματικό, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως να το δηλώσετε. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τα μη ασφαλή προϊόντα στη βάση δεδομένων Safety Gate.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: