Τελευταίος έλεγχος : 22/03/2018

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Αν νομίζετε ότι ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας έχει παραβιάσει τα δικαιώματά σας (όροι της σύμβασης, ποιότητα υπηρεσίας, κ.λπ.), έχετε διάφορες επιλογές.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον πάροχο φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος οφείλει να σας δώσει πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής της καταγγελίας.

Έτσι, μπορείτε να επιλύσετε γρήγορα τη διαφορά σας και, εφόσον αυτό δικαιολογείται, να σας επιστραφούν χρήματα και/ή να λάβετε αποζημίωση.

Εάν ο τρόπος διαχείρισης της καταγγελίας σας δεν σας ικανοποιεί, έχετε επίσης το δικαίωμα να στείλετε την καταγγελία σας σε ανεξάρτητο όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,en όπως ο διαμεσολαβητής ενέργειας.

Οι επιλογές αυτές δεν περιορίζουν το δικαίωμά σας να προσφύγετε, στη συνέχεια, στο δικαστήριο.

 

Μια αληθινή ιστορία

Η Έλεν από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν ευχαριστημένη με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είχε υπολογιστεί το συνολικό ποσό που έπρεπε να πληρώσει, το οποίο μάλιστα ήταν υπερβολικό.

Διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στην εταιρεία που της προμήθευε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά η απάντηση που πήρε δεν την ικανοποίησε. Ύστερα από 8 εβδομάδες αφότου υπέβαλε την καταγγελία και χωρίς να λάβει ικανοποιητική απάντηση από την εταιρεία, η Έλεν αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στον διαμεσολαβητή ενέργειας. Ο διαμεσολαβητής ζήτησε από την εταιρεία να εξηγήσει τι είχε γίνει και να διορθώσει τον λογαριασμό. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος στον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού. Επιπλέον, άλλαξε το τυποποιημένο έντυπο του λογαριασμού προκειμένου οι καταναλωτές να κατανοούν ευκολότερα τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Εθνικά σημεία επαφής για την ενέργεια

Πρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησηςen στη χώρα σας, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τα δικαιώματά σας στον τομέα της ενέργειας, την ισχύουσα νομοθεσία και το πώς μπορείτε να επιλύσετε με αποτελεσματικό τρόπο τυχόν διαφορές με τον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές

Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ενέργειας στην ΕΕ πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία της χώρας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εθνική ρυθμιστική αρχήen η οποία πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: