Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 10/05/2022

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Εάν νομίζετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας (όροι της σύμβασης, ποιότητα υπηρεσιών, κ.λπ.), μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος οφείλει να σας δώσει πληροφορίες για το πώς να υποβάλετε την καταγγελία. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλύσετε γρήγορα τη διαφορά σας και, εφόσον αυτό δικαιολογείται, να σας επιστραφούν χρήματα και/ή να λάβετε αποζημίωση.

Εάν ο τρόπος διαχείρισης της καταγγελίας σας δεν σας ικανοποιεί, έχετε επίσης το δικαίωμα να στείλετε την καταγγελία σας σε ανεξάρτητο όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου όπως ο διαμεσολαβητής ενέργειας.

Οι επιλογές αυτές δεν περιορίζουν το δικαίωμά σας να προσφύγετε, στη συνέχεια, στη δικαιοσύνη.

Μια αληθινή ιστορία

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να σας βοηθήσει με την καταγγελία σας

Η Ελέν από τη Γαλλία δεν ήταν ευχαριστημένη με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είχε υπολογιστεί το συνολικό ποσό που έπρεπε να πληρώσει, το οποίο μάλιστα ήταν υπερβολικό.

Διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στην εταιρεία που της προμήθευε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά η απάντηση που πήρε δεν την ικανοποίησε. Ύστερα από 8 εβδομάδες αφότου υπέβαλε την καταγγελία και καθώς δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση από την εταιρεία, η Ελέν αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στον διαμεσολαβητή ενέργειας. Ο διαμεσολαβητής ζήτησε από την εταιρεία να εξηγήσει τι είχε γίνει και να διορθώσει τον λογαριασμό. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος στον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού. Επιπλέον, άλλαξε το τυποποιημένο έντυπο λογαριασμού προκειμένου οι καταναλωτές να κατανοούν ευκολότερα τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Εθνικά σημεία επαφής για την ενέργεια

Στη χώρα σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα ενιαίο σημείο επαφής Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου όπου θα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ενέργειας, την ισχύουσα νομοθεσία και το πώς μπορείτε να επιλύσετε αποτελεσματικά τυχόν διαφορές με τον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές

Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ενέργειας στην ΕΕ πρέπει να καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία της χώρας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: