Pēdējā pārbaude: 27/01/2020

Sūdzības un strīdu izšķiršana

Vai jūs skar “Brexit”?

Ja uzskatāt, ka elektroenerģijas piegādātājs ir pārkāpis jūsu tiesības (neievēro līguma nosacījumus, nenodrošina pakalpojumu kvalitāti u. tml.), vispirms varat iesniegt sūdzību attiecīgā pakalpojuma (gāzes vai elektrības) piegādātājam. Energopiegādātāja pienākums ir sniegt jums informāciju, kā to izdarīt. Ja sūdzība būs pamatota, strīdu varēsiet atrisināt ātri un saņemt atlīdzinājumu un/vai attiecīgā gadījumā kompensāciju.

Ja piedāvātais risinājums jūs neapmierina, minēto sūdzību jūs varat nosūtīt arī neatkarīgai struktūrai, piemēram, enerģētikas ombudam strīda izšķiršanai ārpustiesas kārtībāen Atidaryti kaip išorės nuorodą .

Šie risinājumi neierobežo tiesības vēlāk iesniegt prasību tiesā.

Piemērs

Ombuds var palīdzēt risināt jūsu sūdzību

Helēna no Francijas bija nepatīkami pārsteigta par saņemto elektroenerģijas rēķinu un nesaprata, kā uzņēmums bija aprēķinājis kopējo maksājamo summu, kura šķita pārmērīgi liela.

Viņa iesniedza rakstisku sūdzību elektroenerģijas piegādātājam, taču saņemtā atbilde viņu neapmierināja. Kad pēc sākotnējās, uzņēmuma neatrisinātās sūdzības iesniegšanas bija pagājušas 8 nedēļas, Helēna nolēma vērsties enerģētikas ombuda dienestā. Ombuds lūdza uzņēmuma skaidrojumu par notikušo un aicināja piedāvāt problēmas risinājumu. Visbeidzot energopiegādātājs atzina, ka ir pieļāvis kļūdu, aprēķinot Helēnas maksājamo summu. Turklāt uzņēmums mainīja standartrēķina formātu, lai patērētājiem būtu vieglāk saprast tajā norādīto informāciju.

Valsts kontaktpunkti enerģētikas jautājumos

Jūsu valstī jābūt vienotam kontaktpunktamen Atidaryti kaip išorės nuorodą , kurā varat saņemt vajadzīgo informāciju par savām tiesībām saistībā ar enerģētikas jautājumiem, spēkā esošajiem tiesību aktiem un to, kā efektīvi risināt strīdu ar gāzes vai elektroenerģijas piegādātāju.

Valsts regulatīvās iestādes

ES enerģijas patērētāja tiesībām ir jābūt iestrādātām jūsu valsts tiesību aktos. Plašāku informāciju iegūsiet no savas valsts regulatīvās iestādesen , kurai ir jānodrošina, ka patērētāju aizsardzība notiek saskaņā ar ES tiesību aktiem.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: