Pēdējā pārbaude : 22/03/2018

Sūdzības un strīdu izšķiršana

Ja uzskatāt, ka jūsu elektroenerģijas piegādātājs ir pārkāpis Jūsu tiesības (līguma nosacījumi, pakalpojumu kvalitāti u. tml.), varat izvēlēties vienu no vairākiem risinājumiem.

Jūs varat iesniegt sūdzību savam gāzes vai elektroenerģijas piegādātājam. Piegādātājam ir pienākums sniegt jums informāciju par to, kā to darīt.

Ja sūdzība ir pamatota, jūs strīdu varēsiet atrisināt ātri un saņemt atlīdzinājumu un/vai kompensāciju.

Ja jūs neapmierina sūdzības risinājums, jums ir tiesības arī nosūtīt minēto sūdzību neatkarīgai struktūrai, piemēram, enerģētikas ombudam strīda izšķiršanai ārpustiesas kārtībāen .

Šie risinājumi neierobežo jūsu tiesības vēlāk iesniegt prasību tiesā.

 

Piemērs no dzīves

Helēna no Lielbritānijas nebija apmierināta ar savu elektroenerģijas rēķinu, jo nesaprata, kā uzņēmums bija aprēķinājis kopējo maksājamo summu..., un tā šķita pārmērīga.

Viņa nosūtīja rakstisku sūdzību savam elektroenerģijas piegādātājam, taču saņemtā atbilde viņu neapmierināja. 8 nedēļas pēc sūdzības, kuru uzņēmums nebija atrisinājis, Helēna nolēma vērsties enerģētikas ombuda dienestā. Ombuds pieprasīja, lai uzņēmums paskaidro, kas bija noticis, un atrisina problēmu. Uzņēmums atzina, ka rēķins bija aprēķināts kļūdaini, un, lai patērētāji varētu vieglāk uztvert informāciju, turklāt nomainīja rēķina standartveidlapu.

Valsts kontaktpunkti enerģētikas jautājumos

Savā valstī jums ir jābūt vienotam kontaktpunktamen , kurā varat saņemt visu vajadzīgo informāciju par savām tiesībām enerģētikas jomā, spēkā esošajiem tiesību aktiem un par to, kā efektīvi risināt strīdu ar gāzes vai elektroenerģijas piegādātāju.

Valsts regulatīvās iestādes

Jūsu ES enerģijas patērētāja tiesībām ir jābūt iestrādātām jūsu valsts tiesību aktos. Plašāku informāciju iegūsiet no savas valsts regulatīvās iestādesen , kurai ir jānodrošina, ka patērētāju aizsardzība ir saskaņā ar ES tiesību aktiem.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: