Τελευταίος έλεγχος: 23/06/2022

Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

Αν παρέχετε υπηρεσίες διασυνοριακής και εγχώριας παράδοσης δεμάτων (βάρους έως 31,5 kg), πρέπει να υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΡΑ) του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας:

Στον παρακάτω κατάλογο μπορείτε να βρείτε την εθνική ρυθμιστική αρχή στην οποία υπάγεστε.

Επιλέξτε χώρα

Επικαιροποιήσεις πληροφοριών

Έως τις 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, πρέπει να υποβάλλετε τις ακόλουθες πληροφορίες (ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις, μπορεί να ζητηθούν και πρόσθετες πληροφορίες) στην ΕΡΑ στην οποία υπάγεστε, χρησιμοποιώντας το σχετικό τυποποιημένο έντυπο (συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα αναφοράς στο κάτω μέρος της σελίδας) ή, αν σας το ζητήσει η ΕΡΑ στην οποία υπάγεστε, με άλλον τρόπο:

Πότε δεν χρειάζεται να παρέχετε πληροφορίες

Αν παρέχετε υπηρεσία παράδοσης δεμάτων και η εταιρεία σας:

δεν χρειάζεται να υποβάλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες στην εθνική ρυθμιστική αρχή στην οποία υπάγεστε.

Τέλη παράδοσης δεμάτων

Οι εταιρείες στην ΕΕ που παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων οφείλουν να υποβάλλουν κάθε χρόνο τον δημόσιο τιμοκατάλογό τους για δημοσίευση σε εργαλείο της ΕΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό για να ελέγξετε τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που έχετε στη διάθεσή σας όποτε στέλνετε δέμα εντός της ΕΕ. Οι επιστολές και η αλληλογραφία τυποποιημένου μεγέθους δεν καλύπτονται — μόνο τα δέματα βάρους κάτω των 5 kg παρουσιάζονται στο εργαλείο.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές και τις τιμές (χωρίς ΦΠΑ), επιλέξτε τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού του δέματος, καθώς και το είδος του προϊόντος.

Προειδοποίηση

Θα πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνετε την τελική τιμή που σας προσφέρεται επικοινωνώντας με την εταιρεία παράδοσης δεμάτων, καθώς για τον επακριβή υπολογισμό της τιμής μπορεί να χρειάζονται λεπτομερή στοιχεία, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας προορισμού στη χώρα όπου στέλνετε το δέμα σας. Οι πληροφορίες για τις τιμές επικαιροποιούνται κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων διατίθενται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης en Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: