Pēdējā pārbaude: 26/08/2022

Komercnoslēpumi

Ja jums ir vērtīga informācija par tehnoloģijām vai kādiem citiem jūsu uzņēmējdarbības aspektiem, varat to aizsargāt kā komercnoslēpumu, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

Kāda informācija var tikt aizsargāta ar komercnoslēpumu?

Komercnoslēpumi aptver visdažādāko informāciju un zinātību, ko nevar aizsargāt vai arī nevar pienācīgi aizsargāt ar patentiem:

Atsevišķu veidu informācija, kas aizsargāta ar komercnoslēpumu, var būt stratēģiska ilgtermiņā, piemēram, receptes vai ķīmiski savienojumi, vai īsākos laika periodos, piemēram, tirgus pētījuma rezultāti, zīmols, cena un jauna produkta laišana tirgū vai cena, kas izvirzīta piedāvājumu konkursa ietvaros.

Kā komercnoslēpumi tiek aizsargāti

Tas, ka jums ir komercnoslēpums, nenozīmē, ka jums ir ekskluzīvas tiesības (Intelektuālā īpašuma tiesību turētāji var izslēgt visas citas personas no konkrēto intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas.) uz konkrēto informāciju. Ja cita persona izstrādā to pašu informāciju, tā var to brīvi izmantot.

Jūs tomēr esat aizsargāts pret negodīgu rīcību, piemēram, ja kāda persona bez jūsu atļaujas piekļūst dokumentiem, kas ir saistīti ar jūsu slepeno informāciju, tos nokopē personiskām vajadzībām vai nodod tos kādai citai personai. Jūs esat aizsargāts arī tad, ja kāds pārkāpj nolīgumu par informācijas neizpaušanu un dara šo informāciju pieejamu kādai citai personai.

Negodīgas rīcības gadījumā jums ir tiesības uz kaitējuma procentiem un citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Piemēram, personai, kas nelikumīgi ieguvusi, izmantojusi vai izpaudusi komercnoslēpumu, ar tiesas rīkojumu var aizliegt to atkal izmantot vai izpaust.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet vietni par komercnoslēpumiem en , kuru sagatavojis Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos en .

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos

Bezmaksas konsultācijas un mācības par intelektuālā īpašuma pārvaldību ES līdzfinansētos projektos vai starptautiskos tirdzniecības līgumos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: