Pēdējā pārbaude: 29/04/2019

Komercnoslēpumi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Ja jums ir vērtīga informācija par tehnoloģijām vai kādiem citiem jūsu uzņēmējdarbības aspektiem, varat to aizsargāt kā komercnoslēpumu, ja vien ir izpildīti šādi nosacījumi:

Kāda informācija var tikt aizsargāta ar komercnoslēpumu?

Komercnoslēpumi aptver visdažādāko informāciju un zinātību, ko nevar aizsargāt vai arī nevar pienācīgi aizsargāt ar patentiem:

Atsevišķu veidu informācija, kas aizsargāta ar komercnoslēpumiem, var būt stratēģiska ilgtermiņā, tāda kā receptes vai ķīmiski savienojumi, vai īsākos laika periodos, tāda kā tirgus pētījuma rezultāti, zīmols, cena un jauna produkta laišana tirgū vai cena, kas izvirzīta piedāvājumu konkursa ietvaros.

Kā komercnoslēpumi tiek aizsargāti

Tas, ka jums ir komercnoslēpums, nenozīmē, ka jums ir ekskluzīvas tiesības uz konkrēto informāciju. Ja cits persona izstrādā to pašu informāciju, tā var to brīvi izmantot.

Jūs tomēr esat aizsargāts pret negodīgu rīcību, piemēram, ja kāda persona bez jūsu atļaujas piekļūst dokumentiem, kas ir saistīti ar jūsu slepeno informāciju, tos nokopē personiskām vajadzībām vai nodod tos kādai citai personai. Jūs esat aizsargāts arī tad, ja kāds pārkāpj nolīgumu par informācijas neizpaušanu un dara šo informāciju pieejamu kādai citai personai.

Negodīgas rīcības gadījumā jums ir tiesības uz kaitējuma procentiem un citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Piemēram, personai, kas nelikumīgi ieguvusi, izmantojusi vai izpaudusi komercnoslēpumu, ar tiesas rīkojumu var aizliegt to atkal izmantot vai izpaust.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet faktu lapu par komercnoslēpumiempdfen , kuru publicējis Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienestsen .

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: